Rondschrijven nr. 58 ~ Maart 20198.

 

     

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Zondag 13 januari vierden wij de Teruggave van het feest van de Geboorte des Heren. Daarna vierden wij het Russische Oudjaar met onze traditionele Jolka voor jong en oud. Inmiddels wordt dit feest door merendeels nieuwe vrijwilligers georganiseerd, dus het verliep hier en daar nog wat rommelig, maar de sfeer was goed en de kinderen vonden het prachtig. Op de website staat een uitgebreide fotoreportage.

Zondag 27 januari, op het feest van de Teruggave van Theofanie vierden we de Grote Waterwijding en op 10 februari het feest van alle nieuwe martelaren en belijders van Rusland. Na afloop van de dienst hielden wij een Panichida voor alle overledenen, die geleden hebben omwille van hun geloof ten tijde van het sovjetregime.

Op 15 februari, het feest van de Ontmoeting des Heren, werd vader Anatoly Babiouk door Vladyka Elesey benoemd tot vaste tweede priester van onze parochie. Hiermee kwam een einde aan een jarenlange zoektocht naar een extra priester die vader Sergi kon bijstaan bij het biechthoren, het dopen en andere priesterlijke taken.

Dit jaar hadden we weer dienst op Vergevingszondag, zodat we gezamenlijk met het vragen van vergeving aan elkaar de Grote Vasten konden aanvangen. Na de Vespers en de Rite van de Vergeving vond nog een korte APV plaats, waarin officieel de benoeming van vader Anatoly in onze parochie werd bekendgemaakt en hij van harte welkom werd geheten. Daarnaast ging de APV akkoord met de benoeming van twee nieuwe leden van de Parochieraad: Serafim (Erik) van Nistelrooij en Julia Arestova. De dag werd besloten met onze Maslenitsaviering.

Dit jaar valt onze kalender wat ongelukkig uit. Zo hebben we geen dienst op zondag 7 april, het feest van Annunciatie en de Hl. Tichon van Moskou.
     Ook op Palmzondag en op Pinksteren hebben wij geen dienst.

Maar in plaats van 7 april zal Vladyka Elisey op zondag 14 april (Maria van Egypte) de dienst bij ons vieren. Ik hoop dat U in grote getale naar de kerk kunt komen om samen met de Bisschop de Basiliosliturgie te vieren.

Maandag 22 april om 16.00u. (Westerse Tweede Paasdag), de eerste dag van de Goede Week is er de Algemene Ziekenzalving voor lichaam en geest. Hieraan kunnen alleen orthodoxe gelovigen deelnemen!

Op Goede Vrijdag, 26 april vieren wij als gewoonlijk een gecombineerde dienst van de Uitdraging van de Epitaaf en de Graflegging des Heren met processie rond de kerk. De dienst begint om 18.30u! Na ons, om 22.00u., vieren de Serven dan hun dienst.
     Om ten volle getuige te kunnen zijn van Christus’ Opstanding is het ook belangrijk getuige te zijn van Zijn Graflegging. Vergeet U dan ook niet om bloemen mee te nemen voor op de Platsjtsjanitsa, het graf van Christus, die wij dan op Pasen weer kunnen gebruiken voor de versiering van de kerk.

In de nacht van 27 april op 28 april vieren wij onze Paasnachtdienst. Op zaterdagavond 27 april om 22.30u. begint de lezing uit het boek van de Handelingen der Apostelen, die door de parochianen afwisselend in hun eigen taal wordt gelezen. Als U wilt lezen neemt U dan een Nieuwe Testament mee in Uw eigen taal. De Paasnachtdienst begint om 23.30u., wanneer de Canon van Stille Zaterdag wordt gezongen en de Plasjtsjanitsa vanuit het midden van de kerk in het altaar wordt gebracht, waar hij de gehele Paastijd op het altaar zal blijven liggen en waarop de Goddelijke Liturgie zal worden gevierd.

Om 12 uur ’s nachts vindt de Paasprocessie plaats rond de kerk. Daarna volgen de Metten en de Uren en rond 1.30u. begint de Paasliturgie, die tot ongeveer 3.00u. zal duren.
     In de Paasnacht is er geen gelegenheid tot biechten meer en ook worden er geen prosforen verkocht. Als U bij ons regelmatig biecht en de Communie ontvangt en op zaterdagavond vanaf 20.00u. niet meer heeft gegeten, kunt U de Communie ontvangen.
     Na de Liturgie worden de Paasgerechten en de tafels voor de Paasmaaltijd gezegend. Er is in ieder geval de gelegenheid om in de kerk te blijven tot het openbaar vervoer op zondagochtend weer gaat rijden.
     Het is verboden op het pad naar de kerk te parkeren en bovendien moet de inrit vrij blijven in verband met de Processie. In de straten rond de kerk is genoeg parkeergelegenheid.

Na de dienst op 9 juni vindt onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering plaats. Naast de financiele verantwoording is er dan ook gelegenheid om van gedachten te wisselen over het parochiele leven en vragen te stellen over de gang van zaken. Wij nodigen iedereen die regelmatig onze diensten bezoekt uit om deze belangrijke vergadering (de hoogste autoriteit in onze parochie) bij te wonen.

Mochten er nog veranderingen optreden, dan vindt U die altijd op de eerste pagina van onze website. Dus controleert U deze regelmatig.

Tot slot vraag ik U ons ook buiten de diensten financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons postgironummer IBAN NL 55 INGB 0001980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik wens U nog een goede voortzetting van de Vastentijd toe. En voor Pasen alvast:

Christus is opgestaan!

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.

.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     24 febr.: Angelique Vukelic-Kuster en Danilo Vukelic.


Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A
ANBI   RSIN nummer: 851031845