HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   
 E-MAIL   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 25 - December 2010.
 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Voor ons Kerstfeest ‘oude stijl’ verwijs ik U naar de nachtdiensten in de Russische parochies van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Op zondag 9 januari vieren wij het nafeest van de Geboorte des Heren. Zoals gewoonlijk vieren wij na de dienst ons Jolkafeest voor jong en oud. De laatste jaren hebben wij het Jolkafeest nogal groots aangepakt omdat er veel behoefte aan was, maar aangezien nu ook de Russische school in Nijmegen een Jolka organiseert leek het ons beter om dit jaar de Jolka in onze eigen kerkelijke kring te vieren. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik U naar onze website.

Zondag 23 januari vieren wij het nafeest van Theofanie. Na de Liturgie is er de Grote Waterwijding, dus vergeet U niet lege flessen mee te nemen om het gewijde water mee naar huis te nemen.

Op zondag 30 januari, de vijfde zondag van de maand, is er geen dienst, i.v.m. de afwezigheid van de priester.

Dit jaar hebben wij geen dienst op Vergevingszondag. Daarom zullen wij op de zondag ervoor, 27 februari, de Zondag van het Laatste Oordeel, na de Liturgie en de gedachtenis van de overledenen elkaar al om vergeving vragen (zonder Vespers). Daarna vieren wij onze Maslenitsa in parochiekring, maar U kunt natuurlijk de gehele Boterweek bij elkaar op bezoek gaan voor een pannenkoekenmaaltijd.

Voor de diensten op Vergevingszondag en in de eerste vastenweek moet ik U ook verwijzen naar andere parochies. In het klooster in Asten worden in ieder geval alle diensten gevierd. Als U wat verder weg kunt: ook in Amsterdam en Rotterdam worden alle diensten gehouden.

Buiten de nieuwe kalender vallen nog de volgende data:
      Donderdag 7 april is ons Parochiefeest (het feest van de Aankondiging en de Hl. Tichon). We weten nog niet of we het feest op zaterdag 9 of zondag 10 april vieren en of de bisschop aanwezig kan zijn.
      Orthodox Pasen valt ook dit jaar samen met het Westers Pasen en wel op 24 april. Tot onze grote vreugde kunnen wij dit jaar voor de eerste keer de Paasnachtdienst in onze eigen parochie vieren. Dus houdt U daar vast rekening mee. Onze gebruikelijke Paasvespers op zondagmiddag komt dan te vervallen. De Paasmaaltijd vindt ’s nachts plaats na de Nachtdienst en de kerk blijft open tot de eerste bussen en treinen weer rijden.

Tot slot doe ik weer een beroep op U de parochie financieel te blijven steunen d.m.v. de bijgevoegde acceptgirokaart. Het is de laatste keer dat U een acceptgirokaart ontvangt, maar wij hopen dat U automatisch Uw vaste bijdrage blijft overmaken.

Ik wens U nogmaals een zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe,

met Gods zegen,...

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     26 sept.: Julia Magamedchanova; Lev Makarov.
     14 nov.: Kosmas en Damianоs Noer.
     28 nov.: Julia Pierkhan; Lazarus Vunderink; Eva Muijtjens.
 
«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
 Приход Московского Патриархата