Rondschrijven nr. 43 - Juni 2015.

 

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

In de maand juli en het grootste deel van augustus zijn er in onze kerk geen diensten.
     Om de regelmaat in de kerkgang niet kwijt te raken raad ik U aan het klooster in Asten of de parochie van de Hl. Nektarios in Eindhoven te bezoeken. Voor de feesten volgens de Juliaanse kalender kunt U terecht in de Alexander Nevsky kerk in Rotterdam: op zondag 12 juli het feest van de Hll. Apostelen Petrus en Paulus; woensdag 19 augustus het feest van Transfiguratie met de wijding van de vruchten en op vrijdag 28 augustus het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods.

De eerste dienst na de zomer is in onze kerk op zondag 30 augustus, het nafeest van de Ontslaping van de Moeder Gods.
     Zoals ieder jaar houden wij na de Liturgie een Moleben voor het begin van het nieuwe schooljaar. Ik roep nogmaals ouders met kinderen op om naar deze dienst te komen om zo Gods hulp te vragen voor een goed en succesvol verloop van het schooljaar.

Precies op zondag 27 september valt het feest van Kruisverheffing. Voor het begin van de Liturgie is er de plechtige Uitdraging van het Kruis. Dus komt U op tijd! Deze dag is ook een vastendag, dus neemt U alleen vastengerechten mee voor de tafel. Wijn en olie is toegestaan, omdat het feest op zondag valt.

In maart is Vladyka Simon een dagje op bezoek geweest in Nijmegen om de locatie te bekijken waar onze nieuwe kerk is gepland. Het werd een mooie dag. We zijn op de Hl. Landstichting door het bestuur ontvangen en kregen een rondleiding over het terrein. De bisschop was zeer onder de indruk van de prachtige omgeving. Na afloop hebben wij Vladyka en vader Grigory ontvangen in de Kapel voor een lunch.

Maandag 6 april (Westerse Tweede Paasdag) vingen wij de Goede Week aan met de Algemene Ziekenzalving. Er waren weer veel mensen naar de kerk gekomen en met de hulp van vader Anatoli uit Rotterdam konden wij de complete dienst vieren met alle lezingen en zalvingen, begeleid door het ingetogen gezang van het koor.

Ook de dienst op Goede Vrijdag verliep op plechtige wijze en de Paasnacht was zoals gewoonlijk weer vervuld van de ware Paasvreugde, mede dankzij de vreugdevolle en lichte manier waarop het koor de hele dienst zong.

Een droeve gebeurtenis was het overlijden op Thomaszondag van vader Silouan, met wie onze parochie goede contacten onderhield. Vrijdag 24 april vond in Gent de begrafenisdienst plaats. Een aantal van onze parochianen was daar aanwezig. Vader Sergi concelebreerde met o.a. vader Arkadi en vader Jozef de begrafenisdienst onder leiding van metropoliet Athenagoras.
Eeuwige gedachtenis!

Helaas lag vader Sergi op Pinksteren weer in het ziekenhuis, maar op het allerlaatste moment was vader Anatoli (met de zegen van vader Grigory) bereid om de Pinksterdienst met de Vespers en de Knielgebeden in Nijmegen te celebreren. ’s Middags was er ook nog een barbecue georganiseerd, zodat de dag toch nog feestelijk is verlopen.

Na de dienst op 14 juni vond de Algemene Parochievergadering plaats, waarin het beleid van de Parochieraad en de verdere gang van zaken in de parochie werd besproken en bediscussieerd. Vader Sergi had tot slot nog een speciaal woord voor de ouders met kinderen, waarin benadrukt werd hoe belangrijk het is om kinderen zo jong en zo vaak mogelijk mee naar de kerk te nemen, zodat zij op een natuurlijke wijze de kerkelijke atmosfeer en de gang naar de Communie leren kennen. Maar de ouders hebben wel de verantwoordelijkheid om de kinderen zodanig kerkelijk op te voeden dat zij leren begrijpen dat de kerk geen speelplaats is, maar een plaats van stilte en rust. Kinderen kunnen niet altijd gedurende de hele dienst aandachtig en rustig blijven, dus neemt U ze zo nu en dan mee naar buiten of naar de keuken, zodat de andere parochianen niet gestoord worden in het gebed. Verder gaf vader Sergi de ouders nog een compliment over de wijze waarop de kinderen zich in onze parochie tijdens de diensten gedragen.

Vader Sergi zal na de zomervakantie de parochianen nogmaals wijzen op enkele gedragsregels tijdens en na de diensten, zodat er geen onduidelijkheid meer is over sommige zaken.

Zoals ieder jaar vraag ik U de parochie in de zomer niet te vergeten en een bij-drage te storten op onze rekening IBAN NL 55 INGB 0001980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon, omdat onze vaste inkomsten uit de diensten komen te vervallen.

IIk wens U een goede en gezegende vakantieperiode toe en hoop U weer op 30 augustus in de kerk te ontmoeten,

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.


Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A