KERKELIJKE KALENDER
JANUARI t/m MAART 2017 (Juliaanse kalender)

[JANUARI]    [FEBRUARI]    [MAART]


J A N U A R I

1 Zo. 28e Zondag na Pinksteren. Toon 3.
Zondag voor Kerstmis. Hll. Vaders.
Geen diensten.
2 Ma. Hl. Johannes van Kronstadt (1908).  
       
7 Za. DE GEBOORTE DES HEREN. Geen diensten.
8 Zo. 29e Zondag na Pinksteren. Toon 4.
Zondag na Kerstmis. Synaxis van de Moeder Gods. Hll. Jozef, koning David en Jakobus, de broeder des Heren.
Na de dienst: Jolka (Russisch Kerstfeest).
10:30 Liturgie

Jolka
       
14 Za. De Besnijdenis des Heren.
Hl. Basilius de Grote. Russisch Nieuwjaar.
 
15 Zo. 30e Zondag na Pinksteren. Toon 5.
Hl. Serafim van Sarov.
Geen diensten.
       
19 Do. THEOPHANIE.  De Doop des Heren. Geen diensten.
       
22 Zo. 31e Zondag na Pinksteren. Toon 6.
Nafeest van Theofanie. Na de Liturgie: Grote Waterwijding. (lege flessen meenemen!)
Hl. Filipp., Metropoliet van Moskou.
10:30 Liturgie

Water-wijding
23 Ma. Hl. Feofan de Kluizenaar.  
       
29 Zo. 32e Zondag na Pinksteren. Toon 7. 10:30 Liturgie
30 Ma. Hl. Antonius de Grote.  

F E B R U A R I

5 Zo. Zond. v.d. Tollenaar en de Farizeeer. Toon 8.
Alle nieuwe martelaren en belijders van Rusland.
Gedachtenis van alle overledenen, die geleden hebben omwille van hun geloof.
Geen diensten.
6 Ma. Hl. Xenia van Petersburg.
Vastenvrije week!
 
       
12 Zo. Zondag van de Verloren Zoon. Toon 1.
Hll. Basilius de Grote, Gregorius de theoloog en Johannes Chrysostomos.
10:30 Liturgie
       
15 Wo. ONTMOETING DES HEREN. Geen diensten.
       
18 Za. Gedachtenis van de overledenen. (Roditeljskaja).  
19 Zo. Zondag van het Laatste Oordeel. Toon 2. Geen diensten.
20 Ma. Begin van de Boterweek  
       
22 Wo. Overbrenging van de Relieken van de heilige Tichon, Patriarch van Moskou (1992).  
       
26 Zo. Vergevingszondag. Toon 3.
Na de dienst: Vespers van de Vergeving.
aansl.: Maslenitsa (Pannekoeken).
10:30 Liturgie en Vespers
27 Ma. Hl. Cyrillus, apostel der Slaven.
Begin van de Grote Vasten.
 

M A A R T

5 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 4.
Zondag van de Orthodoxie.
Geen diensten.
       
12 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 5.
Hl. Gregorius Palamas.
10:30 Liturgie
       
19 Zo. Derde Zondag van de Grote Vasten. Toon 6.
Zondag van Kruisverering.
Geen diensten.
       
26 Zo. Vierde Zondag van de Grote Vasten. Toon 7.
Hl. Johannes Klimakos.
10:30 Liturgie
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.