Rondschrijven nr.53 ~ December 2017.

 

     

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Dit jaar vallen onze diensten rond Kerstmis anders dan andere jaren. Het feest van de Geboorte op 7 januari valt dit jaar op zondag, wanneer de Serven hun dienst hebben. Dat wil zeggen dat de zondag daarop, 14 januari, wanneer wij onze dienst hebben, de teruggave van Kerstmis al is geweest. Maar wij vieren dan op die dag het feest van de Besnijdenis des Heren en de gedachtenis van de heilige Basilius de Grote. Om die laatste reden vieren wij deze dag de Liturgie van de heilige Basilius.

Voor ons Kerstfeest ‘oude stijl’ op zondag 7 januari verwijs ik U naar de diensten in de Russische parochies van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (in Rotterdam begint de dienst op zaterdag 6 januari om 9 uur ?s avonds, met aansluitend Liturgie. In Amsterdam wordt de Liturgie zondagmorgen om 10 uur gevierd).

Ook is het op zondag 14 januari Russisch Nieuwjaar en organiseren wij na de dienst onze Jolka voor jong en oud, dit keer als een nieuwjaarsfeest. Wij vieren de Jolka zoals gewoonlijk in de kerkruimte van de Byzantijnse Kapel. Eerst is er een programma voor de kinderen met zang, dans en korte voordrachten bij de kerstboom, waarbij natuurlijk Vadertje Vorst en Snegoerotsjka niet ontbreken, daarna heffen de volwassenen het glas op het Nieuwe Jaar. Voor meer informatie verwijs ik U naar onze website.

Onze volgende dienst valt op zondag 28 januari, ook weer na de teruggave van Theofanie. Toch houden wij na de Liturgie de Grote Waterwijding, dus vergeet U niet lege flessen mee te nemen voor het heilige water.

De volgende dag, maandag 29 januari, begint de vastenvrije week (geen vasten op woensdag en vrijdag). En op maandag 12 februari begint de Boterweek (onthouding van vlees).

Dit jaar hebben wij geen dienst op Vergevingszondag en dat wil zeggen dat wij onze rite van de Vergeving waarmee wij de Grote Vasten ingaan zullen houden op zondag 11 februari, gevolgd door onze gezamenlijke Maslenitsamaaltijd om het begin van de Boterweek in te luiden.

Maandag 19 februari is de eerste dag van de Grote Vasten. Vanaf deze dag nuttigen wij geen vlees, vis, melkproducten, eieren en alcohol meer. Mocht U hier om gezondheidsredenen gedeeltelijk niet aan kunnen voldoen, dan kunt U met de zegen van de priester afwijken van de regels. Het gaat uiteindelijk niet alleen maar om het opvolgen van regels, maar om het reinigen van ons lichaam en onze ziel door middel van zowel lichamelijke als geestelijke onthouding en beheersing. Daarom is gebed en een sobere geestelijke instelling in deze tijd net zo belangrijk. We moeten bewuster leren omgaan met ons dagelijks leven, wat wij eten en drinken, wat wij lezen en zeggen, waarnaar wij kijken en luisteren etc. De kerkelijke regels en gebruiken helpen ons daarbij en zijn geen doel in zichzelf.

De afgelopen maanden hebben wij twee grote feesten gevierd ter ere van onze patroonheilige Patriarch Tichon van Moskou.

Op zondag 8 oktober (het feest van de heilige Sergius en de heilige Tichon) vierden wij zowel de naamdag van vader Sergi als de gedachtenis van de heilige Tichon.
     En op zaterdag 18 november vierden wij ons parochiefeest: de uitverkiezing van de heilige Tichon tot Patriarch van Moskou, precies 100 jaar geleden. Ook herdachten wij deze dag de herinvoering van het Patriarchaat en de gedachtenis van de vaders van het Moskous Concilie van 1917/1918. Het was dus een bijzonder Jubileum en een prachtige dag. Helaas was de bisschop verhinderd te komen, maar als gasten mochten wij verwelkomen priestermonnik Serafim Standtard, de rector van de Parochie van de heilige nieuwe martelaar Hilarion in Leer en vader Anatoli Babiouk, priester van de Parochie van de heilige Alexander Nevski te Rotterdam.
     Voor de eerste keer konden wij een prachtige reliek van de houten kist van Patriarch Tichon in een nieuwe reliekenhouder vereren.

Tot slot vraag ik U weer de parochie financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons postgironummer IBAN NL 55 INGB 0001980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik wens U nogmaals een zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe,

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.

.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     10 dec.: Elisabeth Rascanu en Ilia Builtjes.


Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A
ANBI   RSIN nummer: 851031845