ANBI "Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen"
Statutaire naam Stichting: Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen
RSIN nummer: 818833373
Postadres: Jos Gemmekeweg 13, 2104 TM Heemstede.
Telefoon: 023-5325355.
E-mail:
Samenstelling Kerkbestuur: Voorzitter: R. Merks
Secretaris: N. de Wolf
Penningmeester: E. van Nistelrooij
Algemeen lid: B. Sviderski
Algemeen lid: A. Sjirokov
Statutair zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester dezelfden als die van de Parochie van de Heilige Tichon te Nijmegen.
Beloningsbeleid: Er vindt geen beloning plaats van de bestuursleden. Alleen de gedeclareerde reis- en onkosten (voor bijv. vergaderingen) worden vergoed.
Doelstelling: De Stichting stelt zich ten doel om fondsen te verwerven voor de bouw van een nieuwe orthodoxe kerk in of rond Nijmegen en deze te beheren ten behoeve van de Parochie van de heilige Tichon in Nijmegen.
Beleidsplan: De Stichting is nog een 'slapende stichting', d.w.z. dat deze pas activiteiten gaat ondernemen zo gauw er een locatie is gevonden en een bouwvergunning is verleend.
Financiën: Om bovenstaande redenen hebben er nog geen financiële transacties plaatsgevonden.
De lopende onkosten worden als gift door de parochie van de Heilige Tichon betaald.


Beknopt financieel overzicht 2023.

Inkomsten:
€  5,18
 
Uitgaven:
€  109,42


Last Update: 29-05-2024