Rondschrijven nr.55/56 ~ September 2018.

 

     

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op zondag 14 oktober, het feest van Pokrov, vieren wij ook de gedachtenis van de Hl. Tichon (Dinsdag 9 oktober) en de gedachtenis van de Hl. Sergi van Radonezj (Maandag 8 oktober), respectievelijk ons ‘klein parochiefeest’ en de naamdag van vader Sergi. Na de dienst is er een moleben en een feestelijke agape. Wij nodigen iedereen hier voor uit en vragen U ook iets mee te nemen voor de tafel.

Op zondag 28 oktober hopen wij na de Liturgie de uitgestelde Algemene Parochievergadering te houden. Wij houden U op de hoogte via onze website. Er zijn een aantal belangrijke punten te bespreken, dus wij hopen op Uw aanwezigheid.

Ons parochiefeest op 18 november valt dit jaar op een zondag wanneer wij geen dienst hebben, dus wij verplaatsen dit feest naar zondag 25 november. Ook voor dit feest nodigen wij iedereen uit en we hopen dat de bisschop in staat is dit feest samen met ons te vieren.

Donderdag 6 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Alexander Nevsky in Rotterdam. En woensdag 19 december is het parochiefeest van de parochie van de heilige Nikolaas in Amsterdam. Ik verwijs U naar de respectievelijke websites voor meer bijzonderheden over de viering daarvan.

Wij sluiten het jaar af met een Nieuwjaarsmoleben op zondag 30 december, waarin wij God danken voor alle goede dingen van het afgelopen jaar en waarin wij Hem smeken om heil, voorspoed en zegen voor het komende jaar.

Nog niet in deze kalender opgenomen is onze traditionele Jolkaviering begin januari 2018. Die valt dit jaar op zondag 13 januari, het Russische Oudjaar.
      Zoals gewoonlijk vieren we de Jolka weer in onze kapel en nadere bijzonderheden volgen nog op de website.

Op zondag 29 april diende bisschop Elisey bij ons de Goddelijke Liturgie.

Op Pinksteren, zondag 27 mei, hielden wij bij zeer mooi weer onze jaarlijkse picknick.

Op maandag 11 juni, het feest van onze ‘orthodoxe chirurg’, de heilige Luka van de Krim, werd vader Sergi aan zijn rug geopereerd. Hij moest lang rust houden en revalideren en daarom diende op zondag 24 juni vader Michael Bakker uit Amsterdam bij ons, waar iedereen zeer blij mee was. Wij hopen dat hij vaker de weg naar Nijmegen zal weten te vinden.
      Mede dankzij Uw gebeden is vader Sergi weer voorspoedig hersteld en hij hoopt nog lang te kunnen blijven dienen in de parochie van de heilige Tichon.

Tot slot vraag ik U weer om een financiele bijdrage voor onze parochie. Dankzij Uw bijdrage zijn wij in staat onze diensten te houden en de noodza-kelijke liturgische voorweren en benodigdheden aan te schaffen.

Omdat ons bisdom nu een eigen bisschop heeft moeten wij een gedeelte van onze inkomsten aan het bisdom afstaan. Dus onze financiele lasten worden nu hoger. Wij vragen U daarom hier rekening mee te houden bij Uw giften aan de kerk.

U kunt Uw periodieke bijdrage storten op de volgende rekening: IBAN NL 55 INGB 0001980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik hoop dat wij weer een gezegend kerkelijk jaar tegemoet mogen zien in eendracht en in liefde,

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.

.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     22 apr.: Olga Timmer.
     13 mei: Nikolaas Vlaardingerbroek


Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A
ANBI   RSIN nummer: 851031845