Rondschrijven nr.57 ~ December 2018.

 

     

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Voor ons Kerstfeest ‘oude stijl’ op maandag 7 januari verwijs ik U naar de diensten in de Russische parochies van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (in Rotterdam begint de dienst op zondag 6 januari om 10 uur ?s avonds, met aansluitend Liturgie en zal worden voorgegaan door Vladyka Elisey). Op zondag 13 januari (Russisch Oudjaar) vieren wij in onze parochie de Teruggave van het Feest van de Geboorte des Heren en zoals gewoonlijk organiseren wij na de dienst ons jolkafeest voor jong en oud.

Ook dit jaar vieren wij de Jolka weer in de kerkruimte van de Byzantijnse Kapel. Eerst is er een programma voor de kinderen met een toneelstukje, zang, dans en korte voordrachten bij de kerstboom, waarbij natuurlijk Vadertje Vorst en Snegoerotsjka niet ontbreken, daarna heffen de volwassenen het glas op het Nieuwe Jaar. Voor meer informatie verwijs ik U naar onze website.

Op zondag 27 januari vieren we de Teruggave van het Feest van Theofanie. Na de Liturgie is er de Grote Waterwijding, dus vergeet U niet lege flessen mee te nemen voor het heilige water.

Op maandag 18 februari begint de vastenvrije week (geen vasten op woensdag en vrijdag). En op maandag 4 maart begint de Boterweek (onthouding van vlees).

Op zondag 10 maart vieren we Vergevingszondag, de zondag die de Grote Vasten inluidt. Na de Goddelijke Liturgie is er Vespers met de Rite van de Vergeving, waarin wij elkaar om vergeving vragen om innerlijk gereinigd de Grote Vasten in te kunnen gaan.
      Vervolgens vieren we het einde van de Boterweek met onze Maslenitsamaaltijd in parochiekring.

Maandag 11 maart is de eerste dag van de Grote Vasten. Vanaf deze dag nuttigen wij geen vlees, vis, melkproducten, eieren en alcohol meer. Mocht U hier om gezondheidsredenen gedeeltelijk niet aan kunnen voldoen, dan kunt U met de zegen van de priester afwijken van de regels. Het gaat uiteindelijk niet alleen maar om het opvolgen van regels, maar om het reinigen van ons lichaam en onze ziel door middel van zowel lichamelijke als geestelijke onthouding en beheersing. Daarom is gebed en een sobere geestelijke instelling in deze tijd net zo belangrijk. We moeten bewuster leren omgaan met ons dagelijks leven, wat wij eten en drinken, wat wij lezen en zeggen, waarnaar wij kijken en luisteren etc. De kerkelijke regels en gebruiken helpen ons daarbij en zijn geen doel in zichzelf.

Op het feest van Pokrov, 14 okt., vierden wij op feestelijke wijze ook de gedachtenis van de heilige Tichon, de heilige Sergi van Radonezj en de naamdag van vader Sergi.

Zondag 28 oktober, na de Liturgie, vond de Algemene Parochievergadering plaats. De vergadering verliep vlot en werd gehouden in een goede en opbouwende sfeer. Vader Johannes stond als waarnemend penningmeester stil bij de financiele situatie van de Parochie en zijn boekhouding werd door de kascommissie in orde bevonden. Naast de bespreking van enkele praktische zaken werd Natasja de Wolf opnieuw voor drie jaar tot secretaris gekozen en nam Julia Gommeren afscheid van de Parochieraad, waarmee zij een nieuwe vacature achterliet. We zullen proberen zo snel mogelijk nieuwe kandidaten voor te stellen.

Op zondag 25 november vierden wij onder grote belangstelling ons Parochiefeest. Vladyka Elisey ging voor in de dienst en hield een prachtige preek over de betekenis van Patriarch Tichon voor de Russische Kerk, toen en nu. Hij had ook onze parochie uitgekozen om zijn eerste wijding in Nederland te verrichten, die van hypodiaken Adriaan Roodvoets tot diaken. Concelebranten waren vader Sergi Merks; vader Anton du Pau; hegoumen Ignaty Lockhorst; vader Hildo Bos en vader Anatoli Babioek, als mede de diakens Johannes en Wladimir en een aantal lezers en hypodiakens uit Den Haag en Rotterdam. Diaken Adriaan dient nu in Den Haag en gaat de bisschop assisteren bij zijn diensten.

Tot slot vraag ik U weer de parochie financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons postgironummer IBAN NL 55 INGB 0001980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik wens U nogmaals een zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.

.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     30 oct.: Grigory Swanink.
     9 dec: Melania Sarkisjan.


Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A
ANBI   RSIN nummer: 851031845