KERKELIJKE KALENDER
APRIL T/M JUNI 2024 (Juliaanse kalender)

  [APRIL]   [MEI]   [JUNI]


MAART

3 Zo. Zondag van de Verloren Zoon. Toon 6. Geen diensten.
       
9 Za. Gedachtenis van de overledenen. (Roditeljskaja)  
10 Zo. Zondag van het Laatste Oordeel. Toon 7.
Bisschoppelijke Liturgie voorgegaan door Vladyko Elisey.
Na de dienst: Rite van de Vergeving.
aansl.: Maslenitsa (Pannekoeken).

10:30 Liturgie
11 Ma. Begin van de Boterweek.  
       
17 Zo. Vergevingszondag. Toon 8.
Geen diensten.
18 Ma. Begin van de Grote Vasten.  
       
24 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 1.
Zondag van de Orthodoxie.
Na de Liturgie: speciaal Moleben voor de ‘Overwinning van de Orthodoxie’.
10:30 Liturgie Moleben
       
31 Zo.

Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 2
Hl. Gregorius Palamas.

Geen diensten.

APRIL

1 Ma. Dienst van de Ziekenzalving.
Tweede Paasdag Westers Pasen.
16:00 Ziekenzalving
       
7 Zo. Derde Zondag van de Grote Vasten. Toon 3.
Zondag van Kruisverering.
ANNUNCIATIE VAN DE MOEDER GODS.
HL. TICHON, PATRIARCH VAN MOSKOU.
Geen diensten.
       
14 Zo. Vierde Zondag van de Grote Vasten. Toon 4.
Hl. Johannes Klimakos.
10:30 Liturgie
       
21 Zo. Vijfde Zondag van de Grote Vasten. Toon 5.
Hl. Maria van Egypte.
Geen diensten.
       
28 Zo. PALMZONDAG. 10:30 Liturgie
29 Ma. Begin van de Lijdensweek.  

M E I

2 Do. Witte Donderdag. Gedachtenis van het Laatste Avondmaal.
Geen diensten.
3 Vr. Goede Vrijdag. Gedachtenis van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus Christus. Strenge vasten! Geen diensten.
4 Za. Stille Zaterdag.
’s morgens geen dienst.
Lezing uit de Handelingen 22.30h.
Begin Paasnachtdienst 23.30h.
5 Zo.
 DE VERRIJZENIS DES HEREN. PASCHA.
Paasprocessie: ± 00.00h.
Metten en Uren: ± 00.30h.
    zegening Paasgerechten en
Paasmaaltijd na Liturgie. 
Paasliturgie: ± 1.30h.
Zegening gerechten: ± 3.00h.
6 Ma. Begin van de Lichte Week.
Vastenvrije week.

 
       
12 Zo. Tweede Zondag van Pasen. Thomaszondag. Geen diensten.
       
14 Di. Radonitsa. Gedachtenis van de ontslapenen.
 
       
19 Zo. Derde Zondag van Pasen. Zondag van de Hll. Myrondragende vrouwen.
Jozef van Arimathea en Nikodemus.
Geen diensten.
       
22 Wo. Hl. Nikolaas van Myra.  
       
24 Vr. Hll. Apostelgelijken Methodius en Cyrillus, Apostelen der Slaven. Naamdag van Patriarch Kyrill.
 
       
26 Zo. Vierde Zondag van Pasen. Zondag van de Verlamde. 10:30 Liturgie

JUNI

2 Zo. Vijfde Zondag van Pasen. Zondag van de Samaritaanse. Hl. Alexis van Moskou.  Geen diensten.
3 Ma. Hll. Apostelgelijken Konstantijn en Helena.
Icoon van de Moeder Gods van Vladimir.
 
       
9 Zo. Zesde Zondag van Pasen.
Zondag van de Blindgeborene.
Hl. Johannes de Rus.
10:30 Liturgie
       
13 Do. HEMELVAART DES HEREN Geen diensten.
       
16 Zo. Zevende Zondag van Pasen.
Hll. Vaders van het 1e Oecumenische Concilie.
Geen diensten.
       
22 Za. Gedachtenis van de overledenen.
 
23 Zo. PINKSTEREN.
Dag v.d. Hl. Drieeenheid

Na de Liturgie: Vespers met knielgebeden.
10:30 Liturgie
24 Ma. Dag van de Heilige Geest. Vastenvrije week  
       
30 Zo. 1e Zondag na Pinksteren. Toon 8. Alle Heiligen
10:30 Liturgie
31 Ma. Begin van de Apostelvasten.