HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL

Rondschrijven nr. 4

 

September 2005.


Beste parochianen en vrienden van de parochie,

    U ontvangt dit nieuwe rondschrijven met de kerkelijke kalender oktober t/m december iets eerder dan U van ons gewend bent, maar we wilden U toch voor het begin van ons nieuwe kerkelijke seizoen herinneren aan het feit dat wij op zondag 11 september onze diensten hervatten. Daarom zijn de twee diensten die wij in september houden nogmaals in de bijgesloten kalender opgenomen. Zoals U zult opmerken is aan de dienst op 11 september een nieuwjaarsmoleben toegevoegd. Meestal wordt zo’n moleben gehouden aan het begin van het nieuwe kalenderjaar, maar eigenlijk is hij bedoeld voor het begin van het kerkelijk jaar. En aangezien de aanvang van ons nieuwe kerkelijke seizoen bijna gelijkvalt met de aanvang van het nieuwe kerkelijke jaar leek ons dit een goede aanleiding het nieuwe seizoen met een nieuwjaars-moleben te beginnen om daarmee Gods zegen en hulp af te smeken voor het welslagen van ons gezamenlijk kerkelijk werk, de groei van onze parochie en het geestelijk en lichamelijk welzijn van de parochianen.
   Ik wil U nogmaals aanraden de bijgesloten kalender op een zichtbare plaats te bewaren. De kalender is niet slechts bedoeld om aan te geven wanneer wij onze diensten houden, maar ook om het verloop van het kerkelijk jaar aan te geven: de grote feesten, de feestdagen van de belangrijkste heiligen en de vastendagen en vastenperiodes. Ook al moet ons kerkelijk leven voorlopig nog beperkt blijven, toch kunnen wij op deze wijze de ontvouwing van het goddelijk heilsplan in een geest met de gehele Kerk ondergaan.
   Met name in de Orthodoxe Kerk leeft men in het voortdurende besef in twee werelden tegelijk te leven. Enerzijds maken wij deel uit van het wereldse leven op deze aarde, maar tegelijkertijd maken wij ook reeds deel uit van het Koninkrijk Gods, ons geestelijk vaderland. Zo zegt Christus zelf: “Het Koninkrijk Gods is onder ons” en “Het Koninkrijk Gods is in uzelf”. Als gevolg van onze zonde is dit tweede vaderland soms geheel uit het zicht verdwenen, maar het is er wel. En in de mate dat wij dit geestelijk vaderland door middel van bezinning, vasten en gebed hervinden, zullen wij daar deel van uitmaken en ons aardse leven overstijgen, zodat de dood ons niet meer in zijn greep heeft.
   Daarom is het belangrijk niet alleen naar de wereldse kalender te leven, maar ook naar de kerkelijke kalender. De wereldse kalender neemt voor ons een aanvang bij de geboorte en eindigt bij onze aardse dood. Maar de kerkelijke kalender heeft geen begin en geen einde, hij ontvouwt zich steeds weer opnieuw en leidt ons van jaar tot jaar dieper in het mysterie van de goddelijke Waarheid en het eeuwige leven. Kort gezegd: de wereldse kalender is noodzakelijk voor ons leven hier op aarde, maar hij leidt uiteindelijk alleen maar tot de dood, terwijl de kerkelijke kalender ons langzaam binnenvoert in het eeuwige leven en ons deelgenoot maakt van Christus’ Opstanding. Daarom is het voor ons Christenen van essentieel belang om juist in deze wereld ook te leven volgens de kerkelijke kalender en zo veel mogelijk deel te hebben aan het kerkelijke en sacramentele leven, dat met name is bedoeld om de opgang van onze ziel te begeleiden en te bewerkstelligen. In de artikelen op de website en de preken na de dienst vindt U een verdere verdieping van de betekenis van de kerkelijke feesten. en vastentijden.

   Verheugend nieuws bereikte ons uit Moskou, waar tijdens de zitting van de Heilige Synode van 16 juli 2005, onze parochie zijn officiele status verkreeg als nieuwe parochie van het Patriarchaat Moskou in het bisdom Den Haag en Nederland. Naast de vreugde voelen wij natuurlijk ook een toegenomen verantwoordelijkheid voor het welslagen van onze missie in Nijmegen.

   In de week van 22 tot 28 augustus bezocht in het kader van de stedenband Nijmegen-Pskov een belangrijke delegatie uit Pskov de stad Nijmegen. De delegatie bestond uit de burgemeester, de heer Michail Choronin, de voorzitter van de stadsdoema Leonid Trifonov en de voorzitster van de stedenband Tatjana Roemjantseva. Op hun verzoek was een bezoek aan de nieuwe Russisch-Orthodoxe parochie in Nijmegen aan het programma toegevoegd. En zo mochten wij hen, tezamen met de Nijmeegse voorzitter van de stedenband, de heer Ivo Peeters en de heer Jan Roelofs van de gemeente Nijmegen, in de Byzantijnse kapel verwelkomen. Vader Sergi liet hen de kerk zien en vertelde over de situatie van onze parochie en de Russische Orthodoxie in Nederland. De heer Choronin van zijn kant vertelde over de kerkelijke situatie in Pskov en was zeer trots op het feit dat weer vele van de oude kloosters en kerken in de stad waren gerestaureerd en voor de eredienst geopend. De parochie kreeg een prachtig boek cadeau over alle oude kloosters en kerken in het Gouvernement Pskov. Na een officiele fotosessie nodigde vader Sergi de gasten en de aanwezige parochianen uit voor een kleine receptie met Hollandse haring en Russische wodka. In een gemoedelijke sfeer werd er afscheid genomen en wij zijn van harte uitgenodigd om met een groep parochianen de stad Pskov te bezoeken.

   Van 3 t/m 12 oktober ben ik op pelgrimage naar Constantinopel en Cappadocie. Daardoor ben ik helaas niet in Nederland op mijn naamdag op 8 okt., maar wat nog erger is, ik ben er ook niet op het tweede feest van de Hl. Tichon op zondag 9 okt., de zondag waarop wij normaal Liturgie vieren. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er op die dag een vervangende priester kan zijn, maar in ieder geval wordt er in plaats van de Liturgie een Akafist gelezen voor de Hl. Tichon, gevolgd door een feestelijk samenzijn in het parochiezaaltje. Wordt er toch een priester gevonden dan hoort U dat nog in de kerk of U kunt het lezen op onze website www.orthodox-nijmegen.nl . Houdt U trouwens in oktober de kalender in de gaten, want oktober telt 5 zondagen en dat maakt dat er eind oktober twee zondagen achter elkaar geen diensten zijn.

   Wij hebben deze zomer in Moskou veel aankopen gedaan voor de aankleding van de kerk en het altaar. Zo hebben wij o.a. een mooi panichidatafeltje aangeschaft, waar veel behoefte aan bestond. Ook een nieuw altaarkleed, kelkdoeken en mooie iconen behoren tot de aankopen. Helaas vielen de bankoverschrijvingen deze zomer wat tegen, zodat wij niet uit de kosten komen. Daarom doen wij wederom een beroep op U om ons via de bank, postgiro 1980837, of ons nieuwe offerkistje in de kerk extra financieel te steunen.

   Ik wens U een gezegend nieuw kerkelijk jaar toe en ik hoop U weer te ontmoeten op 11 september,

 

 


 Приход Московского Патриархата