KERKELIJKE KALENDER
JANUARI t/m MAART 2021(Juliaanse kalender)

  [JANUARI]   [FEBRUARI]   [MAART]


J A N U A R I

2 Za. Hl. Johannes van Kronstadt (1908).  
3 Zo. 30e Zondag na Pinksteren. Toon 5.
Zondag voor Kerstmis. Hll. Vaders.
Geen diensten.
       
6 Wo.

Vooravond van het feest van de Geboorte des Heren.


(registreren, see front page)
Grote Completen: 21.00h.
Metten: ± 21.45h.
Liturgie: ± 23.30h.
7 Do. DE GEBOORTE DES HEREN.
Nachtdienst 6/7 jan.

(registreren, see front page)
Liturgie: zie Woensdag.
       
10 Zo. 31e Zondag na Pinksteren. Toon 6.
Zondag na Kerstmis. Hll. Jozef, koning David en Jakobus, de broeder des Heren.
Na de dienst: Nieuwjaars moleben.
10:30 Liturgie Moleben
       
14 Do. De Besnijdenis des Heren.
Hl. Basilius de Grote. Russisch Nieuwjaar.
 
15 Vr. Hl. Serafim van Sarov.  
       
17 Zo. 32e Zondag na Pinksteren. Toon 7. Geen diensten.
       
19 Di. THEOPHANIE. De Doop des Heren. Geen diensten.
       
22 Vr. Hl. Filipp., Metropoliet van Moskou.
 
23 Za. Hl. Feofan de Kluizenaar.  
24 Zo. 33e Zondag na Pinksteren. Toon 8.
Nafeest van Theofanie. Na de Liturgie: Grote Waterwijding. (lege flessen meenemen!)
10:30 Liturgie Waterwijding
       
31 Zo. 34e Zondag na Pinksteren. Toon 1.
H. Kyrill en Maria, ouders van de Hl. Sergi van Radonezj.
10:30 Liturgie

F E B R U A R I

6 Za. Hl. Xenia van Petersburg.    
7 Zo. 35e Zondag na Pinksteren. Toon 2.
Alle nieuwe martelaren en belijders van Rusland.
Gedachtenis van alle overledenen, die geleden hebben omwille van hun geloof.
Geen diensten.
       
14 Zo. 36e Zondag na Pinksteren. Toon 3. 10:30 Liturgie
15 Ma. ONTMOETING DES HEREN. Geen diensten.
       
21 Zo. Zond. v.d. Tollenaar en de Farizeeer. Toon 4. Geen diensten.
22 Ma. Hl. Tichon, patriarch van Moskou.
Vastenvrije week.
 
       
28 Zo. Zondag van de Verloren Zoon. Toon 5. 10:30 Liturgie

M A A R T

6 Za. Gedachtenis van de overledenen. (Roditeljskaja)  
7 Zo. Zondag van het Laatste Oordeel. Toon 6. Geen diensten.
8 Ma. Begin van de Boterweek.  
       
14 Zo. Vergevingszondag. Toon 7.
Na de dienst: Vespers en Rite van de Vergeving. aansl.: Maslenitsa (Pannekoeken).
10:30 Liturgie Vespers
15 Ma. Begin van de Grote Vasten.  
       
21 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 8.
Zondag van de Orthodoxie.
Geen diensten.
       
27 Za. Gedachtenis van de overledenen.
 
28 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 1.
Hl. Gregorius Palamas.
10:30 Liturgie Panichida
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.