Rondschrijven nr. 45 - December 2015.

 

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Voor ons Kerstfeest ‘oude stijl’ op donderdag 7 januari verwijs ik U naar de diensten in de Russische parochies van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (in Rotterdam begint de dienst op woensdag 6 januari om 9 uur ?s avonds, met aansluitend Liturgie). Op zondag 10 januari vieren wij in onze parochie het nafeest van het Feest van de Geboorte des Heren en zoals gewoonlijk organiseren wij na de dienst ons jolkafeest voor jong en oud.

Dit jaar vieren wij de Jolka weer in de kerkruimte van de Byzantijnse Kapel. Eerst is er een programma voor de kinderen met zang, dans en korte voordrachten bij de kerstboom, waarbij natuurlijk Vadertje Vorst en Snegoerotsjka niet ontbreken, daarna heffen de volwassenen het glas op het Nieuwe Jaar. Voor meer informatie verwijs ik U naar onze website.

Op zondag 24 januari vieren we het nafeest van Theofanie. Na de Liturgie is er de Grote Waterwijding, dus vergeet U niet lege flessen mee te nemen voor het heilige water.

Op zondag 13 maart vieren we Vergevingszondag, de zondag die de Grote Vasten inluidt. Na de Goddelijke Liturgie is er Vespers met de Rite van de Vergeving, waarin wij elkaar om vergeving vragen om innerlijk gereinigd de Grote Vasten in te kunnen gaan.
      Vervolgens vieren we het einde van de Boterweek met onze Maslenitsamaaltijd in parochiekring.

Maandag 14 maart is de eerste dag van de Grote Vasten. Vanaf deze dag nuttigen wij geen vlees, vis, melkproducten, eieren en alcohol meer. Mocht U hier om gezondheidsredenen gedeeltelijk niet aan kunnen voldoen, dan kunt U met de zegen van de priester afwijken van de regels. Het gaat uiteindelijk niet alleen maar om het opvolgen van regels, maar om het reinigen van ons lichaam en onze ziel door middel van zowel lichamelijke als geestelijke onthouding en beheersing. Daarom is gebed en een sobere geestelijke instelling in deze tijd net zo belangrijk. We moeten bewuster leren omgaan met ons dagelijks leven, wat wij eten en drinken, wat wij lezen en zeggen, waarnaar wij kijken en luisteren etc. De kerkelijke regels en gebruiken helpen ons daarbij en zijn geen doel in zichzelf.

Op dinsdag 27 oktober in de avond bereikte ons het droeve bericht dat onze geliefde koorzangeres Olga na een lang ziekbed was overleden. De zondag ervoor ontving zij nog de Ziekenzalving en de Communie.

Op vijdag 30 oktober vond de uitvaartdienst plaats in de Byzantijnse Kapel, gecelebreerd door vader Sergi, bijgestaan door het koor, waarin zij zovele jaren had gezongen. Hoe geliefd zij was, bleek uit de overvolle kapel met familie, vrienden en collega’s, die afscheid van haar wilden nemen. Eeuwige gedachtenis!

Tot slot vraag ik U weer de parochie financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons postgironummer IBAN NL 55 INGB 0001980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik wens U een zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     29 nov.: Maria Pierkhan.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A