Rondschrijven nr. 36 - sept. 2013.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op 8 oktober is het herfstfeest van de heilige Sergi van Radonezj, de naamdag van vader Sergi en op 9 oktober het feest van onze patroonheilige, de heilige Tichon van Moskou, ons ‘klein parochiefeest’.
     Op de eerstvolgende zondag 13 oktober vieren wij dan in de kerk ons klein parochiefeest als ook de naamdag van vader Sergi. Na de dienst is er een extra moleben voor de heilige Sergi en de heilige Tichon, gevolgd door een feestelijke agape. Wij nodigen iedereen hier voor uit en vragen U ook hiervoor iets mee te nemen.

December telt vijf zondagen en daarom hebben wij zowel op 22 december als op 29 december dienst. Op zondag 29 houden wij na de dienst het Nieuwjaarsmoleben.

Het Russische Kerstfeest is nog niet in deze kalender opgenomen, maar valt dit jaar op dinsdag, zodat wij de zondag daarna op 12 januari het nafeest kunnen vieren. Traditiegetrouw is er na de dienst een Jolka voor de kinderen en een Nieuwjaarsreceptie voor de volwassenen.

Vrijdag 6 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Alexander Nevsky in Rotterdam. En donderdag 19 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Nikolaas in Amsterdam. Ik verwijs U naar de respectievelijke websites voor meer bijzonderheden over de viering daarvan.

We zijn van plan om vanaf oktober een proef te beginnen met kindercatechese in het Russisch. Galina zal die taak op zich nemen. De lessen zullen plaatshebben tijdens de Liturgie na de Evangelielezing tot de Communie in de keukenruimte. Dus vanaf 13 oktober zijn Uw kinderen welkom. We beginnen deze lessen ongeacht het aantal aanwezige kinderen. Na een paar maanden zullen we dan bekijken of en op welke manier we er mee doorgaan.

Vader diaken Johannes, matoesjka en ik zijn zoals U weet eind augustus - begin september met een kleine groep orthodoxe Nederlanders op pelgrimage geweest naar Solovki, Walaam en het Alexander Svirsky klooster. Het is een prachtige reis geworden met zelfs op Solovki mooi weer, al moesten we wel een dag wachten voordat de boot kon vertrekken vanwege de hoge golven. Ondanks wat zeeziekte werd het toch een voorspoedige overtocht. Het kloostercomplex op de Solovetsky-eilanden is altijd nauw verbonden geweest met de eeuwenlange geschiedenis van Rusland en de Russische Kerk. Het was een plaats van Middeleeuwse Russische Heiligheid, van economische ontwikkeling voor Noord Rusland, een militair bolwerk tegen de Zweden en de Engelsen, het strijdtoneel van de strijd tussen Patriarch Nikon en de Oudgelovigen, een verbanningsoord voor geestelijke en wereldlijke tegenstanders van de Tsaren, een broedplaats van beroemde bisschoppen en metropolieten, een populair pelgrimsoord voor Russische pelgrims en tenslotte de plaats waar de bolsjewieken het meest wrede strafkamp vestigden van de jonge Sovjetstaat als prototype van de latere Goelagarchipel. Van al deze elementen zijn de sporen heden ten dage terug te vinden op deze beladen plek. Van de grootste heiligheid van de mens tot de meest duivelse neigingen van de mens. Maar toen ik meeliep in de processie van geestelijkheid en pelgrims rond het kloostercomplex was ik getuige van het feit dat de heiligheid van de mens hier uiteindelijk heeft overwonnen! Verspreid over de Solovetsky eilanden leven er nu al weer meer dan honderd monniken. En als teken van de beladenheid van deze plek waren wij getuige van een bijzonder licht boven het klooster, dat volgens de plaatselijke bewoners maar een maal in de honderd jaar voorkomt: drie cirkels van licht met extra zonnen op de snijpunten. Met name de mensen die op dat moment met de boot naar het eiland voeren, zagen de cirkels recht boven het klooster hangen.
          Ik hoop binnenkort een meer uitgebreid verslag van deze pelgrimage op de website te zetten met een kleine fotoreportage.

Maar in ieder geval hebben vader Johannes en ik overal kunnen meedienen en ook de groep was overal van harte welkom. Op Solovki klonk tijdens de dienst voor het eerst in de geschiedenis een Nederlandse litanie en op Walaam hadden wij als groep de naam dat wij in de refter voor en na het eten het mooiste zongen van alle groepen pelgrims! En wij werden zelfs op het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods in de prive-vertrekken van hegoemen Mefody uitgenodigd voor een feestelijke maaltijd.

We zijn gesterkt teruggekomen om onze podwig voor de Russische Kerk in Nederland met nieuwe energie voort te zetten.

Tot slot vraag ik U weer om een financiele bijdrage voor onze parochie. Dankzij Uw bijdrage zijn wij in staat onze diensten te houden en de noodzakelijke liturgische voorwerpen en benodigdheden aan te schaffen. Deze zomer hebben wij een nieuwe kelkset en een aantal sticharen kunnen kopen om te beschikken over onze eigen liturgische benodigdheden en om de diensten een feestelijker aanzien te geven. Ook U kunt daaraan op deze wijze Uw bijdrage leveren.
      U kunt Uw bijdrage storten op onze rekening Postgiro 1980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik hoop dat wij weer een gezegend kerkelijk jaar tegemoet mogen zien in eendracht en in liefde,

met Gods zegen,
Aartspriester Sergi Merks.«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»