KERKELIJKE KALENDER
JANUARI t/m MAART 2014 (Juliaanse kalender)

   [JANUARI]    [FEBRUARI]    [MAART]


J A N U A R I    2014

2 Do. Hl. Johannes van Kronstadt (1908).  
       
5 Zo. 28e Zondag na Pinksteren. Toon 3.
Zondag voor Kerstmis. Hll. Vaders.
Geen diensten.
       
7 Di. DE GEBOORTE DES HEREN. Geen diensten.
       
12 Zo. 29e Zondag na Pinksteren. Toon 4.
Zondag na Kerstmis.
Hll. Jozef, koning David en Jakobus, de broeder des Heren.
Na de dienst: Jolka (Russisch Kerstfeest).
10:30 Liturgie

Jolka.
       
14 Di. De Besnijdenis des Heren.
Hl. Basilius de Grote. Russisch Nieuwjaar.
 
       
19 Zo. THEOPHANIE. De Doop des Heren.
30e Zondag na Pinksteren. Toon 5.
Geen diensten.
       
23 Do. Hl. Feofan de Kluizenaar.  
       
26 Zo. 31e Zondag na Pinksteren. Toon 6.
Zondag na Theofanie. Na de Liturgie:
Grote Waterwijding. (lege flessen meenemen!)
10:30 Liturgie Waterwijding
       
30 Do. Hl. Antonius de Grote.  

F E B R U A R I

2 Zo. 32e Zondag na Pinksteren. Toon 7.
Hl. Evfemi de Grote.
Geen diensten
       
6 Do. Hl. Xenia van Petersburg.  
       
9 Zo. Zond. v.d. Tollenaar en de Farizeeer. Toon 8.
Alle nieuwe martelaren en belijders van Rusland.
Gedachtenis van alle overledenen, die geleden hebben omwille van hun geloof.
10:30 Liturgie Panichida
10 Ma. Vastenvrije week!  
       
15 Za. ONTMOETING DES HEREN. Geen diensten
6 Zo. Zondag van de Verloren Zoon. Toon 1. Geen diensten
       
22 Za. Gedachtenis van de overledenen. (Roditeljskaja).
Overbrenging van de Relieken van de heilige Tichon, Patriarch van Moskou (1992).
Geen diensten
23 Zo. Zondag van het Laatste Oordeel. Toon 2.
aansl.: Maslenitsa (Pannekoeken).
10:30 Liturgie
24 Ma. Begin van de Boterweek.  

M A A R T

2 Zo. Vergevingszondag. Toon 3.
Hl. Hermogen, Patriarch van Moskou.
Geen diensten
3 Ma. Begin van de Grote Vasten.  
       
9 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 4.
Zondag van de Orthodoxie.
Na de Liturgie: speciaal Moleben voor de ‘Overwinning van de Orthodoxie’.
10:30 Liturgie Moleben
       
16 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 5.
Hl. Gregorius Palamas.
Geen diensten
       
23 Zo. Derde Zondag van de Gr. Vasten. Toon 6.
Zondag van Kruisverering.
10:30 Uitdraging Kruis en Liturgie
       
30 Zo. Vierde Zondag van de Gr. Vasten. Toon 7.
Hl. Johannes Klimakos.
10:30 Liturgie
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.