HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL

Rondschrijven nr. 3

 

Juni 2005.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

   Ook het tweede kwartaal van ons bestaan werd op feestelijke wijze ingeluid. Op 9 april vierden wij onder grote belangstelling ons eerste parochiefeest. Tezamen met vader Sergi Merks concelebreerden vader Grigori Krasnotsvetov uit Rotterdam, vader Silouan Osseel uit Eindhoven, vader diakon Paul Smeets en vader diakon Christiaan Westenbroek. Het koor werd versterkt door gasten uit het koor van de Alexander Nevski-kerk te Rotterdam. Na de feestelijke dienst stond vader Sergi stil bij de bijzondere betekenis van de Hl. Tichon voor de Russisch-Orthodoxe Kerk in verleden, heden en toekomst. Met betrekking tot dit laatste wees hij op de bindende rol die de Hl. Tichon kan spelen bij het streven naar eenheid binnen de verdeelde Russische Kerk in de diaspora. Zowel de Synodale Kerk als het Russisch Aartsbisdom in Parijs zien zichzelf als de voortzetting van de ‘Tichonkerk’, met name na de loyaliteitsverklaring van Metropoliet Sergi aan het sovjetbewind. In de Synodale Kerk werd Patriarch Tichon reeds vroeg heilig verklaard en fungeerde hij als het symbool van de ‘ware’ Russische Kerk. Het Russisch Aartsbisdom profileert zich heden ten dage als de Kerk die nog steeds leeft naar de besluiten van het Concilie van 1917/18. En het Patriarchaat Moskou tenslotte, heeft na haar bevrijding van het sovjetjuk Patriarch Tichon als een van de eersten uit het sovjettijdperk heilig verklaard. Hij wordt beschouwd als het ‘gezicht’ van de lijdende Kerk en zowel zijn uitspraken als de beslissingen die door het Concilie van 1917/18 zijn genomen, nemen een steeds prominenter plaats in bij de discussies over de toekomst van het Patriarchaat, zowel in Rusland als in het buitenland. Het is de Hl. Patriarch Tichon bij uitstek in wiens naam en volgens wiens voorspraak de eenheid van de Russische Kerk gestalte kan krijgen.

   Daarnaast prees vader Sergi de Hl. Tichon vanwege het feit dat hij als een ware pastor zijn kudde tijdens de zwaarste beproevingen niet in de steek heeft gelaten, zoals enkele van zijn collega-bisschoppen, die zich later bij de Synodale Kerk in het Westen voegden, wel hadden gedaan en dat hij daarmee als geen ander het Evangeliewoord waardig is, dat op de feesten van Heilige Bisschoppen wordt gelezen (Joh. 10, 9-16).

   Vader Grigori bracht als secretaris van het Nederlandse Bisdom de gelukwensen over van Vladyko Simon, die helaas op deze dag verhinderd was. Ook verblijdde hij de jonge Parochie met een set feesticonen die in de kerk kunnen worden gebruikt.

   Na afloop van de dienst volgde er een geanimeerde receptie waar men zich te goed kon doen aan met liefde klaargemaakte Russische hapjes en drankjes.

   Ook ontvingen wij een officiele felicitatie voor de opening van onze parochie van aartsbisschop Jevsevi van Pskov, de zusterstad van Nijmegen. Hij is zeer verheugd met de opening van een Russisch-Orthodoxe parochie in Nijmegen en wenst ons veel voorspoed en Gods hulp bij ons kerkelijke werk.

   Tijdens de diensten op Goede Vrijdag en Pasen kregen wij bezoek van een journalist van het Dagblad Trouw, die enkele dagen later een sfeervol portret publiceerde van onze jonge Parochie, omlijst met enkele mooie foto’s. Het koor had zichzelf overtroffen door in slechts enkele repetities twee Goede Vrijdag-diensten en een Paasdienst in te studeren en slaagde erin zowel de ingetogen droefheid van Goede Vrijdag als de jubelende vreugde van Pasen liturgisch gestalte te geven. De Paasdienst werd afgesloten met de zegening van alle meegebrachte Paasgerechten en een gezamenlijke maaltijd, die vanwege het mooie weer voor een groot deel in de tuin van de kerk genuttigd kon worden.

   In verband met de afwezigheid van de priester en de meeste leden van het koor, zullen wij in de zomerperiode geen diensten hebben. De laatste dienst voor de zomer zal plaatshebben op zaterdag 9 juli. Na de Liturgie bidden wij gezamenlijk het reisgebed en daarna hopen wij, wanneer het weer het toelaat, een picknick te organiseren op een fraaie plek in het Nijmeegse. Daarover wordt U nog in de kerk of op onze website bericht. In de kerken van Rotterdam en Amsterdam gaan de diensten in de zomerperiode gewoon door.

   Aan onze oproep om periodiek een financiele bijdrage op onze postgirorekening te storten is ruimhartig gevolg gegeven. Op deze wijze zijn wij niet slechts afhankelijk van de giften tijdens de diensten en kunnen wij een beter financieel beleid voeren met het oog op de toekomst. Met name voor de zomerperiode, wanneer er geen diensten zijn, is het van belang dat de inkomsten niet ophouden. Juist in deze periode doen wij in Moskou nieuwe noodzakelijke aankopen voor de liturgische aankleding. Voor het gemak sturen wij ieder kwartaal een acceptgirokaart mee, waarmede U Uw eventuele gift kunt overmaken.

   Met dank aan het bestuur van de Byzantijnse kapel is het vanaf september mogelijk onze diensten op zondagochtend te houden. In principe vieren wij vanaf 1 september 2005 iedere tweede en vierde zondag van de maand de Goddelijke Liturgie in de Byzantijnse kapel. Maar raadpleeg voor de zekerheid altijd onze kerkelijke kalender. De eerste dienst na de zomerperiode zal plaatsvinden op zondag 11 september om 10.30h in de Byzantijnse kapel.

   Bijgesloten vind U weer de kerkelijke kalender t/m september 2005. U kunt deze apart bewaren om te raadplegen. Ook op onze website www.orthodox-nijmegen.nl vind U de bijgewerkte kalender en eventuele ‘last-minute’ mededelingen.

   Wij hopen U allen te begroeten op onze laatste dienst op 9 juli en wensen U daarna en goede vakantie toe,

Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Myronzalving:

19 maart: Daniel Dolinsky.

 

 


 Приход Московского Патриархата