Rondschrijven nr. 33 - December 2012.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Voor ons Kerstfeest 'oude stijl' op maandag 7 januari verwijs ik U naar de diensten in de Russische parochies van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (in Rotterdam begint de dienst op zondag 6 januari om 9 uur 's avonds, met aansluitend Liturgie). Op zondag 13 januari vieren wij in onze parochie de Teruggave van het Feest van de Geboorte des Heren en zoals gewoonlijk organiseren wij na de dienst ons jolkafeest voor jong en oud.

Dit jaar vieren wij de Jolka in een wat bescheidener opzet in de kerkruimte van de Byzantijnse Kapel. Eerst is er een programma voor de kinderen met zang, dans en korte voordrachten bij de kerstboom, waarbij natuurlijk Vadertje Vorst en Snegoerotsjka niet ontbreken, daarna heffen de volwassenen het glas op het nieuwe jaar (het is die dag precies Russisch Oudjaar). Voor meer informatie verwijs ik U naar onze website.

Op zondag 27 januari vieren we de Teruggave van het Feest van Theofanie. Na de Liturgie is er de Grote Waterwijding, dus vergeet U niet lege flessen mee te nemen voor het heilige water.

Op zondag 10 maart vieren we de Zondag van het Laatste Oordeel. In verband met de gedachtenis van de overledenen op zaterdag 9 maart, houden we na de dienst een Panichida. Vervolgens vieren we het begin van de Boterweek met onze Maslenitsamaaltijd in parochiekring.

Helaas hebben wij dit jaar geen dienst op Vergevingszondag, maar wij zullen elkaar om vergeving vragen na de dienst op zondag 10 maart, zodat wij toch innerlijk gereinigd de Grote Vasten kunnen ingaan, die op maandag 18 maart begint.

Zondag 24 maart vieren we de eerste zondag van de Grote Vasten, de zondag van de Orthodoxie. Na de Liturgie houden we een speciaal Moleben ter ere van de ‘Overwinning van de Orthodoxie’.

Zondag 31 maart, de vijfde zondag van de maand is er geen dienst i.v.m. Westers Pasen.

Nog niet opgenomen in de kalender is ons parochiefeest op zondag 7 april. Op die dag vallen het feest van de Heilige Tichon en het feest van de Aankondiging samen met de zondag van Kruisverering. Eigenlijk hebben we de eerste zondag van de maand geen dienst, maar de Byzantijnse Kapel is die dag vrij, dus wij zijn zeer verheugd dat wij dit feest op de dag zelf kunnen vieren. Aartsbisschop Simon heeft in principe al toegezegd op die dag voor te zullen gaan in de Goddelijke Liturgie.

Orthodox Pasen valt dit jaar op zondag 5 mei.

Tot slot vraag ik U weer de parochie financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons postgironummer 1980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

met Gods zegen
Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door de dienst van de Opname van Bekeerlingen en de Hl. Myronzalving:
     23 sept.: Tichon (Wim) Reijs.
In de Kerkelijke echt verbonden door het sacrament van het huwelijk:
     25 nov.: Tichon en Olga Reijs.
«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»