HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 19 - Juni 2009.
 

 Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op 28 juni a.s. vieren wij al weer onze laatste Liturgie van dit seizoen. Na de dienst houden wij een moleben met het reisgebed om de Goddelijke bescherming af te smeken tijdens onze reizen en bezigheden deze zomer. Gezien onze praktische situatie is het helaas niet mogelijk om in juli en augustus diensten te houden. Wij verwijzen U daarvoor naar de Nederlandstalige Orthodoxe parochies in de omgeving, het klooster in Asten en de Russische parochies van Rotterdam en Amsterdam, waar de gehele zomer diensten worden gehouden.
     In deze laatstgenoemde Russische parochies kunt U ook op zondag 12 juli, volgens de Juliaanse kalender, het feest van de heilige Apostelen Petrus en Paulus vieren, om daarmee op een zinvolle wijze de Apostelvasten af te sluiten.

Op zaterdag 18 juli, het zomerfeest van de heilige Sergi van Radonezj en de gedachtenis van de heilige grootvorstin Elisabeth en de moniale Warwara, draag ik ’s morgens om 10.30h. de Goddelijke Liturgie op in de Alexander Nevskykerk te Rotterdam, waar ik U allen graag voor uitnodig.

De eerste dienst na de zomer is op zondag 13 september. Ook na deze dienst houden wij een moleben, dit keer om Gods genade af te smeken voor een succesvol schooljaar van de kinderen en voor alle volwassenen die in de loop van het jaar nog examens moeten afleggen.

Op zaterdag 28 maart vierden wij ons parochiefeest in het bijzijn van aartsbisschop Simon. Vladyka Simon concelebreerde de plechtige bisschoppelijke Liturgie met ondergetekende, de aartspriesters Grigory Krasnotsvetov, Anton du Pau en Stefan Bakker, de priesters Serafim Standhardt en Hildo Bos en de diakens Paul Smeets, Dimitri Janson en Johannes Veldmeijer. Het was wederom een prachtige gebedsvolle dienst en Vladyka Simon hield een indringende preek over het priesterschap. Na de dienst kreeg de parochie van Vladyka Simon een prachtige houten ‘Darochraniteljnitsa’ voor op het altaar cadeau en ontving de parochie een door Galina Rol geschilderde icoon van de heilige Tichon met een reliek. De reliek was door vader Anton geschonken en bevestigd. Namens de parochie van de heilige Tichon kreeg de pas gewijde priester Hildo uit Amsterdam een epitrachiel met porotsjie cadeau.
     Onze Slavische lezer Andrej Makarov kreeg voor de dienst van Vladyka Simon de zegen om voortaan in de kerk een podrazdnik te dragen.
     Het feest werd besloten met een gezellig samenzijn en een feestelijke agape.

Ook dit jaar was het vanwege de overvolle wegen weer een hele toer om aanwezig te kunnen zijn op de avonddienst van Goede Vrijdag. Zowel vader diakon Johannes als ikzelf waren meer dan vier uur onderweg om Nijmegen te kunnen bereiken. Ook rond Nijmegen stond het verkeer vast, zodat vele parochianen van buiten Nijmegen met moeite naar de kerk konden. Toch kon de dienst nog op tijd beginnen en vergaten wij tijdens de Begrafenis des Heren al onze aardse zorgen en moeiten.
     Op Paasmiddag vierden wij de Vespers en dankzij het goede weer konden wij onze traditionele Paasmaaltijd buiten in de tuin nuttigen.

Op zondag 24 mei, het feest van de heilige Apostelgelijken Methodius en Cyrillus, de naamdag van onze Patriarch, hielden wij na de dienst onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering, die in een goede atmosfeer verliep. Het financieel jaarverslag van de penningmeester, dat door de kascommissie was gecontroleerd, werd goedgekeurd en de plannen voor het komende jaar werden besproken. Geinteresseerden kunnen de notulen bij de secretaris bekomen.

Wederom in de aanwezigheid van vader Anton vierden wij de Pinksterliturgie met daarna de vespers met de knielgebeden. In de tuin achter de kerk hielden wij onze Pinksterpicknick die mede dankzij de gasbarbecue van Johannes Geurten tot een groot succes werd.

Op 14 juni na de Goddelijke Liturgie vond de huwelijksdienst plaats van Hendrikus en Natalja Stevens. Een grote groep Limburgse gasten vulde de kapel tot in alle uithoeken. Ik denk dat zelfs in het rijke Roomse verleden van de kapel nooit zoveel mensen in de kapel bijeen zijn geweest. Het werd een prachtige dienst, mede dankzij de zang van het koor dat speciaal de huwelijksdienst had ingestudeerd. Wij wensen het bruidspaar veel heil en zegen toe en nog vele jaren in voorspoed en geluk.

Tot slot wil ik U nog meedelen dat de parochie van de Heilige Cornelius de Honderdman in Amersfoort is opgenomen in het Patriarchaat van Moskou. We verwelkomen vader Stefan Bakker, zijn matoesjka en de gehele parochie in ons Nederlandse bisdom en wensen hun in ons midden een vruchtbaar parochieel leven toe.
     Er zijn mij ook veel vragen gesteld over de status van de Russisch-Orthodoxe parochie ‘Moeder Gods Bescherming’ in Arnhem. Het probleem is dat de parochie in Arnhem geen deel meer uitmaakt van de ‘Russische Kerk in het Buitenland’ en zich onder een niet-canonieke bisschop uit Moldavie heeft gesteld. Daarom vraag ik U enige terughoudendheid te betrachten m.b.t. tot deze parochie. U bent natuurlijk vrij de diensten aldaar bij te wonen, er bestaan tenslotte geen theologische of liturgische verschillen, maar houdt U er rekening mee dat de geldigheid van de voltrokken sacramenten door de andere Orthodoxe Kerken, en met name de Russische Kerk, in twijfel kan worden getrokken.

Zoals ieder jaar vraag ik U de parochie in de zomer niet te vergeten en een bijdrage te storten op onze rekening, omdat onze vaste inkomsten uit de diensten komen te vervallen. Natuurlijk hebben wij in de zomer ook minder onkosten, maar het opbouwen van een financiele buffer blijft een absolute noodzaak, willen wij in de nabije toekomst over een eigen ruimte kunnen beschikken.

Ik wens U een goede en gezegende vakantieperiode toe en hoop U weer in september in de kerk te ontmoeten,

met Gods zegen,...

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
    3 mei: Benjamin Steeg.

In de kerkelijke echt verbonden door het sacrament van het huwelijk:
    14 juni: Hendrikus en Natalja Stevens.
 

«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
bankrekeningnummer: 78.57.68.696

 Приход Московского Патриархата