KERKELIJKE KALENDER
APRIL t/m JUNI 2018 (Juliaanse kalender)

  [APRIL]   [MEI]   [JUNI]

..

M A A R T

4 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 6.
Hl. Gregorius Palamas.
Geen diensten.
       
11 Zo. Derde zondag van de Grote vasten. Toon 7
Zondag van Kruisverering.
10:30 Uitdraging Kruis en Liturgie
       
18 Zo. Vierde Zondag van de Grote Vasten. Toon 8.
Hl. Johannes Klimakos.
Geen diensten.
       
25 Zo. Vijfde Zondag van de Grote Vasten. Toon 1.
Hl. Maria van Egypte.
Geen diensten.
       
31 Za. Lazaruszaterdag.  

A P R I L

1 Zo. PALMZONDAG
   (Westers Pasen)
10:30 Liturgie
2 Ma. Begin van de Lijdensweek. (Tweede Paasdag) Dienst van de ziekenzalving. 16:00 Ziekenzalving
       
5 Do. Witte Donderdag. Gedachtenis van het Laatste Avondmaal. Geen diensten.
6 Vr. Goede Vrijdag. Gedachtenis van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus Christus. Strenge vasten! Uitdraging v.d. Epitaaf en de Graflegging des Heren: 18.30h.
7 Za. Stille Zaterdag.
ANNUNCIATIE VAN DE MOEDER GODS.
HL. TICHON, PATRIARCH VAN MOSKOU.
’s morgens geen dienst.
7 Za.

Stille Zaterdag.
’s avonds Paasnachtdienst.

Lezing uit de Handelingen 22.30h. Begin Paasnachtdienst 23.30h
8 Zo.

DE VERRIJZENIS DES HEREN. PASCHA
PASHA

Zegening Paasgerechten en Paasmaaltijd na Liturgie.
Paasprocessie: ± 00.00h.
Metten en Uren: ± 00.30h.
Paasliturgie: ± 1.30h.
Zegening gerechten ± 3.00h
9 Ma. Begin van de Lichte Week.
Vastenvrije week.
 
       
15 Zo. Tweede Zondag van Pasen. Thomaszondag. Geen diensten.
       
17 Di. Radonitsa. Gedachtenis van de ontslapenen.
Bezoek aan de graven.
 
       
22 Zo. Derde Zondag van Pasen. Zondag van de Hll. Myrondragende vrouwen. 10:30 Liturgie
       
29 Zo. Vierde Zondag van Pasen. Zondag van de Verlamde.
Bisschoppelijke dienst, voorgegaan door Vladyka Elisej!
10:30 Liturgie

M E I

6 Zo. Vijfde Zondag van Pasen. Zondag van de Samaritaanse. Grootmartelaar Georgius de Overwinnaar. Geen diensten.
       
13 Zo. Zesde Zondag van Pasen.
Zondag van de Blindgeborene. Hl. Ap. Jakobus Zebedeus. Hl. Ignaty Briantsjaninov.
10:30 Liturgie
       
17 Do. HEMELVAART DES HEREN Geen diensten.
       
20 Zo. Zevende Zondag van Pasen.
Hll. Vaders van het 1e Oecumenische Concilie
Geen diensten.
       
24 Do. Hll. Apostelgelijken Methodius en Cyrillus, Apostelen der Slaven. Naamdag van Patriarch Kyrill.  
       
27 Zo.  PINKSTEREN
Dag v.d. Hl. Drie-eenheid.
Na de Liturgie: Vespers met knielgebeden.
10:30 Liturgie Vespers
28 Ma. Dag van de Heilige Geest. Geen diensten.

J U N I

3 Zo. 1e Zondag na Pinksteren. Toon 8. Alle Heiligen
Hll. Apostelgelijken Konstantijn en Helena.
Icoon van de Moeder Gods van Vladimir.
Geen diensten.
4 Ma. Begin van de Apostelvasten.  
       
10 Zo. 2e Zondag na Pinksteren. Toon 1.
Alle Heiligen van Rusland.
Na de dienst: Algemene Parochieverg.
10:30 Liturgie
       
17 Zo. 3e Zondag na Pinksteren. Toon 2.
Alle Heiligen van Pskov.
Geen diensten.
       
24 Zo. 4e Zondag na Pinksteren. Toon 3.
Hll. Apostelen Bartholomeus en Barnabas.
Hll. Vaders van het Pskovse Holenklooster.
10:30 Liturgie
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.