KERKELIJKE KALENDER
JANUARI t/m MAART 2013 (Juliaanse kalender)

   [JANUARI]    [FEBRUARI]    [MAART]J A N U A R I

2 Wo. Hl. Johannes van Kronstadt (1908).  
       
6 Zo. 31e Zondag na Pinksteren. Toon 6.
Zondag vóór Kerstmis. Hll. Vaders.
Geen diensten.
7 Ma. DE GEBOORTE DES HEREN Geen diensten.
       
13 Zo. 32e Zondag na Pinksteren. Toon 7.
Teruggave van het feest van Kerstmis.
Hll. Jozef, koning David en Jakobus, de broeder des Heren.
Na de dienst: Jolka (Russisch Kerstfeest).
10:30 Liturgie aansl.: Jolka
14 Ma. De Besnijdenis des Heren.
Hl. Basilius de Grote. Russisch Nieuwjaar.
 
       
19 Za. THEOPHANIE. De Doop des Heren. Geen diensten.
20 Za. 33e Zondag na Pinksteren. Toon 8.
Synaxis van de Hl. Johannes de Doper.
Geen diensten.
       
23 Wo. Hl. Feofan de Kluizenaar.  
       
27 Zo. 34e Zondag na Pinksteren. Toon 1.
Teruggave van Theofanie. Na de Liturgie:
Grote Waterwijding. (lege flessen meenemen!)
10:30

Liturgie en Wa-terwijding

 

       
30 Wo. Hl. Antonius de Grote.  

F E B R U A R I

3 Zo. 35e Zondag na Pinksteren. Toon 2.
Hl. Maxim de Griek.
Geen diensten
       
6 Wo. Hl. Xenia van Petersburg.  
       
10 Zo. 36e Zondag na Pinksteren. Toon 3.
Alle nieuwe martelaren en belijders van Rusland.
Gedachtenis van alle overledenen, die geleden hebben omwille van hun geloof.
10:30 Liturgie Panichida
       
15 Vr. ONTMOETING DES HEREN Geen diensten
       
17 Zo. 37e Zondag na Pinksteren. Toon 4. Geen diensten
       
22 Vr. Teruggave van het feest van de Ontmoeting
Overbrenging van de Relieken van de heilige Tichon, Patriarch van Moskou (1992).
Geen diensten
       
24 Zo. Zond. v.d. Tollenaar en de Farizeeër. Toon 5. 10:30 Liturgie
25 Ma. Vastenvrije week!  

M A A R T

3 Zo. Zondag van de Verloren Zoon. Toon 6. Geen diensten
       
9 Za. Gedachtenis van de overledenen. (Roditeljskaja).  
10 Zo. Zondag van het Laatste Oordeel. Toon 7.
aansl.: Maslenitsa (Pannekoeken).
10:30 Liturgie Panichida
11 Ma. Begin van de Boterweek.  
       
17 Zo. Vergevingszondag. Toon 8.
Hl. vorst Daniël van Moskou.
Geen diensten
18 Ma. Begin van de Grote Vasten.    
       
24 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 1.
Zondag van de Orthodoxie.
Na de Liturgie: speciaal Moleben voor de ‘Overwinning van de Orthodoxie’.
10:30 Liturgie Moleben
       
31 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 2.
Hl. Gregorius Palamas.
Geen diensten
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.