Rondschrijven nr. 37 - December 2013.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Voor ons Kerstfeest 'oude stijl' op dinsdag 7 januari verwijs ik U naar de diensten in de Russische parochies van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (in Rotterdam begint de dienst op maandag 6 januari om 9 uur 's avonds, met aansluitend Liturgie). Op zondag 12 januari vieren wij in onze parochie het nafeest van het Feest van de Geboorte des Heren en zoals gewoonlijk organiseren wij na de dienst ons jolkafeest voor jong en oud.
     Dit jaar vieren wij de Jolka weer in de kerkruimte van de Byzantijnse Kapel. Eerst is er een programma voor de kinderen met zang, dans en korte voordrachten bij de kerstboom, waarbij natuurlijk Vadertje Vorst en Snegoerotsjka niet ontbreken, daarna heffen de volwassenen het glas op het Nieuwe Jaar. Voor meer informatie verwijs ik U naar onze website.

Op zondag 26 januari vieren we het nafeest van Theofanie. Na de Liturgie is er de Grote Waterwijding, dus vergeet U niet lege flessen mee te nemen voor het heilige water.

Op maandag 10 februari begint de vastenvrije week (geen vasten op woensdag en vrijdag).

Op zondag 23 februari vieren we de Zondag van het Laatste Oordeel. Vervolgens vieren we het begin van de Boterweek met onze Maslenitsamaaltijd in parochiekring.

Helaas hebben wij dit jaar geen dienst op Vergevingszondag, maar wij zullen elkaar om vergeving vragen na de dienst op zondag 23 februari, zodat wij toch innerlijk gereinigd de Grote Vasten kunnen ingaan, die op maandag 3 maart begint.
      Vanaf deze dag nuttigen wij geen vlees, vis, melkproducten, eieren en alcohol meer. Mocht U hier om gezondheidsredenen gedeeltelijk niet aan kunnen voldoen, dan kunt U met de zegen van de priester afwijken van de regels. Het gaat uiteindelijk niet alleen maar om het opvolgen van regels, maar om het reinigen van ons lichaam en onze ziel door middel van zowel lichamelijke als geestelijke onthouding en beheersing. Daarom is gebed en een sobere geestelijke instelling in deze tijd net zo belangrijk. We moeten bewuster leren omgaan met ons dagelijks leven, wat wij eten en drinken, wat wij lezen en zeggen, waarnaar wij kijken en luisteren etc. De kerkelijke regels en gebruiken helpen ons daarbij en zijn geen doel in zichzelf.

Zondag 9 maart vieren we de eerste zondag van de Grote Vasten, de zondag van de Orthodoxie. Na de Liturgie houden we een speciaal Moleben ter ere van de 'Overwinning van de Orthodoxie'.

Tot slot vraag ik U weer de parochie financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons postgironummer
     IBAN NL 55 INGB 0001980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik wens U nogmaals een zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe,

met Gods zegen,
Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     22 sept.: Anna Petroesjko
     24 nov.: Stefan Joostensz.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A