Rondschrijven nr. 32 - September 2012.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op 8 oktober vieren we het herfstfeest van de heilige Sergi van Radonezj, de naamdag van vader Sergi en op 9 oktober het feest van onze patroonheilige, de heilige Tichon van Moskou, ons ‘klein parochiefeest’.
      Op de eerstvolgende zondag, 14 oktober, valt precies het feest van Pokrov en op deze dag willen wij zowel ons klein parochiefeest vieren, alswel de naamdag van vader Sergi. Na de dienst is er een extra moleben voor de heilige Sergi en de heilige Tichon, gevolgd door een feestelijke agape. Wij nodigen iedereen hier voor uit.

Op of rond de andere diensten van de komende maanden zijn helaas geen bijzondere feesten of gebeurtenissen. Wel vieren wij op zondag 11 november een moleben voor de heilige Grootmartelaar Demetrius van Thessalonica (Dimitri Solunsky). En op zondag 30 december, de vijfde zondag van de maand, vieren we na de dienst het Nieuwjaarsmoleben.

Donderdag 6 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Alexander Nevsky in Rotterdam. En woensdag 19 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Nikolaas in Amsterdam. Ik verwijs U naar de respectievelijke websites voor meer bijzonderheden over de viering daarvan.

Tot slot vraag ik U weer om een financiele bijdrage voor onze parochie. Dankzij Uw bijdrage zijn wij in staat onze diensten te houden en de noodzakelijke liturgische voorwerpen en benodigdheden aan te schaffen.
      U kunt Uw bijdrage storten op onze rekening Postgiro 1980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik hoop dat wij weer een gezegend kerkelijk jaar tegemoet mogen zien in eendracht en in liefde,

met Gods zegen
Aartspriester Sergi Merks.


«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»