HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 15 - Juni 2008.
 

  Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op zondag 29 juni vieren wij al weer de laatste Goddelijke Liturgie van dit seizoen. Na de dienst zullen wij gezamenlijk het reisgebed bidden om de zegen van God af te smeken over de reizen die wij deze zomer zullen maken.

Dit jaar is ons zomerreces iets langer dan gewoonlijk omdat we de volle maanden juli en augustus geen diensten zullen hebben. De eerste dienst na de zomervakantie is op zondag 14 september, precies op de dag van het begin van het nieuwe Kerkelijke Jaar. We houden dan na de dienst een speciaal moleben voor het begin van het nieuwe schooljaar.
     Omdat ikzelf de vierde zondag van september op pelgrimage ben in de kloosters van Roemenie, is de dienst van de vierde zondag verplaatst naar de derde zondag, 21 september, zodat we het eerste grote feest van Kerkelijk jaar, De Geboorte van de Moeder Gods, op de dag zelf kunnen vieren.

Het hoogtepunt van de afgelopen periode was uiteraard ons parochiefeest op Zaterdag 5 april, toen Vladyko Simon, omringd door de geestelijkheid van de parochies van Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen, voorging in de plechtige Bisschoppelijke Liturgie en lector Johannes tot diakon voor onze parochie werd gewijd. Uit Rotterdam waren aanwezig: aartspriester Grigory Krasnotsvetov en diakon Paul Smeets. Uit Amsterdam: de aartspriesters Sergi Ovsjannikov en Anton du Pau, de priestermonnik Serafim Standhardt en de diakons John Sewter en Hildo Bos, alsmede de pasgewijde hypodiakon Michael Bakker, die samen met hypodiakon Patrick de bisschop assisteerde. Met de bisschop was meegekomen vader diakon Dimitri en ook de altaardienaren uit de verschillende parochies assisteerden gezamenlijk in deze plechtige Liturgie, die wederom plaatsvond in een stampvolle Byzantijnse kapel met vele gasten uit het hele land en van verschillende jurisdicties. Ook het samengestelde koor uit de drie parochies begeleidde de dienst onder leiding van matoesjka Elena zowel feestelijk als gebedsvol. Vader diakon Johannes had zich geen waardiger en feestelijker wijding kunnen wensen. Axios!.
     Ook na de dienst werd het een gemoedelijk en feestelijk samenzijn en kon vader Johan-nes de vele felicitaties in ontvangst nemen.

Diakon Johannes dient inmiddels in de drie voornoemde parochies en doet daarmee een uitstekende praktijkervaring op, die nodig is voor het waardig dienen in de Russische Kerk, waarin een grote waarde wordt toegekend aan de liturgische rol van de diakon. Met zijn uitstekende uitspraak van het Kerkslavisch mogen we hem in ieder geval al complimenteren.

Dit jaar konden wij ook de Liturgie op Palmzondag vieren en tezamen met de gecombineerde middag- en avonddienstdienst op Goede Vrijdag vormde dit een goede voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen.
     Het is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk om op een gemiddelde vrijdag met de auto van Haarlem naar Nijmegen te geraken, dit jaar duurde het bijna vier uur, maar de prachtige dienst en de grote opkomst van de gelovigen maakte het voor de priester toch de moeite waard om zich op Goede Vrijdag in het Nederlandse verkeersinferno te storten.
     Pasen vierden wij weer met de Paasvespers op zondagmiddag, de zegening van eieren, pascha en koelitsj en de aansluitende paasmaaltijd. Wij mochten ons dit jaar op Goede Vrijdag en met Pasen weer verheugen in gasten uit Rusland, waaronder dit keer vader Valery uit Tjoemenj in de Oeral met zijn matoesjka.

Op zondag 25 mei na de Goddelijke Liturgie vond de jaarlijkse Algemene Parochievergadering plaats. Het door de kascommissie gecontroleerde financieel verslag van onze penningmeester Gerard Damen werd door de vergadering goedgekeurd. De financiele positie van de parochie is niet slecht, maar nog te veel afhankelijk van de kaarsenverkoop en het aanvragen van gebeden en diensten. Ook werden de verschillende taken binnen de parochie weer over diverse mensen verdeeld, zodat de priester zich nu geheel aan de liturgische en pastorale taken kan wijden. Het kerkbezoek neemt met name de laatste tijd structureel toe, maar toch moesten we concluderen dat we in de huidige omstandigheden (geen eigen kerkruimte en daardoor de concentratie van alle liturgische en parochiele activiteiten rond de Liturgie op zondag, de lange reistijd van de priester en zijn verantwoordelijkheden in Rotterdam) onze parochiele activiteiten en het aantal diensten niet verder kunnen uitbreiden. De priester is als het ware aan de grenzen van zijn mogelijkheden gekomen.
     Ook de catechetische bijeenkomsten schoten er regelmatig bij in omdat er gewoon vanwege de extra aangevraagde diensten en andere onvoorziene verplichtingen van de priester geen tijd meer voor was. Wij hebben nu afgesproken dat wij de “Liturgie na de Liturgie”, ons gezellig samenzijn na de diensten, zo veel mogelijk als een ware christelijke agape gaan invullen door de gesprekken onder leiding van de priester een meer geestelijke invulling te geven.

Onze Pinksterpicknick werd weer verplaatst naar de kloostertuin achter de kerk, aangezien er in het park een popconcert was georganiseerd en er ook regen was voorspeld. De tafels met eten werden buiten gezet en onder een enorme boom hielden wij het droog.
     Eigenlijk is dit ons zo goed bevallen dat we voortaan altijd de picknick achter de kerk zullen houden.

Ik wens U een goede en gezegende vakantieperiode toe en hoop U weer in september in de kerk te ontmoeten,

met Gods zegen,...


 

«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
bankrekeningnummer: 78.57.68.696

 Приход Московского Патриархата