Rondschrijven nr. 39 - Juni 2014.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

In de maand juli en het grootste deel van augustus zijn er in onze kerk geen diensten. Ik hoop dat gedurende die tijd mijn gezondheid zich voldoende zal herstellen om na de zomer weer geheel inzetbaar te zijn voor de parochie.
      Om de regelmaat in de kerkgang niet kwijt te raken raad ik U aan het klooster in Asten of de parochie van de Hl. Nektarios in Eindhoven te bezoeken. Voor de feesten volgens de oude kalender kunt U terecht in de Alexander Nevsky kerk in Rotterdam: op zaterdag 12 juli het feest van de Hll. Apostelen Petrus en Paulus; dinsdag 19 augustus het feest van Transfiguratie met de wijding van de vruchten en op donderdag 28 augustus het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods.

De eerste dienst na de zomer is in onze kerk op zondag 31 augustus, het nafeest van de Ontslaping van de Moeder Gods.
     Zoals ieder jaar houden wij na de Liturgie een Moleben voor het begin van het nieuwe schooljaar. Ik roep nogmaals ouders met kinderen op om naar deze dienst te komen om zo Gods hulp te vragen voor een goed en succesvol verloop van het schooljaar.

Op zondag 14 september vieren wij exact het begin van het nieuwe Kerkelijk Jaar. Na de Liturgie houden wij daarom een speciaal moleben.

Zondag 28 september volgt direct op het feest van Kruisverheffing. Wij vieren daarom die dag het nafeest.
     Na de dienst volgt dan onze uitgestelde Algemene Parochievergadering. Het blijkt toch heel belangrijk te zijn minstens één maal per jaar gezamenlijk over de gang van zaken in onze parochie te spreken, waarbij de rector en de parochieraad verantwoording afleggen over het afgelopen jaar, en waarin U met Uw opmerkingen en wensen naar voren kunt komen. Wellicht is er tegen die tijd meer bekend over de bouw van een nieuwe kerk. De vergadering is voor iedereen die zich met de parochie verbonden voelt toegankelijk.

Nog niet in deze kalender opgenomen is het feest van ons tienjarig jubileum, dat wij tijdens het tweede weekend van januari 2015 willen vieren. Op zaterdag 8 januari 2005, de dag na Kerstmis, vierden wij onze eerste dienst in het bijzijn van vader Silouan uit Eindhoven en diaken Paul uit Rotterdam. Ondanks het feit dat het ons tot nu toe niet gelukt is een eigen kerkruimte te vinden en wij daarom beperkt zijn in het houden van onze diensten en andere activiteiten, is de parochie toch uitgegroeid tot een hechte orthodoxe familie, waar iedereen welkom is en die bekend staat om de mooie gebedsvolle diensten, mede dankzij matoesjka Elena en haar prachtige koor.
      Op de Algemene Parochievergadering kunnen we verder over de viering van dit feest spreken.

Het afgelopen jaar heeft helaas voor een groot deel in het teken gestaan van mijn slechte gezondheid, maar dankzij de hulp van vader Anton, vader Artemi en vader Anotoli hebben alle diensten doorgang kunnen vinden, waarvoor wij hun zeer erkentelijk zijn.
     Mede dankzij Uw gebed zijn de prognoses voor de toekomst iets gunstiger geworden en hopelijk kunnen wij in het nieuwe seizoen gezamenlijk de schouders zetten onder ons belangrijkste project: een eigen kerkgebouw, ter meerdere glorie van Christus en Zijn Kerk.

Op Palmzondag vierden wij ons parochiefeest op bescheiden maar feestelijke wijze. Veel mensen hadden de weg naar de kerk gevonden om het feest van onze patroonheilige waardig te vieren.

Ook op de ingetogen Goede Vrijdagdienst en onze feestelijke en uitbundige Paasnachtdienst kunnen wij dankbaar terugkijken. Daar getuigen nog steeds de fotoreportages van Sergey op onze website van.

Een prachtige afsluiting van de Paastijd was ook het Pinksterfeest, dat wij met een volle kerk mochten vieren en dankzij het mooie weer met een uitgebreide picknick mochten beeindigen.

Zoals ieder jaar vraag ik U de parochie in de zomer niet te vergeten en een bijdrage te storten op onze rekening IBAN NL 55 INGB 0001980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon, omdat onze vaste inkomsten uit de diensten komen te vervallen.

Ik wens U een goede en gezegende vakantieperiode toe en hoop U weer op 31 augustus in de kerk te ontmoeten,

met Gods zegen,
Aartspriester Sergi Merks.


Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A