KERKELIJKE KALENDER
APRIL t/m JUNI 2022(Juliaanse kalender)

  [APRIL]   [MEY]   [JUNI]


APRIL

3 Zo. Vierde Zondag van de Grote Vasten. Toon 8.
Hl. Johannes Klimakos.
Geen diensten.
       
7 Do. ANNUNCIATIE VAN DE MOEDER GODS.
HL. TICHON, PATRIARCH VAN MOSKOU.
Geen diensten.
       
10 Zo. Vijfde Zondag van de Grote Vasten. Toon 1.
Hl. Maria van Egypte.
10:30 Liturgie
       
17 Zo. PALMZONDAG. Geen diensten.
18 Ma. Begin van de Lijdensweek.
Dienst van de Ziekenzalving: 16.00h.
Ziekenzalving: 16.00h
       
21 Do. Witte Donderdag. Gedachtenis van het Laatste Avondmaal. Geen diensten.
22 Vr. Goede Vrijdag. Gedachtenis van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus Christus. Strenge vasten! Uitdraging v.d. Epitaaf en de Graflegging des Heren: 18.30h.
23 Za. Stille Zaterdag.
’s morgens geen dienst.
Lezing uit de Handelingen 22.30h.
Begin Paasnachtdienst 23.30h.
24 Zo. DE VERRIJZENIS DES HEREN. PASCHA.
zegening Paasgerechten en Paasmaaltijd na Liturgie.
Paasprocessie: ± 00.00h.
Metten en Uren: ± 00.30h.
Paasliturgie: ± 1.30h.
Zegening gerechten ± 3.00h
25 Ma. Begin van de Lichte Week.
Vastenvrije week.
 

M E I

1 Zo. Tweede Zondag van Pasen. Thomaszondag. Geen diensten.
       
3 Di. Radonitsa. Gedachtenis van de ontslapenen.
Bezoek aan de graven.
 
       
8 Zo. Derde Zondag van Pasen. Zondag van de Hll. Myrondragende vrouwen.
Hl. Apostel en Evangelist Markus.
10:30 Liturgie
       
15 Zo. Vierde Zondag van Pasen. Zondag van de Verlamde. Hll. Boris en Gleb.
Geen diensten.
       
22 Zo. Vijfde Zondag van Pasen. Zondag van de Samaritaanse. Hl. Nikolaas van Myra.
10:30 Liturgie
       
24 Di. Hll. Apostelgelijken Methodius en Cyrillus,
Apostelen der Slaven.
Naamdag van Patriarch Kyrill.
 
       
29 Zo. Zesde Zondag van Pasen.
Zondag van de Blindgeborene.
10:30 Liturgie

J U N I

2 Do. HEMELVAART DES HEREN. Geen diensten.
3 Vr. Hll. Apostelgelijken Konstantijn en Helena.  
       
5 Zo. Zevende Zondag van Pasen. Hll. Vaders van het 1e Oecumenische Concilie. Geen diensten.
       
11 Za. Gedachtenis van de overledenen.  
12 Zo. PINKSTEREN. Dag v.d. Hl. Drie-eenheid.
Na de Liturgie:Vespers met knielgebeden.
10:30 Liturgie Vespers
13 Ma. Dag van de Heilige Geest.  
       
19 Zo. 1e Zondag na Pinksteren. Toon 8.
Alle Heiligen
Geen diensten.
20 Ma. Begin van de Apostelvasten.  
       
26 Zo. 2e Zondag na Pinksteren. Toon 1.
Alle heiligen van het Russische Land.
10:30 Liturgie
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.