Tropaar van de Hl. Tichon, Patriarch van Moskou, toon 3:

Door God uitverkoren in tijden van beproeving,
hebt gij God verheerlijkt in volkomen heiligheid en liefde.
In uw nederigheid werd Gods majesteit openbaar,
in uw eenvoud en ootmoedigheid Zijn kracht.
Heilige Patriarch en belijder Tichon,
Bid tot Christus God, met Wie gij gekruisigd zijt,
Om het Russische land en uw kudde te redden.Beste kinderen en ouders!

Wij nodigen jullie van harte uit op ons Russische Jolkafeest voor jong en oud.

De organisatie van dit feest is voor ons een mooie traditie geworden. Ook dit jaar staat u een programma te wachten met spelletjes waaraan uw kinderen kunnen deelnemen. Vanzelfsprekend gaat niemand zonder cadeautjes naar huis… Ded Moroz (Vadertje Vorst) en Snegoerotsjka (zijn kleindochter) komen natuurlijk dit jaar ook op ons feest.
Het feest is bedoeld voor zowel Russisch- als Nederlandstalige mensen. Maakt u zich geen zorgen over de taal; er wordt in beide talen gesproken.

Het feest wordt gehouden op zondag 8 januari om 14.00 uur na afloop van de Goddelijke Liturgie in de kerkruimte op het volgende adres: Byzantijnse Kapel; Dobbelmannweg 3, Nijmegen.

Meteen na de Liturgie wordt iedereen voor een kopje koffie en een hapje uitgenodigd in de eetzaal beneden. Om 14.00 uur zal het feest beginnen in de kerk zelf. Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor feestelijke hapjes in de eetzaal, waar de ouders een glaasje kunnen heffen op het Russische Nieuwe Jaar.

Tijdens het feest zal er voor de kinderen een gelegenheid zijn om hun talent te laten zien. Ded Moroz zal aan de kinderen vragen om een liedje te zingen, een gedichtje voor te lezen of om een dans te laten zien. Dus pak je kans!

Van de aanwezigen zal een bijdrage worden gevraagd van € 5,00 per persoon met een maximum van € 15,00 per gezin.

Als U wilt kunt U ook iets voor de feesttafel meebrengen (bijvoorbeeld salade, hapjes, etc.). De meegebrachte eetwaren kunt u voor of na de liturgie in de eetzaal afgeven zodat ze na de afloop van het feestelijke programma geserveerd kunnen worden.

Hartelijke groeten en tot ziens,

Namens de parochieraad van de Russisch Orthodoxe kerk hl. Tichon van Moskou in Nijmegen.

Nieuw!Aartspriester : Vader Sergi Merks Tel.: 023-5325355. e-Mail schrijven

Diensten: Iedere tweede en vierde zondag van de maand. (zie onze Kalender)
Adres diensten: "Byzantijnse kapel" Dobbelmannweg 3, Nijmegen / Buslijn 4 vanaf Centraal Station.
Contactadres: Van Oldenbarneveltstraat 10, 6512 AW Nijmegen

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A