Rondschrijven nr.52 ~ September 2017.

 

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op zondag 8 oktober is het herfstfeest van de heilige Sergi van Radonezj, de naamdag van vader Sergi en op maandag 9 oktober het feest van onze patroonheilige, de heilige Tichon van Moskou, ons 'klein parochiefeest'.
      Dus op zondag 8 oktober vieren wij in de kerk zowel de naamdag van vader Sergi alsook het feest van de Heilige Tichon.
      Na de dienst is er een moleben voor de Hl. Sergi van Radonezj en de Hl. Tichon van Moskou. Daarna is er een feestelijke agape. Wij nodigen iedereen hier voor uit en vragen U ook iets mee te nemen voor de tafel.

Ons nieuwe parochiefeest van 18 november (de uitverkiezing van de hl. Tichon tot patriarch in 1917) valt dit jaar op zaterdag. Daarom kunnen wij het feest op de dag zelf vieren.
      Op deze dag wordt in Rusland ook het 100-jarig jubileum gevierd van de herinvoering van het Patriarchaat in de Russische Kerk. Voor ons is het dus een extra feestelijke dag, die we weer zullen afsluiten met een groot Moleben en een feestelijke agape.

      In Amsterdam vind er deze zaterdag toevallig een inter-orthodoxe ontmoetingsdag plaats, maar we hopen toch dat we gasten uit andere parochies mogen ontvangen.

Woensdag 6 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Alexander Nevsky in Rotterdam. En dinsdag 19 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Nikolaas in Amsterdam. Ik verwijs U naar de respectievelijke websites voor meer bijzonderheden over de viering daarvan.

Wij sluiten het jaar af met een Nieuwjaarsmoleben op zondag 31 december, waarin wij God danken voor alle goede dingen van het afgelopen jaar en waarin wij Hem smeken om heil, voorspoed en zegen voor het komende jaar.

Nog niet in deze kalender opgenomen is onze traditionele Jolkaviering begin januari 2018. Dit keer valt het Orthodoxe Kerstfeest wat ongelukkig voor ons, namelijk op de eerste zondag van januari, wanneer de Serven dienst hebben.

Onze Jolkaviering vindt dus plaats op zondag 14 januari, het Russische Nieuwjaar. Zoals gewoonlijk vieren we de Jolka weer in onze kapel en nadere bijzonderheden volgen nog op de website.

Tot slot vraag ik U weer om een financiele bijdrage voor onze parochie. Dankzij Uw bijdrage zijn wij in staat onze diensten te houden en de noodzakelijke liturgische voorweren en benodigdheden aan te schaffen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op de volgende rekening: IBAN NL 55 INGB 0001980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

.

Ik hoop dat wij weer een gezegend kerkelijk jaar tegemoet mogen zien in eendracht en in liefde,

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.

.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     10 sept. 2017: Alexander en Georgi van Empel.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A