Rondschrijven nr. 35 - Juni 2013.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

In de maanden juli en augustus zijn er in onze kerk geen diensten. Zelf ben ik op vakantie en moet ik in andere parochies invallen. Dat geeft ook U de gelegenheid andere parochies te bezoeken om zo de regelmaat in de kerkgang niet kwijt te raken. Een goed alternatief is een bezoek aan het klooster in Asten en de parochie in Eindhoven. Voor de feesten volgens de oude kalender kunt U terecht in de Alexander Nevsky kerk in Rotterdam: op vrijdag 12 juli het feest van de Hll. Apostelen Petrus en Paulus; maandag 19 augustus het feest van Transfiguratie met de wijding van de vruchten en op woensdag 28 augustus het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods.
     Op 21 augustus hopen ondergetekende, matoesjka Elena en diaken Johannes te vertrekken naar St. Petersburg voor een pelgrimage naar de noordelijke kloosters: Solovki, Walaam en Alexander Svirsky. Het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods vieren wij dan in het klooster van Walaam.
     Zo hopen wij weer met nieuwe kracht en inspiratie aan het nieuwe Kerkelijke Jaar te beginnen.

De eerste dienst na de zomer is in onze kerk op zondag 8 september. Zoals ieder jaar houden wij na de Liturgie een Moleben voor het begin van het nieuwe schooljaar. Ik roep nogmaals ouders met kinderen op om naar deze dienst te komen om zo Gods hulp te vragen voor een goed en succesvol verloop van het schooljaar.

In september zijn er net als vorig jaar weer vijf zondagen zodat wij op zondag 22 september het nafeest kunnen vieren van de Geboorte van de Moeder Gods en op zondag 29 september het nafeest van Kruisverheffing, de eerste twee grote feesten van het Kerkelijk Jaar.

Ook wil ik nog een paar dingen zeggen over de regels in onze kerk, met name met betrekking tot het te laat komen. Ik heb al eerder gezegd dat het mensen vrij staat te komen en te gaan wanneer zij willen, al steekt men alleen maar een kaarsje op. Maar ik wil U er nogmaals op wijzen dat wanneer U de Communie wilt ontvangen, het Lichaam en Bloed van Christus Zelf, U de hele dienst behoort bij te wonen als geestelijke voorbereiding, in ieder geval vanaf de lezing van het Evangelie. Natuurlijk moet U ook de communiegebeden uit het gebedenboek hebben gelezen en geheel nuchter zijn. Het is bij ons niet altijd mogelijk persoonlijk te biechten, maar toch komt U altijd naar de priester voor het vergevingsgebed en de zegen.
     Daarnaast moet U beseffen dat U niet door de kerk kunt lopen om kaarsen op te steken tijdens de lezing van het Evangelie, de Cherubijnenzang en de Eucharistische Canon.
     Het komt ook wel eens voor dat ouders met kinderen die niet gewend zijn naar de kerk te gaan, willen dat hun kinderen de Communie ontvangen. Daar is helemaal niets op tegen, maar mijn ervaring is dat kinderen die al iets ouder zijn hier absoluut niets van begrijpen, een afwerende houding aannemen en in negen van de tien gevallen de Heilige Gaven weer uitspugen (wel altijd deskundig opgevangen door de diaken). Ken Uw verantwoordelijkheid en leer de kinderen al van jongs af aan de Communie te ontvangen. Als het al te laat is, wacht U dan tot het kind de leeftijd heeft bereikt dat het begrijpt wat er gebeurt en weet hoe het de Communie moet ontvangen. De priester kan altijd in voorkomende gevallen besluiten de Communie niet te geven om blasfemische taferelen te voorkomen.

We kunnen terugkijken op een prachtig Parochiefeest. Dit jaar viel het feest (Annunciatie en de Hl. Tichon) precies op de derde zondag van de Grote Vasten, Kruisverering. Zo lagen midden in de kerk de ikonen van Annunciatie en de Hl. Tichon naast het Heilig Kruis, werd er in het blauw en paars gediend en klonken ook de klanken van de Troparen voor de Moeder Gods en de Hl. Tichon naast die van het Heilig Kruis.
     De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Vladyka Simon, in concelebratie met aartspriester Sergi, de rector van de parochie; aartspriester Grigori uit Rotterdam; aartspriester Stefan uit Amersfoort; vader Georgi uit Brussel; vader Artemi uit Antwerpen; vader Spiridon uit Patmos, Griekenland; proto-diaken Alexander uit Brussel en de diakens Johannes (Nijmegen), Dimitri (Antwerpen), Michael (Amsterdam), Anatoli (Rotterdam) en na zijn wijding tijdens de Bisschoppelijke Liturgie: diaken Vladimir Timmer.
     Voor de plechtige Liturgie werden door de bisschop diverse wijdingen verricht: Vladimir Timmer tot lector en hypodiaken; Gabriel van Oostrom tot hypodiaken en Andrej Makarov tot lector. En tijdens de Liturgie werd hypodiaken Vladimir Timmer vervolgens tot diaken gewijd.
     Met zoveel geestelijkheid rond de bisschop, ons prachtige koor en de vele gelovigen die naar de kerk gekomen waren, werd het prachtige gebedsvolle dienst, die met name de wijdelingen niet snel zullen vergeten.
     Na de dienst was er in gebouw De Haard een feestelijke ontvangst. Op onze website vindt U een uitgebreide fotoreportage van deze dag. Binnenkort zullen ook enkele foto’s in dagblad Trouw verschijnen.

We hopen dat diaken Vladimir, die al vier jaar studeert aan het Geestelijk Seminarie in St. Peters-burg, de komende tijd naast zijn opleiding veel praktische ervaring zal opdoen tijdens zijn kerkelijke dienst, zodat hij ook in de toekomst tot grote hulp kan zijn voor de parochie. Wij wensen hem een gezegende kerkelijke dienst en nog vele jaren toe.

Tot slot nog een opmerking over het Rondschrijven zelf. Tijdens de Algemene Parochievergadering hebben wij besloten het Rondschrijven niet meer aan ons gehele adressenbestand op te sturen. Onze parochie heeft inmiddels een grote bekendheid gekregen en iedereen weet ons op internet te vinden. Daarnaast worden de portokosten steeds duurder en kunnen we dat geld beter voor andere doeleinden gebruiken. Het Rondschrijven wordt nog wel gedrukt (inclusief de kalender) en achter in de kerk gelegd, zodat iedereen die regelmatig naar de kerk komt het zelf kan meenemen. Ook vind U de tekst van het Rondschrijven nog steeds op onze website onder ‘nieuws’. Begunstigers, officiele (kerkelijke) instanties en degenen die aangeven dat ze Rondschrijven willen blijven ontvangen, krijgen het nog steeds opgestuurd.

Zoals ieder jaar vraag ik U de parochie in de zomer niet te vergeten en een bijdrage te storten op onze rekening Postgiro 1980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon, omdat onze vaste inkomsten uit de diensten komen te vervallen.

Ik wens U een goede en gezegende vakantieperiode toe en hoop U weer op 8 september in de kerk te ontmoeten,

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     28 apr.: Anthony Steenkist
Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door de dienst van de Opname van Bekeerlingen:
     28 apr.: Peter Vlaar.

«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»