HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   
 E-MAIL   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 26 - April 2011.
 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op donderdag 7 april vieren wij het feest van de Annunciatie van de Moeder Gods en de gedachtenis van de Hl. Tichon van Moskou. Dit jaar valt het feest in de vijfde vastenweek en met de zegen van de bisschop vieren wij ons Parochiefeest 2 dagen later op zaterdag 9 april 10.30h., waarbij Zijne Hoogwaardige Excellentie Aartsbisschop Simon van Brussel en Belgie zal voorgaan in de plechtige Bisschoppelijke Liturgie.
     Wij zijn blij dat Vladikа Simon dit jaar weer in de gelegenheid is om ons parochiefeest bij te wonen en ik hoop dat velen van U aanwezig zullen zijn om gezamenlijk de Goddelijke Liturgie te vieren en de bisschop gastvrij te ontvangen.
     Wanneer U iets mee wilt nemen voor de receptie na afloop, bedenk dan dat i.v.m. de Grote Vasten op deze dag geen vlees, zuivelproducten of eieren worden gegeten. Vanwege het feest is op deze dag wel vis en wijn toegestaan, evenals de donderdag ervoor op het feest van de Annunciatie van de Moeder Gods.
     In verband met de viering van ons parochiefeest op zaterdag, komt de normale zondagsdienst op 10 april (tweede zondag van de maand) te vervallen.

De eerstvolgende dienst na ons parochiefeest is op Goede Vrijdag 22 april om half acht ’s avonds, wanneer wij een gecombineerde dienst vieren van de Uitdraging van de Epitaaf en de Graflegging des Heren met processie rond de kerk. Ik doe een beroep op U om in ieder geval op deze dienst aanwezig te zijn, want zonder het Lijden en het Kruis is er geen Opstanding en zonder de viering van Goede Vrijdag kan er geen waarlijke viering van het feest van de Opstanding zijn.
     Vergeet U niet bloemen mee te nemen voor de Plasjtsjenitsa, het graf van Christus. Deze bloemen zullen ook weer op Pasen worden gebruikt voor de versiering van de kerk.

Dit jaar vieren wij voor de eerste maal de volledige Paasnachtdienst en daarmee vervalt onze Paasvespers op Paaszondagmiddag.
     Op zaterdagavond 23 april om 22.30h. begint de lezing uit het boek van de Handelingen der Apostelen, die door de parochianen afwisselend in hun eigen taal wordt gelezen. Als U wilt lezen neemt U dan een Nieuwe Testament mee in Uw eigen taal. De Paasnachtdienst begint om 23.30h., wanneer de Canon van Stille Zaterdag wordt gezongen en de Plasjtsjenitsa uit de kerk in het altaar wordt gebracht. Om 12 uur ’s nachts vindt de Paasprocessie plaats rond de kerk. Daarna volgen de Metten en de Uren en rond 1.30h. begint de Paasliturgie, die tot ongeveer 3.00h. duurt. Na de Liturgie worden de Paasgerechten en de tafels voor de Paasmaaltijd gezegend. We weten nog niet of de Paasmaaltijd in het kerkgebouw plaatsvindt of in een zaaltje vlakbij, maar in ieder geval is er de gelegenheid om te blijven tot het openbaar vervoer op zondagochtend weer gaat rijden.
     Ten overvloede wijs ik U er op dat het ten alle tijden verboden is naast de kerk te parkeren op het priveparkeerterrein van de omwonenden. I.v.m. de Processie kunnen er ook geen auto’s worden geparkeerd voor de kerk. In de straten rondom is parkeergelegenheid genoeg.

De maand mei heeft vijf zondagen en daarom hebben wij ook dienst op zondag 29 mei, de vijfde zondag. Op die dag houden wij ook na de Liturgie onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering. Ik nodig alle parochianen en vrienden van de Parochie uit hierbij aanwezig te zijn om de gang van zaken in de parochie en het financiele beleid te bespreken.

Ook op Pinksteren hebben wij dit jaar dienst. Na de Liturgie volgt de Vespers met de knielgebeden, waarin wij voor de eerste maal sinds Pasen weer knielen voor het gebed. Daarna hopen wij met mooi weer onze Pinksterpicknick buiten in de tuin te kunnen houden.

Zoals velen van U weten ben ik in februari in het ziekenhuis opgenomen met hartklachten. De behandelingen die ik tot nu toe heb ondergaan hebben nog niet veel verbetering gebracht, dus voorlopig moet ik het rustig aan doen en is het voor mij niet mogelijk om na de diensten nog extra dopen en huwelijksvoltrekkingen te houden of huizen in te zegenen. Pas na Pasen kunnen er misschien weer afspraken worden gemaakt. Ik hoop in ieder geval alle geplande diensten in de kalender zelf te kunnen celebreren.

Tot slot roep ik U op ons ook financieel te blijven steunen d.m.v. een kwartaalbijdrage. Wij gebruiken geen acceptgirokaarten meer, maar U kunt Uw bijdrage overmaken op ons postgironummer 1980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik hoop U allen te zien op ons parochiefeest en verder wens ik U nog een goede voortzetting van de Vastentijd toe. En voor Pasen alvast: Christus is opgestaan!

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     23 jan.: Vladimir Choma.
 
«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
 Приход Московского Патриархата