Rondschrijven nr. 42 - Maart 2015.

 

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Dit jaar valt Orthodox Pasen een week later dan het Westers Pasen. Dus onze Palmzondag valt op Eerste Paasdag. Helaas hebben wij dit jaar geen dienst op Palmzondag. Maar het blijft een feestdag, de Grote Vasten is afgelopen, en op deze dag is alcohol en vis toegestaan.
      Maandag 6 april, de Westerse Tweede Paasdag, begint onze Goede Week. Wij hebben dan ’s middags om 16.00h. de dienst van de Algemene Ziekenzalving, die meestal gedurende de Grote Vastentijd en in de Goede Week wordt gehouden. In principe is de Ziekenzalving een persoonlijk sacrament dat wordt toegediend aan de zieken om genezing te verkrijgen. De Algemene Ziekenzalving is ter genezing van ziel en lichaam van alle aanwezigen en bestaat uit zeven zalvingen met Apostel- en Evangelielezingen. In de vroege Kerk werd de Ziekenzalving door zeven priesters bediend, maar nu in de praktijk door het aantal priesters dat aanwezig is. Aangezien de Ziekenzalving een sacrament is, kan het alleen maar aan orthodoxe gelovigen worden toegediend. Verder draagt deze dienst een vergevingskarakter en wordt op het einde aan iedereen de absolutie verleend. Wanneer U de Ziekenzalving hebt bijgewoond, dan kunt U zonder biecht met Pasen de Communie ontvangen

De Annunciatie van de Moeder Gods en het feest van de Hl. Tichon, ons parochiefeest, valt op dinsdag in de Goede Week. Om die reden kunnen wij dit jaar ons parochiefeest niet gezamenlijk vieren. Omdat het feest in de Goed Week valt blijft het ook een vastendag. Volgens de regels is op die dag olie wel toegestaan.

Op Goede Vrijdag, 10 april vieren wij als gewoonlijk een gecombineerde dienst van de Uitdraging van de Epitaaf en de Graflegging des Heren met processie rond de kerk. Net als vorig jaar begint de dienst al om 18.30h! Na ons om 22.00h. vieren de Serven dan hun dienst. Om ten volle getuige te kunnen zijn van Christus’ Opstanding is het ook belangrijk getuige te zijn van Zijn Graflegging. Vergeet U dan ook niet om bloemen mee te nemen voor op de Platsjenitsa, het graf van Christus, die wij dan op Pasen weer kunnen gebruiken voor de versiering van de kerk.

In de nacht van 11 op 12 april vieren wij onze Paasnachtdienst. Op zaterdag-avond 11 april om 22.30h. begint de lezing uit het boek van de Handelingen der Apostelen, die door de parochianen afwisselend in hun eigen taal wordt gelezen. Als U wilt lezen neemt U dan een Nieuwe Testament mee in Uw eigen taal. De Paasnachtdienst begint om 23.30h., wanneer de Canon van Stille Zaterdag wordt gezongen en de Plasjtsjenitsa vanuit het midden van de kerk in het altaar wordt gebracht, waar hij de gehele Paastijd op het altaar zal blijven liggen en waarop de Goddelijke Liturgie zal worden gevierd.
      Om 12 uur ’s nachts vindt de Paasprocessie plaats rond de kerk. Daarna volgen de Metten en de Uren en rond 1.30h. begint de Paasliturgie, die tot ongeveer 3.00h. zal duren.
      In de Paasnacht is er geen gelegenheid tot biechten meer en ook worden er geen prosforen verkocht. Als U bij ons regelmatig biecht, de Communie ontvangt of bij de Ziekenzalving bent geweest en op zaterdagavond vanaf 20.00h. niet meer heeft gegeten, kunt U de Communie ontvangen. Na de Liturgie worden de Paasgerechten en de tafels voor de Paasmaaltijd gezegend. Er is in ieder geval de gelegenheid om in de kerk te blijven tot het openbaar vervoer op zondagochtend weer gaat rijden.
     

