Rondschrijven nr. 44 - September 2015.

 

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op 8 oktober is het herfstfeest van de heilige Sergi van Radonezj, de naamdag van vader Sergi en op 9 oktober het feest van onze patroonheilige, de heilige Tichon van Moskou, ons ‘klein parochiefeest’.
      Op de eerstvolgende zondag 11 oktober vieren wij dan in de kerk ons klein parochiefeest alsook de naamdag van vader Sergi.
      Na de dienst is er een moleben voor de Hl. Tichon en een korte Algemene Parochievergadering met een agendapunt: De verkiezing van een nieuw lid van de Parochieraad.
      Daarna is er een feestelijke agape. Wij nodigen iedereen hier voor uit en vragen U ook hiervoor iets mee te nemen.

Zondag 6 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Alexander Nevsky in Rotterdam. En zaterdag 19 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Nikolaas in Amsterdam. Ik verwijs U naar de respectievelijke websites voor meer bijzonderheden over de viering daarvan. Op 6 december zal in ieder geval vladika Simon voorgaan in de Liturgie in Rotterdam.

Wij sluiten het jaar af met een Nieuwjaarsmoleben op zondag 27 december, waarin wij God danken voor alle goede dingen van het afgelopen jaar en waarin wij Hem smeken om heil, voorspoed en zegen voor het komende jaar.

Nog niet in deze kalender opgenomen is onze traditionele Jolkaviering na de dienst op zondag 10 januari. De Jolka vindt plaats in onze kapel en nadere bijzonderheden volgen nog op de website.

Ik ben blij dat ik eindelijk weer positief nieuws heb over mijn gezondheid. Sinds enkele maanden is er een duidelijke vooruitgang te melden m.b.t. mijn hartproblemen en met name mijn evenwichtsproblemen. Ik hoop dat ik in de naaste toekomst weer meer priesterlijke taken op mij kan nemen. Ik dank U voor Uw gebed, maar vergeet ook niet te blijven bidden voor onze zieke parochianen Natalia en Olga.

Minder goed nieuws was de wateroverlast na heftige regenbuien in de regio Nijmegen, waarbij onze kasten met liturgische spullen en andere zaken grote waterschade hebben opgelopen. Voorlopig is het meest belangrijke nog te gebruiken voor onze eredienst, maar langzaam zullen alle aangetaste liturgische voorwerpen worden vervangen door nieuwe.

Tot slot vraag ik U weer om een financiele bijdrage voor onze parochie. Dankzij Uw bijdrage zijn wij in staat onze diensten te houden en de noodzakelijke liturgische voorweren en benodigdheden aan te schaffen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op de volgende rekening: IBAN NL 55 INGB 0001980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik hoop dat wij weer een gezegend kerkelijk jaar tegemoet mogen zien in eendracht en in liefde,

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     28 juni: Maria Morozova; Stefan Harms.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A