HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   
 E-MAIL   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 27 - Juni 2011.
 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op 26 juni a.s. vieren wij al weer onze laatste Liturgie van dit seizoen. Na de dienst bidden wij gezamenlijk het reisgebed om de Goddelijke bescherming af te smeken tijdens onze reizen en bezigheden deze zomer.
     Ook dit jaar zullen er in de maanden juli en augustus geen diensten zijn. Voor de diensten in deze tijd verwijs ik U naar de Nederlandstalige Orthodoxe parochies in de omgeving, het klooster in Asten en de Russische parochies van Rotterdam en Amsterdam, waar de gehele zomer diensten worden gehouden. In laatstgenoemde Russische parochies dient men volgens de Juliaanse kalender en kunt U op dinsdag 12 juli het feest vieren van de heilige Apostelen Petrus en Paulus, om daarmee op een zinvolle wijze de Apostelvasten af te sluiten. Verder kunt U daar ook de feesten vieren van Transfiguratie op vrijdag 19 augustus en de Ontslaping van de Moeder Gods op zondag 28 augustus.

De eerste dienst na de zomer is op zondag 11 september, het feest van de Onthoofding van de Hl. Johannes de Doper (Vastendag!)., de naamdag van onze diakon vader Johannes. Na deze dienst houden wij een moleben, dit keer om Gods genade af te smeken voor een succesvol schooljaar van de kinderen en voor alle volwassenen die in de loop van het jaar nog examens moeten afleggen. Voor degenen die wat mee willen nemen voor de tafel: houdt er rekening mee dat deze dag een vastendag is.

Omdat dit jaar ons parochiefeest op het einde van de Grote Vasten viel en niet tijdens de Goede Week of vlak na Pasen, was Vladyka Simon voor het eerst in drie jaar weer in de gelegenheid om naar Nijmegen te komen om als hoofdcelebrant in ons midden het feest te vieren. Op zaterdag 9 april, twee dagen na het eigenlijke feest, vond de plechtige Bisschoppelijke Liturgie plaats. Aartsbisschop Simon werd geassisteerd door de aartspriesters vader Sergi, rector van de parochie, vader Grigory uit Rotterdam en secretaris van het bisdom, vader Stefan uit Amersfoort, vader Theodoor uit Deventer en vader Anton du Pau. En door de diakons: vader Johannes, vader Dimitri uit Belgie, vader Paul en vader Anatoli uit Rotterdam en vader Philip uit St. Hubert. Hoewel het misschien voor veel parochianen moeilijker is om op zaterdag aanwezig te kunnen zijn, heeft het vieren van het feest op zaterdag het voordeel dat veel geestelijken uit andere parochies in de gelegenheid zijn om met elkaar te concelebreren en na de dienst contact met elkaar te hebben. Ook dat is belangrijk voor de goede onderlinge contacten tussen de Orthodoxe Parochies in Nederland en voor de Orthodoxie in Nederland in het algemeen. Na afloop van de dienst was er een gezellige ontvangst, waarin de contacten, zowel onder de geestelijkheid als onder de gasten uit andere parochies, weer werden aangehaald.

We kunnen ook dit jaar weer terugkijken op mooie diensten op Goede Vrijdag en Pasen. Voor de eerste maal vierden wij in onze jonge parochie de volledige Paasnachtdienst en iedereen kijkt met dankbaarheid en vreugde terug op deze prachtige en feestelijke dienst. De kerk was overvol en de meeste gelovigen bleven tot aan het einde van de dienst om ongeveer half vier ’s nachts, toen we afsloten met het wijden van de Paasgerechten. De gehele dienst werd spiritueel gedragen door het feestelijk zingende koor o.l.v. matoesjka Elena.

Op zondag 29 mei hielden wij na de Goddelijke Liturgie onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering. Het was een zeer constructieve vergadering, waarin o. a. het financieel verslag van onze penningmeester, na gecontroleerd te zijn door de kascommissie, werd goedgekeurd. De rector deed verslag van de ontwikkelingen in de parochie van het afgelopen jaar en bedankte iedereen voor zijn of haar inzet voor het welzijn van de parochie. Frank (Afanasi) Elfrink nam afscheid als secretaris van de Parochieraad en in zijn plaats werd gekozen Natalia de Wolf. Verder werd besloten dat het project van een nieuwe kerk weer meer aandacht moet krijgen. Een nieuw comite zal deze acties coordineren.

Vanwege mijn gezondheid hebben er het laatste half jaar geen dopen e.d. in onze parochie plaatsgevonden. De verwachting was dat ik na de zomervakantie weer extra diensten kon plannen, maar mijn gezondheid is inmiddels dermate verslechterd dat voorlopig mijn aanwezigheid op de geplande diensten in september onder voorbehoud zijn. Ik vraag U om gebed, opdat ik in september weer met nieuwe kracht mijn werkzaamheden kan hervatten.

Zoals ieder jaar vraag ik U de parochie in de zomer niet te vergeten en een bijdrage te storten op onze rekening Postgiro 1980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon, omdat onze vaste inkomsten uit de diensten komen te vervallen.

Ik wens U een goede en gezegende vakantieperiode toe en hoop U weer in september in de kerk te ontmoeten,

met Gods zegen
Aartspriester Sergi Merks.

 
«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
 Приход Московского Патриархата