KERKELIJKE KALENDER
JANUARI T/M MAART 2023 (Juliaanse kalender)

  [JANUARI]   [FEBRUARI]   [MAART]


J A N U A R I

1 Zo. 29e Zondag na Pinksteren. Toon 4.
Zondag vóór Kerstmis. Hll. Vaders.
Geen diensten.
2 Ma. Hl. Johannes van Kronstadt (1908).  
       
6 Vr. Vooravond van het feest van de Geboorte des Heren. Grote Completen: 21.00h.
Metten: ± 21.45h.
Liturgie: ± 23.30h.
7 Za. DE GEBOORTE DES HEREN.
Nachtdienst 6/7 jan.
Liturgie: zie Vrijdag.
8 Zo. 30e Zondag na Pinksteren. Toon 5.
Zondag na Kerstmis. Synaxis van de Moeder Gods. Hll. Jozef, koning David en Jakobus, de broeder des Heren.
Geen diensten.
       
14 Za. De Besnijdenis des Heren.
Hl. Basilius de Grote. Russisch Nieuwjaar.
 
15 Zo. 31e Zondag na Pinksteren. Toon 6.
Hl. Serafim van Sarov.
Geen diensten.
       
19 Do. THEOPHANIE. De Doop des Heren.
Geen diensten.
       
22 Zo. 32e Zondag na Pinksteren. Toon 7.
Nafeest van Theofanie. Na de Liturgie: Grote Waterwijding. (lege flessen meenemen!)
Hl. Filipp, Metropoliet van Moskou.
10:30 Liturgie Water-wijding
23 Ma. Hl. Feofan de Kluizenaar.    
       
27 Vr. Hl. Apostelgelijke Nina.  
       
29 Zo. 33e Zondag na Pinksteren. Toon 8. 10:30 Liturgie
30 Ma. Hl. Antonius de Grote.  

F E B R U A R I

5 Zo. Zond. v.d. Tollenaar en de Farizeeër. Toon 1.
Alle nieuwe martelaren en belijders van Rusland.
Gedachtenis van alle overledenen, die geleden hebben omwille van hun geloof.
Geen diensten.
6 Ma. Hl. Xenia van Petersburg.
Vastenvrije week!
 
       
12 Zo. Zondag van de Verloren Zoon. Toon 2.
Hll. Basilius de Grote, Gregorius de theoloog en Johannes Chrysostomos.
10:30 Liturgie
       
15 Wo. ONTMOETING DES HEREN. Geen diensten.
       
18 Za. Gedachtenis van de overledenen. (Roditeljskaja).  
19 Zo. Zondag van het Laatste Oordeel. Toon 3. Geen diensten.
20 Ma. Begin van de Boterweek.  
       
22 Wo. Overbrenging van de Relieken van de heilige Tichon, Patriarch van Moskou (1992).  
       
26 Zo. Vergevingszondag. Toon 4.
Na de dienst: Vespers van de Vergeving.
aansl.: Maslenitsa (Pannekoeken).
10:30 Liturgie Vespers
27 Ma. Hl. Cyrillus, apostel der Slaven.
Begin van de Grote Vasten.
 

M A A R T

5 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 5.
Zondag van de Orthodoxie. 
Geen diensten.
       
12 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 6.
Hl. Gregorius Palamas.
10:30 Liturgie
       
19 Zo. Derde Zondag van de Grote Vasten. Toon 7.
Zondag van Kruisverering.
Geen diensten.
       
26 Zo. Vierde Zondag van de Grote Vasten. Toon 8.
Hl. Johannes Klimakos.
10:30 Liturgie
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.