HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 17 - December 2008.
 

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUW JAAR! 

 Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op vrijdag 5 december 2008 werden wij allen opgeschrikt door het bericht van het plotselinge overlijden van onze Heilige Vader, Patriarch Alexis II van Moskou en geheel Rusland. Hij is 79 jaar geworden en heeft als Patriarch de Russische Kerk 18 jaar gediend.

Hij was niet alleen een spiritueel kerkelijk leider, maar ook een waar staatsman en diplomaat. Hij heeft de wederopstanding van de Russische Kerk mogelijk gemaakt door haar innerlijke eenheid te bewaren in de roerige jaren na de ineenstorting van de sovjetunie. Daarnaast is de Russische Kerk onder zijn leiding een belangrijke maatschappelijke factor geworden in de opbouw van het nieuwe Rusland. Hij was als het ware de ‘verpersoonlijking’ van de hedendaagse Russische Kerk geworden en het is moeilijk zich de Kerk zonder zijn vaderlijke leiding voor te stellen.

Zijn allerlaatste dienst hield hij op 4 december in het Donskojklooster bij de relieken van de heilige Tichon.

Wij verliezen in hem een groot leider en een geliefd vader die de Russische Kerk verweesd achterlaat. Bidden wij voor eeuwige rust “in de plaats van licht, de plaats van vreugde, de plaats van verkwikking, waar alle smart, droefheid en tranen verdreven zijn.”

Eeuwige Gedachtenis!

Zaterdag 6 december is tijdens een spoedzitting van de Heilige Synode Metropoliet Kyrill van Smolensk en Kaliningrad tot locum tenens (mestobljoestitelj) gekozen. Hij zal de patriarchale taken tijdelijk waarnemen totdat er een nieuwe patriarch is gekozen.

Dinsdag 9 december vond in de Kathedraal van Christus Verlosser de vier uur durende begrafenisdienst van patriarch Alexis plaats, die werd bijgewoond door vele kerkelijke en wereldlijke leiders. Daarna is hij begraven in de Epiphanie kathedraal, nabij de relieken van zijn naamheilige: de Heilige Alexis, Metropoliet van Moskou.

Woensdag 10 december heeft de Heilige Synode besloten dat er een lokaal Al-Russisch Concilie zal plaatsvinden van 27 t/m 29 januari 2009, waaraan afgevaardigden uit alle geledingen van de Russische Kerk zullen deelnemen en tijdens welke de nieuwe patriarch zal worden gekozen. Voorafgaand daaraan vindt er een bisschoppenconferentie plaats op 25 en 26 januari. Op 1 februari 2009 zal de nieuwe patriarch worden geintroniseerd.

Voor ons Kerstfeest ‘oude stijl’ op 7 januari moet ik U verwijzen naar de Russische parochies van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Wel vieren wij zondag 11 januari het nafeest van de Geboorte des Heren. Na de dienst, om ca. 14.30h., nodigen wij U allen uit voor ons Jolkafeest in ‘De Ark van Oost’, Cipresstraat 154, 6523 HR in Nijmegen. Het programma zal bestaan uit de opvoering van een Russisch sprookje, een concert en spelletjes. De hoofdpersonen zijn natuurlijk Vadertje Vorst en Snegoerotsjka, die de kinderen niet laten weggaan zonder mooie prijzen en cadeautjes, hoewel Baba Jaga zal proberen roet in het eten te gooien! Ook voor de volwassenen zijn er hapjes en drankjes en het grootste deel van het programma is tweetalig. Meer informatie vindt U op onze website, of U kunt contact opnemen met Elena Elfrink, tel. 0412-627512.

Op zondag 25 januari vieren wij gelijktijdig met de opening van de Bisschoppenconferentie, het nafeest van de Doop des Heren, Theofanie. Na de dienst vindt de Grote Waterwijding plaats. Vergeet U niet lege flessen mee te nemen voor het nieuw gewijde Heilige Water.

Dit jaar vieren wij onze Maslenitsa aan het begin van de boterweek op zondag 22 februari, na de Goddelijke Liturgie. Omdat wij helaas geen dienst hebben op Vergevingszondag zullen wij elkaar reeds op deze dag om vergeving vragen om de Grote Vasten geestelijk gereinigd binnen te kunnen gaan. De Grote Vasten begint op maandag 2 maart. Vanaf deze dag nuttigen wij geen vlees, vis, melkproducten, eieren en alcohol meer. Mocht U hier om gezondheidsredenen niet aan kunnen voldoen, dan kunt U met de zegen van de priester afwijken van de regels. Nogmaals, wij vasten niet omdat het van de Kerk moet, wij vasten in alle vrijheid ter wille van ons eigen zielenheil. Lichamelijke en geestelijke beheersing zijn twee kanten van dezelfde medaille: de uiteindelijke vergoddelijking van de mens.
      Het is jammer dat wij alle speciale ‘begeleidende’ kerkdiensten tijdens de Grote Vasten niet kunnen vieren. Hiervoor verwijs ik U met name naar het klooster in Asten, waar alle diensten worden gevierd. Gelukkig valt er een vijfde zondag in maart, zodat wij in de vastentijd een extra Liturgie kunnen vieren.

Tot slot wil ik U een groet overbrengen van de Roemeens-Orthodoxe Kerk. Zoals U weet heb ik een pelgrimage gemaakt naar de kloosters in het Roemeense Moldavie, waar in de 18e eeuw de grote Russische heilige Paissi Welitsjkovskij spiritueel werkzaam was. Zijn naam is nog steeds verbonden aan de kloosters van Dragomirna, Secu en Neamt, waar hij abt en starets was. Het hoogtepunt van mijn bezoek was het vieren van de Goddelijke Liturgie in Neamt, waar ik in dezelfde kerk en in hetzelfde altaar mocht dienen als eens de heilige Paissi. Vader Hegoumen verzekerde mij dat men nog steeds dient in de oud-Slavische stijl van Paissi. En inderdaad, de diensten in het hele gebied zijn zeer stijlvol en met een Slavische eerbiedigheid en schoonheid, die men op de Balkan zelden aantreft. De Roemeense Kerk is in haar totaliteit zeer devoot en spiritueel en ook in praktisch opzicht zeer prominent aanwezig in de samenleving. Zelfs op doordeweekse dagen staan de kerken met name in de grote steden stampvol. Het is duidelijk dat het communisme in Roemenie weinig invloed heeft gehad op het kerkelijk leven. De meeste kerken en kloosters zijn gewoon opengebleven en die continuiteit is voelbaar in het huidige functioneren van de Kerk. Met name het oorspronkelijke Orthodoxe kloosterleven is in Roemenie tot op de dag van vandaag het best bewaard gebleven. Het is mij nu ook duidelijk geworden waarom Paissi Welitsjkovskij nooit meer naar Rusland is teruggekeerd!

De bijgevoegde acceptgirokaart kunt U wederom gebruiken voor Uw bijdrage aan de parochie, om zo de continuiteit van de diensten en ons gezamenlijk gebed te waarborgen.

Ik wens U nogmaals een zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe,

met Gods zegen,


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
    21 sept.: Daniel en Maxim Oosterveen.
    30 nov.: Alexander.

 

«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
bankrekeningnummer: 78.57.68.696

 Приход Московского Патриархата