KERKELIJKE KALENDER
APRIL t/m JUNI 2017 (Juliaanse kalender)

  [APRIL]   [MEI]   [JUNI]

M A A R T

5 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 4.
Zondag van de Orthodoxie.
Geen diensten.
       
12 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 5.
Hl. Gregorius Palamas.
10:30 Liturgie
       
19 Zo. Derde Zondag van de Grote Vasten. Toon 6.
Zondag van Kruisverering.
Geen diensten.
       
25 Za. U bent allen uitgenodigd om op 25 maart aanstaande om 10.00 uur deel te nemen aan de liturgie op het adres: Einsteinstraat 60, 6227BZ Maastricht. 10.00 Liturgie
25 Za. Van daar uit vertrekken wij naar de basilica van het Ontslapen van de Moeder Gods (R.K.  OLV basiliek: Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht), waar om 13.30 de crypte geopend wordt en waar de reliek van de Gordel van de Moeder Gods uitgestald zal worden voor verering, tijdens en na de Akathist. Het zou goed zijn als u de Akathist van de Moeder Gods (dezelfde als die van de zaterdag van de Akathist in de Grote vasten) zou fotograferen voor iedere deelnemer. 13.30 Akathist
    Zomertijd gaat in de nacht van zaterdag 25 maart 2017 op zondag 26 maart 2017.
Klok een uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur. Een uur minder = dus een uur minder slapen!
Klok één uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur
26 Zo. Vierde Zondag van de Grote Vasten. Toon 7.
Hl. Johannes Klimakos.
10:30 Liturgie

A P R I L

2 Zo. Vijfde Zondag van de Grote Vasten. Toon 8.
Hl. Maria van Egypte.
Geen diensten.
       
7 Vr. ANNUNCIATIE VAN DE MOEDER GODS.
HL. TICHON, PATRIARCH VAN MOSKOU.
Geen diensten.
       
9 Zo. PALMZONDAG
Hl.Matrona van Thessaloniki.
10:30 Liturgie
10 Ma. Begin van de Lijdensweek.  
       
13 Do. Witte Donderdag. Gedachtenis van het Laatste Avondmaal. Geen diensten.
14 Vr. Goede Vrijdag. Gedachtenis van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus Christus. Strenge vasten! Uitdraging v.d. Epitaaf en de Graflegging des Heren: 18.30h.
15 Za. Stille Zaterdag.
’s morgens geen dienst.
Lezing uit de Handelingen 22.30h.
Begin Paasnachtdienst 23.30h.
16 Zo.

DE VERRIJZENIS DES HEREN. PASCHA
PASHA

Zegening Paasgerechten en Paasmaaltijd na Liturgie.
Paasprocessie: ± 00:00h.
Metten en Uren: ± 00:30h.
Paasliturgie: ± 1:30h.
Zegening gerechten ± 3:00h
17 Ma. Begin van de Lichte Week.
Vastenvrije week.
 
       
23 Zo. Tweede Zondag van Pasen. Thomaszondag. Geen diensten.
       
25 Di. Radonitsa. Gedachtenis van de ontslapenen.
Bezoek aan de graven.
 
       
30 Zo. Derde Zondag van Pasen. Zondag van de Hll. Myrondragende vrouwen. 10:30 Liturgie

M E I

7 Zo. Vierde Zondag van Pasen. Zondag van de Verlamde. Geen diensten.
       
14 Zo. Vijfde Zondag van Pasen. Zondag van de Samaritaanse. Profeet Jeremia. 10:30 Liturgie
       
21 Zo. Zesde Zondag van Pasen. Zondag van de Blindgeborene. Hl. Apostel en Evangelist Johannes de theoloog. Geen diensten.
       
25 Do. HEMELVAART DES HEREN
Hl. Hermogen, patriarch van Moskou.
Geen diensten.
       
28 Zo. Zevende Zondag van Pasen.
Hll. Vaders van het 1e Oecumenische Concilie.
Na de dienst: Algemene Parochieverg.
10:30 Liturgie

J U N I

3 Za. Gedachtenis van de overledenen.
Hll. Apostelgelijken Konstantijn en Helena.
 
4 Zo.  PINKSTEREN
Dag v.d. Hl. Drie-eenheid.
Geen diensten.
5 Ma. Dag van de Heilige Geest.  
       
11 Zo. 1e Zondag na Pinksteren. Toon 8.
Alle Heiligen.
10:30 Liturgie
12 Ma. Begin van de Apostelvasten.  
       
18 Zo. 2e Zondag na Pinksteren. Toon 1.
Alle Heiligen van Rusland.
Geen diensten.
       
25 Zo. 3e Zondag na Pinksteren. Toon 2.
Alle Heiligen van Pskov.
10:30 Liturgie
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.