In de nacht van 11 op 12 april vieren wij onze Paasnachtdienst.  Op zaterdag-avond 11 april om 22.30h. begint de lezing uit het boek van de Handelingen der Apostelen, die door de parochianen afwisselend in hun eigen taal wordt gelezen. Als U wilt lezen neemt U dan een Nieuwe Testament mee in Uw eigen taal. De Paasnachtdienst begint om 23.30h., wanneer de Canon van Stille Zaterdag wordt gezongen en de Plasjtsjenitsa vanuit het midden van de kerk in het altaar wordt gebracht, waar hij de gehele Paastijd op het altaar zal blijven liggen en waarop de Goddelijke Liturgie zal worden gevierd.
      Om 12 uur ’s nachts vindt de Paasprocessie plaats rond de kerk. Daarna volgen de Metten en de Uren en rond 1.30h. begint de Paasliturgie, die tot ongeveer 3.00h. zal duren.
         In de Paasnacht is er geen gelegenheid tot biechten meer en ook worden er geen prosforen verkocht. Als U bij ons regelmatig biecht, de Communie ontvangt of bij de Ziekenzalving bent geweest en op zaterdagavond vanaf 20.00h. niet meer heeft gegeten, kunt U de Communie ontvangen. Na de Liturgie worden de Paasgerechten en de tafels voor de Paasmaaltijd gezegend. Er is in ieder geval de gelegenheid om in de kerk te blijven tot het openbaar vervoer op zondagochtend weer gaat rijden.
      Het is verboden op het pad naar de kerk te parkeren en bovendien moet de inrit vrij blijven in verband met de Processie. In de straten rond de kerk is genoeg parkeergelegenheid.  

In de straten rond de kerk is genoeg parkeergelegenheid.

De maand mei heeft vijf zondagen, dus wij hebben dienst op 24 mei, de naamdag van Patriarch Kyrill, en op 31 mei, het feest van Pinksteren. Bij mooi weer kunnen we dan picknicken in de kerktuin.

Na de dienst op 14 juni vindt onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering plaats. Naast de financiele verantwoording is er dan ook gelegenheid om te praten over het parochiele leven en vragen te stellen over de gang van zaken. Waarschijnlijk is er ook meer nieuws over de bouw van onze nieuwe kerk. Wij nodigen iedereen die regelmatig onze diensten bezoekt uit om deze belangrijke vergadering (de hoogste autoriteit in onze parochie) bij te wonen.

Zondag 28 juni is de laatste dienst van het seizoen. De eerste dienst na de vakantie is op zondag 30 augustus.

Op zaterdag 10 januari vierden wij ons 10-jarig jubileum in het bijzijn van Vladyka Simon. In de plechtige Bisschoppelijke Liturgie werd hij geassisteerd door aartspriester Sergi, de rector van de parochie; aartspriester Grigory, de secretaris van de bisschop in Nederland; en verder aartspriester Anton en de priesters Artemi uit Antwerpen en Anatoli uit Rotterdam. Naast de diaken van de bisschop, Igor, dienden onze diaken Johannes en diaken Rafael uit Deventer. Te gast was ook aartspriester Stefan uit Amersfoort, die vanwege problemen met zijn arm niet kon meedienen en de rooms-katholieke deken van Nijmegen. Het was een mooie plechtige dienst, mede dankzij het gebedsvolle gezang van het koor o.l.v. matoesjka Elena. Na de dienst gaf vladyka Simon de parochie een prachtig liturgisch Nieuwe Testament cadeau. En vader Sergi dankte de bisschop voor zijn mentale steun bij het oprichten en leiden van de parochie. Ook bedankte hij speciaal de parochianen die zich vanaf de oprichting tot nu toe actief hebben ingezet voor de parochie.
      Daarna was er een feestelijke ontvangst in kerstsfeer in het zaaltje van Groenestraatkerk om de hoek. Een aantal kinderen o.l.v. Galina en Olga declameerden kerstteksten en zongen enkele kerstliedjes, evenals het kerkkoor o.l.v. matoesjka Elena.
      We kunnen terugkijken op een prachtige jubileumviering.

Tot slot vraag ik U ons ook buiten de diensten financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons banknummer IBAN NL 55 INGB 0001980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik wens U nog een goede voortzetting van de Vastentijd toe. En voor Pasen alvast:

Christus is opgestaan!

Aartspriester Sergi Merks.Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A