KERKELIJKE KALENDER
JANUARI t/m MAART 2018 (Juliaanse kalender)

  [JANUARI]   [FEBRUARI]   [MAART]

..

D E C E M B E R

2 Za. Hl. Filaret, Metropoliet van Moskou (1867).  
3 Zo. 26e Zondag na Pinksteren. Toon 1. Geen diensten.
4 Ma. TEMPELGANG VAN DE MOEDER GODS. Geen diensten.
       
6 Wo. Hl. Rechtgelovige Grootvorst Aleksander Nevski.  
       
10 Zo. 27e Zondag na Pinksteren. Toon 2.
Ikoon van de Moeder Gods “Znameny”.
10:30 Liturgie
       
13 Wo. Hl. Apostel Andreas, “de eerstgeroepene”.  
       
17 Zo. 28e Zondag na Pinksteren. Toon 3.
Grootmartelares Barbara.
Hl. Gennady, aartsbischop van Novgorod.
Geen diensten.
18 Ma.    
19 Di. Hl. Nikolaas van Myra.  
       
24 Zo. 29e Zondag na Pinksteren. Toon 4.
Zondag van de Hll. Oervaders.
Na de dienst: Moleben voor de Hl. Spiridon.
10:30 Liturgie Moleben
       
31 Zo. 30e Zondag na Pinksteren. Toon 5.
Zondag van de Hll. Vaders.
Na de dienst: Nieuwjaarsmoleben.
10:30 Liturgie Moleben

J A N U A R I

2 Di. Hl. Johannes van Kronstadt (1908).  
       
7 Zo. 31e Zondag na Pinksteren. Toon 6.
DE GEBOORTE DES HEREN.
Geen diensten.
       
14 Zo. 32e Zondag na Pinksteren. Toon 7.
De Besnijdenis des Heren.
Hl. Basilius de Grote. Russisch Nieuwjaar.
Na de dienst: Jolkafeest voor jong en oud.
10:30 Liturgie aansl.: Jolka.
       
19 Vr. THEOPHANIE.  De Doop des Heren. Geen diensten.
       
21 Zo. 33e Zondag na Pinksteren. Toon 8.
Zondag na Theofanie.
Geen diensten.
       
23 Di. Hl. Feofan de Kluizenaar.  
       
27 Za. Teruggave van Theofanie.
Hl. Apostelgelijke Nina.
 
28 Zo. Zond. v.d. Tollenaar en de Farizeeer. Toon 1.
Na de Liturgie: Grote Waterwijding. (lege flessen meenemen!)
10:30 Liturgie Water- wijding
29 Ma. Vastenvrije week!  

F E B R U A R I

4 Zo. Zondag van de Verloren Zoon. Toon 2.
Alle nieuwe martelaren en belijders van Rusland.
Gedachtenis van alle overledenen, die geleden hebben omwille van hun geloof.
Geen diensten.
       
10 Za. Gedachtenis van de overledenen. (Roditeljskaja).  
11 Zo. Zondag van het Laatste Oordeel. Toon 3.
Hl. Ignatius van Antiochie.
Rite van de Vergeving.
aansl.: Maslenitsa (Pannekoeken).
10:30 Liturgie Litia
12 Ma. Begin van de Boterweek.  
       
15 Do. ONTMOETING DES HEREN. Geen diensten.
       
18 Zo. Vergevingszondag. Toon 4.
Hl. Feodosy, aartsbisschop van Tsjernigov.
Geen diensten.
19 Ma. Begin van de Grote Vasten.  
       
22 Do. Overbrenging van de Relieken van de heilige Tichon, Patriarch van Moskou (1992). Geen diensten.
       
25 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 5.
Zondag van de Orthodoxie.
Na de Liturgie: speciaal Moleben voor de ‘Overwinning van de Orthodoxie’.
10:30 Liturgie Moleben

M A A R T

4 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 6.
Hl. Gregorius Palamas.
Geen diensten.
       
11 Zo. Derde zondag van de Grote vasten. Toon 7
Zondag van Kruisverering.
10:30 Uitdraging Kruis en Liturgie
       
18 Zo. Vierde Zondag van de Grote Vasten. Toon 8.
Hl. Johannes Klimakos.
Geen diensten.
       
25 Zo. Vijfde Zondag van de Grote Vasten. Toon 1.
Hl. Maria van Egypte.
Geen diensten.
       
31 Za. Lazaruszaterdag.  

A P R I L

1 Zo. PALMZONDAG
   (Westers Pasen)
10:30 Liturgie
2 Ma.  Begin Lijdensweek. Alg. Ziekenzalving! 16:00 Ziekenzalving
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.