HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 8 - September 2006.
 

   

   Beste parochianen en vrienden van de parochie,

   Na een lange vakantieperiode ben ik blij U allen weer te kunnen begroeten op zondag 10 september. Na de dienst is er een moleben voor het begin van het nieuwe schooljaar.
   Ook komend seizoen zullen onze diensten iedere tweede en vierde zondag van de maand plaatsvinden in de Byzantijnse kapel. Wij hopen onze diensten dit seizoen langzaam uit te kunnen breiden, we denken daarbij aan de vijfde zondagen van de maand.
   In oktober moeten wij echter ons vaste patroon doorbreken: Ikzelf ben dan van 12 t/m 22 oktober op pelgrimage naar de kerken en kloosters van Kreta, waardoor er op de vierde zondag, 22 oktober, geen dienst kan plaatsvinden. De Liturgie van zondag 22 oktober wordt derhalve verplaatst naar zondag 29 oktober, de vijfde zondag van de maand. In verband met Demetriuszaterdag op 28 oktober zullen wij dan na de Liturgie een grote Panichida houden voor de overledenen. U kunt kleine gerechten meenemen voor de Panichidatafel om deze na afloop ter nagedachtenis van de overledenen te nuttigen.

   Precies op zondag 8 oktober valt het feest van de Heilige Sergi van Radonezj, zodat wij dit jaar mijn naamdag gezamenlijk met een Goddelijke Liturgie kunnen vieren. De volgende dag, Maandag 9 oktober, valt het ‘winterfeest’ van de Heilige Tichon van Moskou, onze patroonheilige. Wij willen derhalve beide heiligen op deze zondag speciaal gedenken en ook na afloop van de dienst een feestelijke Agape houden.

   Op zondag 22 november, het feest van de Hl. Johannes Chrysostomos, is bij ons het Slavisch Koor Arnhem te gast. Ook dit koor staat onder leiding van matoesjka Elena en had te kennen gegeven graag een keer de Liturgie van de Hl. Johannes Chrysostomos te zingen in een Orthodoxe kerk. Het Arnhmes koor zal samen met ons parochiekoor de Goddelijke Liturgie zingen, en na de dienst zal vader Sergi een uitleg geven over de rol van de kerkmuziek in de Orthodoxe eredienst.

   Op 9 juli jongstleden, onze laatste Liturgieviering voor de vakantieperiode, kregen wij bezoek van de Rooms-katholieke catechetische groep ‘Apantesis’, begeleid door twee Rooms-katholieke priesters, waaronder pastor van Aken van de Mariageboorteparochie in Nijmegen. Velen waren de gehele Liturgie aanwezig en anderen kwamen na de eigen dienst in de Mariageboortekerk naar de Byzantijnse kapel waar zij het einde van de Goddelijke Liturgie meemaakten, alsmede het gezamenlijke reisgebed en een Litia voor de overledenen. Na afloop van de dienst hield vader Sergi een korte lezing over het Orthodoxe kerkgebouw en de eredienst. Daarna werden onze gasten uitgenodigd voor een hapje en drankje en ontstonden er zeer geanimeerde gesprekken met onze parochianen. Het werd aldus een ware oecumenische afsluiting van ons kerkelijk seizoen.

  Een aantal kinderen uit onze parochie hebben deelgenomen aan het Orthodox Kinderkamp, dat plaatsvond van 23 t/m 30 juli in Belgie. Het kamp stond onder de geestelijke leiding van vader Alexander Yavarousky van de parochie van de Hl. Mattheus in Leuven en vader diakon Hildo Bos uit Amsterdam. De organisatie was in handen van “Orthodoxe Jongeren Nederland” o.l.v. Idwine van der Blij. Het weer was dit jaar prachtig en het hoogtepunt van de week was de viering van de Goddelijke Liturgie met als eregast Vladyko Simon. De kinderen zijn zeer enthousiast teruggekomen en een woord van dank aan de organisatie is daarom op zijn plaats. Het is voor kinderen, die hier in het areligieuze Nederland in kleine ‘Orthodoxe eilandjes’ leven belangrijk in een grote groep te ontdekken dat zij deel uitmaken van een zeer actieve, levendige en spirituele ‘Wereldkerk’ en geen lid zijn van een kleine sekte die toevallig eigen is aan de eventuele allochtone afkomst van de ouders.

   Uit Georgie kregen wij bericht dat ons ingezamelde speelgoed voor het kinderziekenhuis in Tiblisi goed is aangekomen. De kwaliteit van het speelgoed was zeer goed en de kinderen zijn er zeer blij mee. Nogmaals een woord van dank aan allen die deze actie hebben doen slagen.
   Daarnaast ben ik blij te kunnen mededelen dat broeder Patrick, die al vanaf het begin als altaardienaar en lezer in onze parochie actief is, nu officieel als monnik aan onze parochie verbonden is. Verder valt hij onder de geestelijke verantwoordelijkheid van Hegumen Ignaty uit Rotterdam.

   In augustus ontvingen wij een officieel schrijven van Vladyko Simon, waarin hij mededeelde dat onze nieuwe parochiele statuten zijn goedgekeurd. Eveneens ontvingen onze nieuwgekozen penningmeester Gerard Damen en secretaris Frank Elfrink zijn zegen om hun werk aan te kunnen vangen.

   Bijgesloten vindt U de kerkelijke kalender voor oktober t/m december 2006, met nog de vermelding van de twee diensten in september. Wanneer U deze kalender op een zichtbare plaats ophangt of neerlegt, heeft U altijd de kerkelijke feest- en vastendagen, alsmede onze diensten bij de hand.

  Ik hoop U allen op 10 september te kunnen begroeten,
met Gods zegen,

 

 

 

 Приход Московского Патриархата