Rondschrijven nr.51 ~ Juni 2017.

 

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

In de maand juli en het grootste deel van augustus zijn er in onze kerk geen diensten.

Om de regelmaat in de kerkgang niet kwijt te raken raad ik U aan het klooster in Asten of de parochie van de Hl. Nektarios in Eindhoven te bezoeken. Voor de feesten volgens de Juliaanse kalender kunt U terecht in de Alexander Nevsky kerk in Rotterdam: op woensdag 12 juli het feest van de Hll. Apostelen Petrus en Paulus en op zaterdag 19 augustus het feest van Transfiguratie met de wijding van de vruchten.

De eerste dienst na de zomer is in onze kerk op zondag 27 augustus, We vieren dan het voorfeest van de Ontslaping van de Moeder Gods, dat op maandag valt, een dag later.

Op zondag 10 september houden wij na de Liturgie een Moleben voor het begin van het nieuwe schooljaar. Ik roep nogmaals ouders met kinderen op om naar deze dienst te komen om zo Gods hulp te vragen voor een goed en succesvol verloop van het schooljaar.

Helaas kon de ziekenzalving op de vijfde zondag van de Grote Vasten in onze parochie niet doorgaan vanwege de priesterwijding van diaken Dimitri Vinitsky in Rotterdam. Hij blijkt nu al een zeer waardevolle aanvulling op de geestelijkheid in Rotterdam en wij wensen hem nog vele jaren toe in zijn nieuwe ambt.

De diensten rond Pasen verliepen weer zeer gebedsvol en plechtig. En in de Paasnacht hebben we nog nooit zoveel gelovigen mogen ontvangen.

Na de dienst van zondag 28 mei vond de jaarlijkse Algemene Parochievergadering plaats. Zoals gewoonlijk verliep deze rustig en constructief en de opkomst was ondanks het mooie weer goed. Het financiele beleid van het afgelopen jaar werd goedgekeurd en de taken voor het volgende jaar zijn weer verdeeld.

Op zondag 11 juni, aan de vooravond van de Apostelvasten, hielden wij onze jaarlijkse BBQ achter de kerk, die mede dankzij het prachtige weer een groot succes werd. Wij bedanken de organisatoren Elena Moskalenko en Sergey Savtvchenko hartelijk voor hun inspanningen.

Zoals ieder jaar vraag ik U de parochie in de zomer niet te vergeten en een bijdrage te storten op onze rekening IBAN NL 55 INGB 0001980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon, omdat onze vaste inkomsten uit de diensten komen te vervallen.

Ik wens U een goede en gezegende vakantieperiode toe en hoop U weer op 27 augustus in de kerk te ontmoeten,

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.

.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     26 mrt.: Aleksej Kok
     30 apr.: Pjotr de Roos.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A