HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   
 E-MAIL   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 28 - September 2011.
 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

De maand oktober telt dit jaar 5 zondagen. Vandaar dat we deze maand drie keer de Liturgie kunnen vieren.
     Zondag 9 oktober valt precies op het herfstfeest van de heilige Tichon, onze patroonheilige. Dit is weliswaar niet de datum van ons parochiefeest, maar toch is deze dag daardoor extra feestelijk voor onze parochie.
     Zaterdag 8 oktober is het herfstfeest van de heilige Sergi van Radonezj, de naamdag van vader Sergi. Daarom vieren wij op zondag 9 oktober een extra moleben voor de heilige Tichon en de heilige Sergi, en hebben we een feestelijke agape na de dienst.
     Zondag 30 oktober is de vijfde zondag van de maand en daarom vieren we ook op die dag een Goddelijke Liturgie.

Ons Kerstfeest is nog niet in de kalender opgenomen, maar valt op zaterdag 7 januari. Wij hebben dan onze Kerstdienst op Tweede Kerstdag, zondag 8 januari, gevolgd door ons Jolkafeest voor jong en oud.

Dinsdag 6 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Alexander Nevsky in Rotterdam. En maandag 19 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Nikolaas in Amsterdam. Ik verwijs U naar de respectievelijke websites voor meer bijzonderheden over de viering daarvan.

Dan vraag ik U ook de komende tijd te bidden om sterkte en genezing voor de zieke hegumena Maria van het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten.

Mede dankzij Uw gebed is mijn gezondheidstoestand deze zomer aanzienlijk verbeterd. De juiste medicatie is nog steeds niet gevonden, dus er kunnen in de toekomst nog wat wisselingen in mijn gezondheid optreden. Maar in ieder geval kan ik mijn priesterlijke taken weer geheel vervullen. Dus extra molebens, dopen, huwelijken en huiswijdingen kunnen weer worden aangevraagd.

Dan heb ik aan het begin van het nieuwe seizoen weer een paar opmerkingen over de gang van zaken in de kerk.

Mensen met kinderen hebben soms wel eens moeite met de lange diensten. Aan de diensten kunnen wij natuurlijk niet veel veranderen, maar het goed om te beseffen dat jonge kinderen niet de gehele dienst hoeven bij te wonen. Het is soms goed om even met Uw kind naar buiten te gaan en wanneer U kleine kinderen heeft die ook de communie ontvangen, kunt U gerust wat later komen. Het is belangrijker voor kinderen om een kortere tijd de dienst bij te wonen, maar dan wel leren beseffen dat de dienst een eerbiedige houding vereist en de kerk geen speelruimte is, dan dat een kind de gehele dienst ‘zoet gehouden’ moet worden, waar uiteindelijk niemand mee gediend is. Nu moet ik de ouders en kinderen in onze parochie een compliment maken, want gasten uit andere parochies zijn altijd aangenaam verrast over het gedrag van de kinderen in onze kerk.
     Kinderen die de communie hebben ontvangen kunnen direct daarna iets te eten nemen of na de eindzegen van de Liturgie direct naar de keukenruimte gaan om daar wat te eten en te drinken, er is altijd meer dan genoeg. Zij hoeven in principe niet de extra diensten na de Liturgie bij te wonen.

De lengte van de Liturgie is mede afhankelijk van het aantal biechtelingen dat tijdens de dienst voor de Communie komt biechten. Het is in de Russische Kerk gebruik om altijd te biechten voordat men naar de Communie gaat en meestal is dat ook de wens van de gelovige zelf. Maar U moet dan wel begrijpen dat lange biechtgesprekken tijdens de dienst niet mogelijk zijn. Het is in onze situatie helaas niet mogelijk om de meeste biechtgesprekken voor de dienst te houden omdat velen van verre komen en ikzelf vaak nog bezig ben met de voorbereidingen voor de Liturgie. Wilt U wat langer biechten, neem dan van te voren contact met mij op, dan maak ik voor de dienst graag tijd voor U vrij.

Ik wijs U er nogmaals op dat achter in de kerk geplastificeerde tweetalige gebedsteksten liggen van o.a. het gebed voor de Communie. Het is de bedoeling dat dit gebed samen met de priester hardop gebeden wordt, dus wanneer U het niet uit Uw hoofd kent, neem dan de tekst mee en leg die na de dienst weer terug.

Tot slot vraag ik U weer om een financiele bijdrage voor het voortbestaan van onze parochie. Dankzij Uw bijdrage zijn wij in staat onze diensten te houden en de noodzakelijke liturgische voorwerpen en benodigdheden aan te schaffen.
     U kunt Uw bijdrage storten op onze rekening Postgiro 1980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik hoop dat wij weer een gezegend kerkelijk jaar tegemoet mogen zien in eendracht en in liefde,

met Gods zegen
Aartspriester Sergi Merks.

 
«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
 Приход Московского Патриархата