Rondschrijven nr. 40 - September 2014.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op 8 oktober is het herfstfeest van de heilige Sergi van Radonezj, de naamdag van vader Sergi en op 9 oktober het feest van onze patroonheilige, de heilige Tichon van Moskou, ons ‘klein parochiefeest’.
      Op de eerstvolgende zondag 12 oktober vieren wij dan in de kerk ons klein parochiefeest als ook de naamdag van vader Sergi. Na de dienst is er een extra moleben voor de heilige Sergi en de heilige Tichon, gevolgd door een feestelijke agape. Wij nodigen iedereen hier voor uit en vragen U ook hiervoor iets mee te nemen.

Wij sluiten het jaar af met een Nieuwjaarsmoleben op zondag 28 december, waarin wij God danken voor alle goede dingen van het afgelopen jaar en waarin wij Hem smeken om heil, voorspoed en zegen voor het komende jaar.

Nog niet in deze kalender opgenomen is de viering van ons 10-jarig bestaan. Precies 10 jaar geleden vierden wij onze eerste Liturgie op de zaterdag na Kerstmis. Met de zegen van aartsbisschop Simon vieren wij ons jubileum met een Goddelijke Liturgie en een ontvangst op zaterdag 10 januari 2015, zodat ook geestelijkheid en gasten uit andere parochies in de gelegenheid zijn dit feest met ons mee te vieren. De Liturgie zal worden voorgegaan door onze aartsbisschop Simon en daarna volgt een ontvangst met een speciaal programma in het teken van de Jolka. Wij nodigen iedereen van harte uit hier bij aanwezig te zijn. Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Zaterdag 6 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Alexander Nevsky in Rotterdam. En vrijdag 19 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Nikolaas in Amsterdam. Ik verwijs U naar de respectievelijke websites voor meer bijzonderheden over de viering daarvan.

Na al mijn hartproblemen werd ik op de zaterdag na Pasen op weg naar Frankrijk ook nog getroffen door een kleine attaque, waardoor ik mijn orientatievermogen en een gedeelte van mijn gehoor kwijtraakte. Het herstel gaat zeer langzaam en ik kan nog steeds niet zelf autorijden of alleen reizen, waardoor ik een deel van mijn priesterlijke taken niet kan uitoefenen. God zij dank is het mij wel mogelijk de Liturgie te vieren en langzaam voel ik mijn krachten terugkomen. Daarom vraag ik U voor mijn herstel te blijven bidden, want de medische wetenschap laat het in mijn geval afweten. Wel heb ik inmiddels een gehoorapparaat, waardoor ik weer makkelijker kan biechthoren.

Verder nemen wij eind september afscheid van onze monnik Patrick, die de afgelopen 10 jaar bij ons heeft gediend als altaardienaar, hypodiaken en lezer. Broeder Patrick heeft na een periode van leven in de wereld eindelijk een klooster gevonden waar hij zijn monastieke geloften gestand kan doen. Hij verhuist naar het klooster van de heilige Job van Potsjajev in Munchen, Duitsland, dat behoort tot de Russische Kerk in het Buitenland. Op dinsdag 14 oktober, het feest van Pokrov, wordt hij daar in de monnikengemeenschap opgenomen. Wij wensen hem nog vele gelukkige en spirituele jaren toe!

Met de zegen van Vladyka Simon zal vader Artemi (uit Eindhoven, maar dienend in Antwerpen), mij een keer per maand komen helpen, zodat er weer biecht gehoord kan worden en er na de dienst weer kinderen kunnen worden gedoopt. Wij zijn heel blij met zijn komst en hopen op een lange en prettige samenwerking.

Tot slot vraag ik U weer om een financiele bijdrage voor onze parochie. Dankzij Uw bijdrage zijn wij in staat onze diensten te houden en de noodzakelijke liturgische voorweren en benodigdheden aan te schaffen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op de volgende rekening: IBAN NL 55 INGB 0001980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik hoop dat wij weer een gezegend kerkelijk jaar tegemoet mogen zien in eendracht en in liefde

met Gods zegen,
Aartspriester Sergi Merks.


Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A