Rondschrijven nr.50 ~ Maart 2017.

 

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

De eerder aangekondigde dienst van de Ziekenzalving op zondagmiddag 2 april gaat niet door! Op zondagmorgen vindt in de kerk van de Hl. Alexander Nevsky in Rotterdam de priesterwijding plaats van diaken Dimitry Vinitsky door aartsbisschop Simon. Vader Anatoli, ikzelf en onze diakens zullen bij deze dienst aanwezig zijn. Gezien de lengte van de dienst en de ontvangst na afloop is het onmogelijk ’s middags de Algemene Ziekenzalving in Nijmegen toe te dienen. Wij verwijzen U naar de parochies in Rotterdam, Asten, Eindhoven en Amersfoort om dit jaar de Ziekenzalving te ontvangen. In Rotterdam zal ik die mede toedienen op woensdagavond 12 april (zie website van Rotterdam).

Op maandagavond 27 februari, de eerste dag van de Grote Vasten, overleed op 56-jarige leeftijd vader Grigory, de rector van de parochie in Rotterdam en secretaris van de bisschop in Nederland (zie onze website en de website van Rotterdam). Vader Grigory was een goede bekende van onze parochie. Vele parochianen woonden ook vaak diensten bij in Rotterdam en vader Grigory heeft in de 11 jaar van ons bestaan geen parochiefeest overgeslagen. 27 Jaar heb ik samen met hem in Rotterdam gediend, eerst als diaken en later als priester, en ik zal hem persoonlijk en zijn kennis van de diensten en goede raad missen. Hij heeft zijn leven helemaal in dienst gesteld van de Russische Kerk in Nederland en daarom zal zijn gemis in ons diocees extra groot zijn en door iedereen gevoeld worden. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe en begeleiden zijn ziel met ons gebed. Eewige Gedachtenis!

Op Goede Vrijdag, 14 april vieren wij als gewoonlijk een gecombineerde dienst van de Uitdraging van de Epitaaf en de Graflegging des Heren met processie rond de kerk. Net als vorig jaar begint de dienst al om 18.30u! Na ons om 22.00u. vieren de Serven dan hun dienst. Om ten volle getuige te kunnen zijn van Christus’ Opstanding is het ook belangrijk getuige te zijn van Zijn Graflegging. Vergeet U dan ook niet om bloemen mee te nemen voor op de Platsjtsjanitsa, het graf van Christus, die wij dan op Pasen weer kunnen gebruiken voor de versiering van de kerk.

In de nacht van 15 april op 16 april vieren wij onze Paasnachtdienst. Op zaterdagavond 15 april om 22.30u. begint de lezing uit het boek van de Handelingen der Apostelen, die door de parochianen afwisselend in hun eigen taal wordt gelezen. Als U wilt lezen neemt U dan een Nieuwe Testament mee in Uw eigen taal. De Paasnachtdienst begint om 23.30u., wanneer de Canon van Stille Zaterdag wordt gezongen en de Plasjtsjanitsa vanuit het midden van de kerk in het altaar wordt gebracht, waar hij de gehele Paastijd op het altaar zal blijven liggen en waarop de Goddelijke Liturgie zal worden gevierd.
      Om 12 uur ’s nachts vindt de Paasprocessie plaats rond de kerk. Daarna volgen de Metten en de Uren en rond 1.30u. begint de Paasliturgie, die tot ongeveer 3.00u. zal duren.
      In de Paasnacht is er geen gelegenheid tot biechten meer en ook worden er geen prosforen verkocht. Als U bij ons regelmatig biecht en de Communie ontvangt en op zaterdagavond vanaf 20.00u. niet meer heeft gegeten, kunt U de Communie ontvangen. Na de Liturgie worden de Paasgerechten en de tafels voor de Paasmaaltijd gezegend. Er is in ieder geval de gelegenheid om in de kerk te blijven tot het openbaar vervoer op zondagochtend weer gaat rijden.
      Het is verboden op het pad naar de kerk te parkeren en bovendien moet de inrit vrij blijven in verband met de Processie. In de straten rond de kerk is genoeg parkeergelegenheid.

Na de dienst op 28 mei vindt onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering plaats. Naast de financiele verantwoording is er dan ook gelegenheid om van gedachten te wisselen over het parochiele leven en vragen te stellen over de gang van zaken. Wij nodigen iedereen die regelmatig onze diensten bezoekt uit om deze belangrijke vergadering (de hoogste autoriteit in onze parochie) bij te wonen.

Helaas valt Pinksteren dit jaar weer in een weekend dat wij geen diensten hebben, maar wij hopen bij goed weer op 11 juni een picknick te houden aan de vooravond van het begin van de Apostelvasten.

De eerste dienst na de vakantie is op zondag 27 augustus, het voorfeest van de Ontslaping van de Moeder Gods.

Tot slot vraag ik U ons ook buiten de diensten financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons banknummer IBAN NL 55 INGB 0001980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik wens U nog een goede voortzetting van de Vastentijd toe. En voor Pasen alvast:

Christus is opgestaan!,

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     25 dec.: Eva Sjirokova.
     12 febr.: Mariamna, Alexander en Nikolaj Emons.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A