HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 5
 
December 2005.

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUW JAAR!

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

   Op zondag 11 september, het feest van de Onthoofding van de Hl. Johannes de Doper, vingen wij ons tweede kerkelijke jaar aan met een plechtig kerkelijk Nieuwjaarsmoleben. Na de dienst werden de twee nieuwe Russische kruisen aan de voorzijde van de Byzantijnse kapel, een gift van onze parochiaan Adriaan de Winter, feestelijk ingewijd. Nu is de Byzantijnse kapel vanaf de straat duidelijk te herkennen, aangezien een straatnummering op de kapel ontbreekt.

   Helaas kon ikzelf niet aanwezig zijn op het feest van de Hl. Tichon op 9 oktober, maar velen waren naar de kerk gekomen om gezamenlijk onder leiding van matoesjka Elena de Akafist te bidden, gevolgd door een kleine ontvangst in de parochieruimte. Wij hopen ons parochiefeest, dat valt op het feest van Annunciatie op 7 april, te vieren op zaterdag 8 april 2006, in het bijzijn van onze Hoogeerwaarde Aartsbisschop Simon. Meer inlichtingen hierover leest U in het volgende Rondschrijven.

   Zelf was ik begin oktober met een groep gelovigen onder leiding van vader Silouan op pelgrimage naar de heilige plaatsen in Klein-Azie, het huidige Turkije. In Constantinopel zijn wij vriendelijk ontvangen door Zijne Heiligheid de Oecumenisch Patriarch Bartholomeus en bezochten wij de Hagia Sophia, waar de gezanten van vorst Vladimir voor de eerste maal kennis maakten met de schoonheid van de Orthodoxe diensten en bij hun terugkeer in Kiev berichtten, dat zij “niet meer wisten of ze in de hemel of op aarde waren”. Indrukwekkend was ook de kerk waar de Oecumenische Concilies in Constantinopel werden gehouden. In Nicea hebben wij op de resten van het paleis van keizer Constantijn aan de oever van het meer, waar het eerste Oecumenische Concilie werd gehouden, in verschillende talen de Geloofsbelijdenis van Nicea gezongen. Ook op andere heilige plaatsen, zoals in de oude grotkerken en kloosters van Cappadocie waar o.a. de heilige Basilius de Grote nog gebeden heeft, in Efese waar we letterlijk in de voetsporen van de Apostel Paulus liepen, in de grafkerk van de Hl. Nikolaas in Myra en in het huisje waar de Moeder Gods tezamen met de Apostel en Evangelist Johannes haar laatste jaren doorbracht, hebben wij gezamenlijk gebeden en gezongen, hoewel dit in Turkije streng verboden is. De Orthodoxe Kerk wordt in Turkije openlijk onderdrukt en soms hadden we het gevoel dat we ons in de oude Sovjetunie bevonden. Maar ondanks dat was het een bijzondere spirituele ervaring in het gebied te vertoeven dat zo nauw is verbonden met het ontstaan en de groei van het jonge Christendom.

   Op zondag 8 januari, het nafeest van de Geboorte des Heren en de Synaxis van de Moeder Gods, vieren wij precies het eenjarig bestaan van onze Parochie. Ik hoop dat U allen aanwezig bent om dit heugelijke feit te vieren in dankbaarheid aan God, Die over Zijn Kerk waakt en ons steunt in ons kerkelijk werk en gebed, dat spirituele diepte geeft aan ons aardse bestaan, waarmee Hij ons behoedt voor de zinloosheid en moedeloosheid, die leidt tot de geestelijke dood van de mens.

   In dit Rondschrijven vindt U verder het tropaar en kondak van de Hl. Tichon in het Slavisch en in het Nederlands. Voor de mooie Nederlandse vertaling danken wij vader diakon Hildo uit Amsterdam.

   Tot slot wil ik U nog wijzen op ons ‘winkeltje’, waar U inmiddels een ruime keuze heeft uit diverse religieuze literatuur, gebedenboeken, kerkelijke kalenders voor 2006, zowel in het Nederlands als in het Russisch en in alle prijsklassen, evenals ikonen in verschillende afmetingen, zilveren kruisjes etc. Met name raad ik U aan: de kerkelijke kalender voor 2006, speciaal opgedragen aan de Hl. Tichon, met alle feesten en heiligen van de dag, alle Apostel- en Evangelielezingen, aangevuld met uitgebreide geillustreerde informatie over de Hl. Tichon, alsmede zijn Akafist. Voor de Nederlandstaligen is er een volledige kerkelijke kalender (oude stijl) verkrijgbaar, uitgegeven door de Parochie van de Hl. Nikolaas in Amsterdam. Met Uw aankopen steunt U onze Parochie, evenals door Uw giften op rekeningnummer 1980837 van de Postgiro en Uw offergaven in het offerkistje in de kerk.

   Voor verdere informatie verwijs ik U naar onze website www.orthodox-nijmegen.nl

   

   Ik wens U nogmaals een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar toe,

 

 


 Приход Московского Патриархата