KERKELIJKE KALENDER
MAART - JUNI 2015 (Juliaanse kalender)

   [APRIL]    [MEI]    [JUNI]


M A A R T

1 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 5.
Zondag van de Orthodoxie.
Geen diensten.
       
8 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 6.
Hl. Gregorius Palamas.
Hl. Matrona van Moskou.
10:30 Liturgie
       
15 Zo. Derde Zondag van de Gr. Vasten. Toon 7.
Zondag van Kruisverering.
Geen diensten.
       
22 Zo. Vierde Zondag van de Gr. Vasten. Toon 8.
Hl. Johannes Klimakos.
40 martelaren van Sebaste.
10:30 Liturgie
    Zomertijd gaat in de nacht van zaterdag 28 maart 2015 op zondag 29 maart 2015.
Klok een uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur. Een uur minder = dus een uur minder slapen!
Klok één uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur
29 Zo. Vijfde Zondag van de Gr. Vasten. Toon 1.
Hl. Maria van Egypte.
10:30 Liturgie

A P R I L

5 Zo. PALMZONDAG
(Westers Pasen)
Geen diensten
6 Ma. Begin van de Lijdensweek.
Dienst van de ziekenzalving.
(Tweede Paasdag)
16:00 Ziekenzalving
7 Di. ANNUNCIATIE VAN DE MOEDER GODS.HL. TICHON, PATRIARCH VAN MOSKOU.
I.v.m. Goede Week geen viering Parochiefeest.
Geen diensten
       
9 Do. Witte Donderdag. Gedachtenis van het Laatste Avondmaal. Geen diensten
10 Vr. Goede Vrijdag. Gedachtenis van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus Christus.
Strenge vasten!
Uitdraging v.d. Epitaaf en de Graflegging des Heren: 18:30h
11 Za.

Stille Zaterdag.

’s morgens geen dienst.
Lezing uit de Handelingen 22.30h. Begin Paasnachtdienst 23.30h
12 Zo.

DE VERRIJZENIS DES HEREN. PASCHA
PASHA

Zegening Paasgerechten en Paasmaaltijd na Liturgie.
Paasprocessie: ± 00:00h.
Metten en Uren: ± 00:30h.
Paasliturgie: ± 1:30h.
Zegening gerechten ± 3:00h
13 Ma. Begin van de Lichte Week.
Vastenvrije week.
 
       
19 Zo. Tweede Zondag van Pasen. Thomaszondag. Geen diensten
       
21 Di. Radonitsa. Gedachtenis van de ontslapenen.
Bezoek aan de graven.
 
     
26 Zo. Derde Zondag van Pasen. Zondag van de Hll. Myrondragende vrouwen.
Hl. Tamara van Georgie.
10:30 Liturgie

M E I

3 Zo. Vierde Zondag van Pasen. Zondag van de Verlamde. Geen diensten.
       
10 Zo. Vijfde Zondag van Pasen.  Zondag van de Samaritaanse 10:30 Liturgie
       
17 Zo. Zesde Zondag van Pasen.
Zondag van de Blindgeborene. Hl. Pelagia.
Geen diensten.
       
21 Do. HEMELVAART DES HEREN
Hl. Apostel en Evangelist Johannes.
Geen diensten.
22 Vr. Hl. Nikolaas van Myra.  
         
24 Zo. Zevende Zondag van Pasen.
Hll. Vaders van het 1e Oecumenische Concilie.
Hll. Apostelgelijken Methodius en Cyrillus, Apostelen der Slaven.
Naamdag van Patriarch Kyrill.
10:30 Liturgie
       
31 Zo.  PINKSTEREN
Dag v.d. Hl. Drie-eenheid.
Na de Liturgie: Vespers met knielgebeden.
10:30 Liturgie Vespers

J U N I

1 Ma. Dag van de Heilige Geest.  
       
3 Wo. Hll. Apostelgelijken Konstantijn en Helena. Icoon van de Moeder Gods van Vladimir.  
       
7 Zo. 1e Zondag na Pinksteren. Toon 8. Alle Heiligen.
Hl. Johannes de Doper.
Geen diensten.
8 Ma. Begin van de Apostelvasten.  
       
14 Zo. 2e Zondag na Pinksteren. Toon 1. Alle Heiligen van Rusland. Hl. Johannes van Kronstadt.
Na de dienst: Algemene Parochieverg.
10:30 Liturgie
       
21 Zo. 3e Zondag na Pinksteren. Toon 2.
Alle Heiligen van Pskov.
Geen diensten.
       
28 Zo. 4e Zondag na Pinksteren. Toon 3.
Hl. Jona, Metropoliet van Moskou.
10:30 Liturgie
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.