KERKELIJKE KALENDER
JULI t/m SEPTEMBER 2022(Juliaanse kalender)

  [JULI]   [AUGUSTUS]   [SEPTEMBER]


J U N I

2 Do. HEMELVAART DES HEREN. Geen diensten.
3 Vr. Hll. Apostelgelijken Konstantijn en Helena.  
       
5 Zo. Zevende Zondag van Pasen. Hll. Vaders van het 1e Oecumenische Concilie. Geen diensten.
       
11 Za. Gedachtenis van de overledenen.  
12 Zo. PINKSTEREN. Dag v.d. Hl. Drie-eenheid.
Na de Liturgie:Vespers met knielgebeden.
10:30 Liturgie Vespers
13 Ma. Dag van de Heilige Geest.  
       
19 Zo. 1e Zondag na Pinksteren. Toon 8.
Alle Heiligen
Geen diensten.
20 Ma. Begin van de Apostelvasten.  
       
26 Zo. 2e Zondag na Pinksteren. Toon 1.
Alle heiligen van het Russische Land.
10:30 Liturgie

JULI

in de maand Juli zijn er geen diensten.
2 Za. Hl. Job, Patriarch van Moskou.
Hl. Johannes, Aartsbisschop van Sjanghai.
 
3 Zo. 3e Zondag na Pinksteren. Toon 2.   
       
7 Do. Geboorte van Johannes de Doper.  
       
10 Zo. 4e Zondag na Pinksteren. Toon 3.
Hl. Amvrosi van Optina Poestinj. 
 
       
12 Di. Hll. Apostelen Petrus en Paulus.  
       
16 Za. Hl. Filipp, Metropoliet van Moskou.
 
17 Zo. 5e Zondag na Pinksteren. Toon 4.
Iconenschilder Andrej Roebljov.
Hll. Martelaren tsaar Nikolaas; tsaritsa Alexan-dra; tsarevitsj Alexis; de grootvorstinnen Olga, Tatiana, Maria en Anastasia.
 
18 Ma. Hl. Athanasius de Athoniet.
Hl. Sergi, Hegoumen van Radonezj.
Hl. Grootvorstin Elisabeth en zr. Warwara.
 
       
24 Zo. 6e Zondag na Pinksteren. Toon 5.
Hl. Apostelgelijke Grootvorstin Olga van Kiëv.
 
       
31 Zo. 7e Zondag na Pinksteren. Toon 6.
Hll. Vaders van de eerste zes Oecumenische Concilies.
 

A U G U S T U S

1 Ma. Hl. Serafim van Sarov.  
       
7 Zo. 8e Zondag na Pinksteren. Toon 7. Geen diensten.
       
9 Di. Hl. Panteleimon.  
10 Wo. Icoon v.d. Moeder Gods van Smolensk ‘Odigitria’
 
       
13 Za. Hl. Wenjamin, Metr. van Petrograd.  
14 Zo. 9e Zondag na Pinksteren. Toon 8.
Processie van het Heilig Kruis.
Begin van de Moeder Gods vasten.
10:30 Uitdraging Kruis en Liturgie
       
19 Vr. TRANSFIGURATIE.  
       
21 Zo. 10e Zondag na Pinksteren. Toon 1.
Zosima en Sawwati van Solovki.
Geen diensten.
       
27 Za. Hl. Feodosi van Petsjersk.  
28 Zo. 11e Zondag na Pinksteren. Toon 2.
ONTSLAPING VAN DE MOEDER GODS.
10:30 Liturgie

S E P T E M B E R

4 Zo. 12e Zondag na Pinksteren. Toon 3. Geen diensten.
       
11 Zo. 13e Zondag na Pinksteren. Toon 4.
Onthoofding van de Hl. Johannes
de Doper.
Vastendag.
10:30 Liturgie
12 Ma. Hl. Grootvorst Alexander Nevski.
Hl. Grootvorst Daniël van Moskou.
 
       
14 Wo. Begin van het Nieuwe Kerkelijke Jaar.  
       
18 Zo. 14e Zondag na Pinksteren. Toon 5. Geen diensten.
       
21 Wo. GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS. Geen diensten.
       
25 Zo. 15e Zondag na Pinksteren. Toon 6.
Teruggave feest Geboorte Moeder Gods.
Zondag voor Kruisverheffing.

10:30 Liturgie
       
27 Di. KRUISVERHEFFING. Vastendag. Geen diensten.
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.