HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 9 - December 2006.
 

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUW JAAR!

   Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Helaas kunnen wij dit derde jaar van ons bestaan, dat op het Russische Kerstfeest een aanvang nam, het feest van de Geboorte niet in onze parochie vieren. Het feest valt dit jaar op de eerste zondag van de maand, wanneer wij geen diensten hebben en de Servische Kerk het Kerstfeest viert in de Byzantijnse Kapel. Aangezien er in de gehele regio geen andere orthodoxe Kerstdiensten plaatsvinden op 7 januari (Juliaanse kalender), raad ik U aan de dienst bij te wonen bij de Serviers, onze broeders in het geloof. De dienst begint om 10.30h in de U vertrouwde Byzantijnse Kapel. Voor andere diensten op het feest van de Geboorte verwijs ik U naar de Russische parochies van Rotterdam en Amsterdam (zie de websites).

Toch kunnen wij het jaar 2007 met een bijzonder feest aanvangen. Op zondag 14 januari, midden in de tijd van de ‘swjatki’, de ‘heilige dagen’ tussen Kerst en Theofanie, vieren wij het feest van de Besnijdenis des Heren en de gedachtenis van de tweede grote Liturg van onze Kerk, de Heilige Basilius de Grote, wiens Liturgie wij die dag zullen vieren. Daarnaast is het op die dag ook nog Russisch Nieuwjaar. Na de Goddelijke Liturgie is er een Nieuwjaarsmoleben en daarna organiseren wij in het zaaltje van de Katholieke kerk een Jolka (feest rond de kerstboom) voor de kinderen, waar uiteraard ook de volwassenen van harte welkom zijn om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden.
     De Jolka wordt georganiseerd door Elena Tchernova, bij wie U zich kunt opgeven voor deelname en/of hulp. Wij nodigen iedereen uit om bij dit feestelijke samenzijn voor jong en oud aanwezig te zijn.

Op zondag 28 januari, onze eerste dienst na het feest van Theofanie, vindt er na de dienst de Grote Waterwijding plaats. Vergeet niet voldoende lege flessen mee te nemen. Ik maak U er op attent, dat er het hele jaar door gewijd water te krijgen is in de kerk.

Op zondag 11 februari, het feest van alle nieuwe martelaren en belijders van Rusland en de gedachtenis van alle overledenen die omwille van hun geloof onder het communistische regime hebben geleden, houden wij na de Liturgie een kort moleben en een panichida om zowel de heiligen als de slachtoffers uit de recente Russische geschiedenis te gedenken. Na de dienst vieren wij gezamenlijk Maslenitsa (traditioneel pannekoekenfeest voor het begin van de Grote Vasten) en aangezien wij geen dienst hebben op Vergevingszondag, zullen wij ook op deze dag elkaar al om vergeving vragen, om de Grote Vasten met een zuiver hart te kunnen binnengaan.

Dit jaar valt het orthodoxe Pasen op dezelfde datum als het Westerse Paasfeest, namelijk op 8 april. Ik maak U er alvast op attent dat ons parochiefeest, dat samenvalt met het feest van de Aankondiging, dit jaar precies op Paaszaterdag valt, een uitzonderlijke situatie in het kerkelijke jaar. Omdat tweede Paasdag dit jaar een vrije dag is, willen we de Paasvespers op de eerste Paasdag laten vervallen en op tweede Paasdag ons parochiefeest vieren met een pontificale Paasliturgie met Processie, zodat wij gezamenlijk met orthodoxen uit andere parochies het Paasfeest kunnen vieren.

Bij aanvang van ons nieuwe kerkelijke seizoen werden wij aangenaam verrast door een zeer bijzondere gift uit Rusland: vijf Heilige Relieken van zeer bijzondere Russische Heiligen, namelijk van de Heilige Tichon van Moskou; de Heilige Sergi van Radonezj; de Heilige Serafim van Sarov; de Heilige Johannes van Kronstadt en de Heilige Filaret van Moskou (Drozdov). Deze gift was afkomstig van archimandriet Pavel Kravets, deken in het gouvernement Pskov en rector van de parochie ‘Moeder Gods Bescherming’ (Pokrov) in Dedovitsji. Door de tussenkomst van Pieter Eggermont en Roman Drachnev belandden deze Relieken in Nijmegen, waar zij voorlopig in een gesloten kistje worden bewaard.
     Ter gelegenheid van mijn 60e verjaardag ontving ik in Rotterdam uit handen van vader Grigory Krasnotsvetov 5 gouden stervormige ‘glazen oogjes’, waarin onze nieuwe Relieken bewaard kunnen worden. Vanuit Kreta had ik al een mooie reliekenschrijn meegenomen, die momenteel door vader Anton uit Amsterdam wordt verfraaid en voorzien van de glazen oogjes, waarna de Relieken in onze kerk in een open schrijn kunnen worden vereerd.

Zaterdag 7 oktober werd het kerkelijk huwelijk voltrokken van ons koorlid Elena Tchernova en Sergej Oosterveen in de Griekse Kerk van de Heilige Nektarios te Eindhoven, waar zij elkaar hebben leren kennen. De dienst werd geconcelebreerd door vader Silouan en vader Jozef van de Griekse Kerk en ondergetekende namens de parochie van de Heilige Tichon. Van beide parochies waren veel parochianen aanwezig om deze gebeurtenis gezamenlijk te vieren. Het werd een mooie dienst en na afloop was er een gezellige receptie, waarbij de goede banden tussen de parochianen en de geestelijkheid van beide parochies nog eens werden verstevigd.

Zondag 8 oktober vierden wij het feest van de Heilige Sergi van Radonezj, evenals het winterfeest van de Heilige Tichon van Moskou dat een dag later viel. Concelebranten waren vader Anton uit Amsterdam en vader diakon Paul uit Rotterdam, die speciaal voor mijn naamdag naar Nijmegen waren gekomen om de dienst luister bij te zetten. Na de Goddelijke Liturgie werden op plechtige wijze de Relieken van de Heilige Sergi van Radonezj en de Heilige Tichon van Moskou onder het zingen van hun troparen en kondaken vanuit het altaar naar de analoj in het midden van de kerk gebracht, waarna deze door alle aanwezigen konden worden vereerd.
     Na afloop volgden er felicitaties, waarvoor ik een ieder nogmaals van harte dank. Ook de andere Sergi’s uit de parochie werden met bloemen gefeliciteerd en een enthousiast gezongen Mnogaja Ljeta besloot de plechtige dienst, die gevolgd werd door een feestelijk samenzijn.
     Tot slot verblijdde lector Gabriel van Oostrom de parochie met een prachtige processielantaarn en een vaandel van de Moeder Gods.

Zondag 26 november, op het feest van de Heilige Johannes Chrysostomos was het Arnhems Slavisch Koor bij ons te gast om gedeelten van de dienst mee te zingen. Op deze wijze kon het koor kennismaken met de eigenlijke functie van de gezangen binnen de Orthodoxe Liturgie en kon de parochie het genoegen smaken een dienst mee te maken met twee koren van tezamen meer dan veertig zangers. Het begin was even wennen, maar bij de Kleine Intocht had het Slavisch Koor de liturgische sfeer te pakken en werd het een prachtige dienst. Na afloop beantwoordde vader Sergi vragen van koorleden over de dienst en werd iedereen onthaald op heerlijke gerechten ter gelegenheid van de vooravond van het begin van de Kerstvasten.

  Ik wens U nogmaals een zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe,
met Gods zegen,

 

 

 

 Приход Московского Патриархата