HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 21 - December 2009.
 

 Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Voor ons Kerstfeest ‘oude stijl’ op 7 januari verwijs ik U weer naar de Russische parochies van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Wel vieren wij zondag 10 januari het nafeest van de Geboorte des Heren. Na de dienst, om ca. 14.30h., nodigen wij U allen uit voor ons Jolkafeest in ‘De Ark van Oost’, Cipresstraat 154, 6523 HR in Nijmegen.
      Het programma zal bestaan uit de opvoering van een Russisch sprookje, een concert, spelletjes en wedstrijden. De hoofdpersonen zijn natuurlijk Vadertje Vorst en Snegoerotsjka, die de kinderen niet laten weggaan zonder mooie prijzen en cadeautjes, hoewel het vervelende vrouwtje Sjapokljak, die dit jaar ineens is opgedoken, nog wel eens voor moeilijkheden zou kunnen zorgen! Ook voor de volwassenen zijn er hapjes en drankjes en het programma is geheel tweetalig. Meer informatie vindt U op onze website, of U kunt contact opnemen met Elena Elfrink, tel. 0412-627512.

Zondag 24 januari vieren wij het nafeest van Theofanie. Na de Liturgie vindt weer de Grote Waterwijding plaats. Dus vergeet niet lege flessen mee te nemen.
      Dit jaar valt Orthodox Pasen gelijk met het Westerse Paasfeest en daardoor vroeger dan gebruikelijk. Daarom valt ons nafeest van Theofanie al samen met de eerste Zondag van de Voorvasten, de Zondag van de Tollenaar en de Farizeeer. Op maandag 25 januari begint dan de vastenvrije week (geen vasten op woensdag en vrijdag).

Maandag 8 februari begint de Boterweek (Maslenitsa: Russisch Carnaval), waarin wij ons reeds onthouden van vlees.
     Op zondag 14 februari vieren wij Vergevingszondag. Na de Liturgie is er de Vespers met de rite van de vergeving, waarin wij elkaar om vergeving vragen voor al onze bewuste en onbewuste zonden, die wij jegens elkaar hebben gedaan, zodat wij ook innerlijk gereinigd de Grote Vasten kunnen ingaan.
     Na de dienst vieren wij als afsluiting van de Boterweek onze Maslenitsamaaltijd (pannenkoeken).
     De volgende morgen, op maandag 15 februari, begint de Grote Vasten. Vanaf deze dag nuttigen wij geen vlees, vis, melkproducten, eieren en alcohol meer. Mocht U hier om gezondheidsredenen gedeeltelijk niet aan kunnen voldoen, dan kunt U met de zegen van de priester afwijken van de regels. Het gaat uiteindelijk niet alleen maar om het opvolgen van regels, maar om het reinigen van ons lichaam en onze ziel door middel van zowel lichamelijke als geestelijke onthouding en beheersing. Daarom is gebed en een sobere geestelijke instelling in deze tijd net zo belangrijk. We moeten bewuster leren omgaan met ons dagelijks leven, wat wij eten en drinken, wat wij lezen en zeggen, waarnaar wij kijken en luisteren etc. De kerkelijke regels en gebruiken helpen ons daarbij en zijn geen doel in zichzelf.

Het is overigens interessant om te zien hoe nu, zowel in het kader van de milieuproblematiek als uit oogpunt van de volksgezondheid de mensen worden opgeroepen bewuster te eten, matigheid te betrachten en zelfs op bepaalde dagen geen vlees meer te eten.
     De heilige Vaders van onze Orthodoxe Kerk hebben reeds in het begin van het eerste millennium vanuit hun religieuze intuitie vastendagen en vastentijden een vaste plaats gegeven in onze kerkelijke kalender: de woensdagen en vrijdagen, de speciale vastendagen en de vier vastentijden: de Kerstvasten, de Grote Vasten voor Pasen met de Goede Week, de Petrus en Paulusvasten en de Moeder Godsvasten. In het besef dat zowel de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens als de natuurlijke omgeving (het milieu) op deze wijze optimaal recht wordt gedaan, hebben orthodoxe christenen in kerkelijk verband eeuwenlang tot op de dag van vandaag deze vastendagen en -tijden in ere gehouden in hun oorspronkelijke betekenis en vorm, en ze niet zoals de Westerse christenen allerlei symbolische betekenissen gegeven, die hebben geleid tot een verwatering van het gebruik en daarmee het verloren gaan van het achterliggende gedachtengoed, waardoor de Westerse wereld mede is geworden tot wat zij nu is. Deze realiteit is een reden te meer om de orthodoxe levenswijze (juist ook op moreel gebied) openlijk te blijven koesteren en propageren, om daarmee een goed voorbeeld te geven in de huidige maatschappij, die aan zijn geestelijke armoede ten onder gaat.

Zoals U weet, houden wij onze diensten op de 2e, 4e en eventueel 5e zondag van de maand. Omdat wij verder niet de beschikking hebben over de kapel, ikzelf ook elders verplichtingen heb en ver weg woon, moeten alle extra kerkelijke diensten, zoals dopen, huwelijken, panichida’s, molebens en gesprekken met de priester op die dagen na de Liturgie plaatsvinden. De laatste tijd wordt daardoor de druk op de priester steeds groter. Ik vraag U daarom om begrip dat niet alles wat wij zouden willen mogelijk is. Praktisch gezien wil dit zeggen dat voor Pasen alleen nog gelegenheid tot dopen is op zondag 31 januari.
     Op zondag 28 februari houden wij een Grote Panichida en zondag 14 maart is gereserveerd voor het houden van een gecombineerd Moleben. Dus voor die tijd kunt u aangeven voor welke heilige u een Moleben wilt en wie U wilt gedenken.
     Uiteraard is er in onvoorziene gevallen altijd een mogelijkheid tot een korte Panichida (Litia) of een speciaal gebed. Ook begrafenissen, ziekenzalvingen en huiswijdingen op doordeweekse dagen zijn altijd mogelijk als de priester beschikbaar is.
     In alle andere gevallen verwijs ik U naar andere orthodoxe parochies, die meer mogelijkheden hebben, waarbij ik U er nogmaals op wijs, dat de sacramenten in de parochie van Arnhem door de Russische Kerk en de andere canonieke Orthodoxe Kerken niet worden erkend.

Tot slot doe ik weer een beroep op U de parochie financieel te blijven steunen d.m.v. de bijgevoegde acceptgirokaart. De huur van de kapel en andere vaste kosten voor het houden van de diensten zijn de laatste tijd behoorlijk gestegen, dus we zijn blij met iedere extra bijdrage.

Ik wens U nogmaals een zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe,

met Gods zegen,...

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     13 sept.: Daniel Radogin;
     25 okt.: Maria Dikker;
     22 nov.: Konstantijn;
     22 nov.: Nikolaas de Roos;
     13 dec.: Nazari Wasnjov .

 

«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
bankrekeningnummer: 45.03.54.024

 Приход Московского Патриархата