Rondschrijven nr. 41 - December 2014.

 

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Voor ons Kerstfeest ‘oude stijl’ op woensdag 7 januari verwijs ik U naar de diensten in de Russische parochies van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (zie de respectievelijke websites).

Op zaterdag 10 januari vieren wij ons tienjarig jubileum (zie boven). Op zondag 11 januari is er daarom geen dienst.

Op zondag 25 januari vieren we het nafeest van Theofanie. Na de Liturgie is er de Grote Waterwijding, dus vergeet U niet lege flessen mee te nemen voor het heilige water.

Op maandag 2 februari begint de vastenvrije week (geen vasten op woensdag en vrijdag).

Op zondag 22 februari vieren we Vergevingszondag. Ook is het die dag een van de feestdagen van de Hl. Tichon, onze patroonheilige. Na de Vespers van de Vergeving vieren we het einde van de Boterweek en het begin van de Grote Vasten, alsmede het feest van de Hl. Tichon met onze feestelijke Maslenitsamaaltijd in parochiekring.

Ik roep U op om in de Grote Vasten zoveel mogelijk diensten bij te wonen om U te sterken gedurende de vastenperiode. In maart hebben we zelfs drie diensten vanwege de vijfde zondag in die maand.

Tot slot vraag ik U weer de parochie financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons postgironummer IBAN NL 55 INGB 0001980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik wens U nogmaals een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe,

met Gods zegen,
Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     30 nov: Sofia Timmer

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A