HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   
 E-MAIL   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 29 - December 2011.
 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Voor ons Kerstfeest ‘oude stijl’, zaterdag 7 januari, verwijs ik U naar de diensten in de Russische parochies van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Op zondag 8 januari , de tweede Kerstdag, vieren wij het nafeest van de Geboorte des Heren. Zoals gewoonlijk organiseren wij na de dienst ons Jolkafeest voor jong en oud. Vorig jaar hebben wij de Jolka gevierd in een wat bescheidener kerkelijke kring in de kerkruimte van de Byzantijnse kapel en dat is ons uitstekend bevallen. Alleen hebben wij dit jaar de beschikking over een zaaltje op loopafstand van de kapel. Wij nodigen U van harte uit voor deze Jolkaviering, die om 14.00h. zal beginnen. Na afloop van het kinderprogramma zullen wij met de volwassenen het glas heffen op het Nieuwe Jaar. U kunt zich opgeven voor deelname bij Elena Elfrink (0412-627512) of Natalja de Wolf (073-8518552). Voor verdere informatie verwijs ik U naar onze website.

Zondag 22 januari vieren wij het nafeest van Theofanie. Na de Liturgie is er de Grote Waterwijding, dus vergeet U niet lege flessen mee te nemen om het gewijde water mee naar huis te nemen

Op zondag 29 januari, de vijfde zondag van de maand, is er geen dienst, i.v.m. de afwezigheid van de priester.

Op maandag 6 februari begint de Vastenvrije week (geen vasten op woensdag en vrijdag) als voorbode van de komende Grote Vasten.

Op maandag 20 februari volgt dan de Boterweek (Maslenitsa: Russisch Carnaval), waarin wij ons reeds onthouden van vlees.

Dit jaar valt Vergevingszondag precies op de vierde zondag van de maand, op 26 februari. Na de Liturgie vieren wij de Vespers met de rite van de vergeving, waarin wij elkaar om vergeving vragen voor al onze bewuste en onbewuste zonden, die wij jegens elkaar hebben begaan, zodat wij ook innerlijk gereinigd de Grote Vasten kunnen ingaan.
     Na de dienst vieren wij als afsluiting van de Boterweek onze Maslenitsamaaltijd (pannenkoeken) in parochiekring.

Maandag 27 februari vangt dit jaar de Grote Vasten aan. Helaas zijn wij niet in staat om de prachtige bijzondere diensten die deze Vastentijd begeleiden te vieren. Daarom doe ik een beroep op U om in ieder geval de geplande diensten bij te wonen, zodat wij ons ook innerlijk en op spiritueel gebied op het feest van de Verrijzenis kunnen voorbereiden.

Buiten de nieuwe kalender vallen dan nog de volgende data:
     Zaterdag 7 april is ons Parochiefeest (het feest van de Aankondiging en de Hl. Tichon). Helaas is de kapel deze dag niet beschikbaar, zodat wij ons Parochiefeest vieren op zondag 8 april, op Palmzondag (Westers Pasen).
     Orthodox Pasen valt dit jaar op 15 april. Net als vorig jaar vieren wij de volledige Paasnachtdienst.

Tot slot doe ik weer een dringend beroep op U de parochie financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons postgironummer 1980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik wens U nogmaals een zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe,

met Gods zegen
Aartspriester Sergi Merks.


In de Kerkelijke echt verbonden door het sacrament van het huwelijk:
13 november: Erik en Irina van Nistelrooij.
 
«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
 Приход Московского Патриархата