Rondschrijven nr.48 ~ sept. 2016.

 

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op zaterdag 8 oktober is het herfstfeest van de heilige Sergi van Radonezj, de naamdag van vader Sergi en op zondag 9 oktober het feest van onze patroonheilige, de heilige Tichon van Moskou.
      Dus op zondag 9 oktober vieren wij in de kerk zowel het feest van de Heilige Tichon alsook de naamdag van vader Sergi.
      Na de dienst is er een moleben voor de Hl. Tichon van Moskou en de Hl. Sergi van Radonezj. Daarna is er een feestelijke agape. Wij nodigen iedereen hier voor uit en vragen U ook iets mee te nemen voor de tafel.

Dinsdag 6 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Alexander Nevsky in Rotterdam. En maandag 19 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Nikolaas in Amsterdam. Ik verwijs U naar de respectievelijke websites voor meer bijzonderheden over de viering daarvan.

Nog niet in deze kalender opgenomen is onze traditionele Jolkaviering na de dienst op zondag 8 januari, de Tweede Kerstdag. De Jolka vindt plaats in onze kapel en nadere bijzonderheden volgen nog op de website.

Vrijdag 18 november is ons nieuwe Parochiefeest, dat wij pas op zondag 27 november kunnen vieren. Of Vladyka Simon aanwezig kan zijn is nog onbekend. In ieder geval is het de vooravond van het begin van de Kerstvasten, dus wij vragen iedereen iets lekkers mee te nemen voor de tafel.

Tot slot vraag ik U weer om een financiele bijdrage voor onze parochie. Dankzij Uw bijdrage zijn wij in staat onze diensten te houden en de noodzakelijke liturgische voorweren en benodigdheden aan te schaffen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op de volgende rekening: IBAN NL 55 INGB 0001980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik hoop dat wij weer een gezegend kerkelijk jaar tegemoet mogen zien in eendracht en in liefde,

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.



Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A