Rondschrijven nr. . 47 ~ juni 2016.

 

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

In de maand juli en het grootste deel van augustus zijn er in onze kerk geen diensten.
      Om de regelmaat in de kerkgang niet kwijt te raken raad ik U aan het klooster in Asten of de parochie van de Hl. Nektarios in Eindhoven te bezoeken. Voor de feesten volgens de Juliaanse kalender kunt U terecht in de Alexander Nevsky kerk in Rotterdam: op dinsdag 12 juli het feest van de Hll. Apostelen Petrus en Paulus en op vrijdag 19 augustus het feest van Transfiguratie met de wijding van de vruchten.

De eerste dienst na de zomer is in onze kerk op zondag 28 augustus, precies op het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods.
      Zoals ieder jaar houden wij na de Liturgie een Moleben voor het begin van het nieuwe schooljaar. Ik roep nogmaals ouders met kinderen op om naar deze dienst te komen om zo Gods hulp te vragen voor een goed en succesvol verloop van het schooljaar.

Op zaterdag 9 april vierden wij ons Parochiefeest met een Bisschoppelijke Liturgie, voorgegaan door Vladyka Simon. Als gasten mochten wij ontvangen aartspriester Grigory uit Rotterdam; aartspriester Anton du Pau; priestermonnik Boris Chapchal uit St. Hubert; vader Artemi uit Antwerpen; vader Anatoli uit Rotterdam en diaken Philip uit St. Hubert.
      Na de plechtige en feestelijke Liturgie ontving diaken Johannes uit handen van de bisschop het dubbele oraar. Axios!
      Het feest werd besloten met een feestelijke maaltijd voor de parochianen en de gasten.

Op de vijfde zondag van de Grote Vasten, van de Hl. Maria van Egypte, hielden wij ’s middags de Algemene Ziekenzalving. Dankzij de hulp van vader Anatoli konden wij alle zeven zalvingen toedienen met de bijbehorende lezingen en gebeden.

Ook de dienst op Goede Vrijdag verliep op plechtige wijze en de Paasnacht was zoals gewoonlijk weer vervuld van de ware Paasvreugde, mede dankzij de vreugdevolle en lichte manier waarop het koor de hele dienst zong.

Na de dienst van zondag 29 mei vond de jaarlijkse Algemene Parochievergadering plaats. Zoals gewoonlijk verliep deze rustig en constructief. Na de financiele verantwoording legde onze penningmeester Gerard Damen na 11 jaar zijn functie neer. Hij werd hartelijk bedankt door vader Sergi en alle parochianen voor de serieuze en accurate manier waarop hij zijn functie uitoefende. Vader Johannes neemt voorlopig de functie van penningmeester waar en Gerard blijft gewoon lid van de Parochieraad.

Moest vader Sergi op de APV nog een negatief geluid laten horen over de bouw van onze nieuwe kerk, enkele dagen daarna kregen wij een uitnodiging voor een vergadering bij de Heilig Land Stichting, die zeer positief eindigde. Door de onduidelijke situatie m.b.t. museum Orientalis was er wat vertraging ontstaan, maar alle obstakels zijn nu uit de weg geruimd en ik hoop binnenkort meer informatie te kunnen geven.

Zoals ieder jaar vraag ik U de parochie in de zomer niet te vergeten en een bijdrage te storten op onze rekening IBAN NL 55 INGB 0001980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon, omdat onze vaste inkomsten uit de diensten komen te vervallen.

Ik wens U een goede en gezegende vakantieperiode toe en hoop U weer op 28 augustus in de kerk te ontmoeten,

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     27 mrt.: Anna Brouwers.
     12 juni: Michael Morozov; Elisabeth Bhaggoe; Faina Bhaggoe.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A