KERKELIJKE KALENDER
APRIL t/m JUNI 2020 (Juliaanse kalender)

  [APRIL]   [MEI]   [JUNI]

 


A P R I L

5 Zo. Vijfde Zondag van de Grote Vasten. Toon 1.
Hl. Maria van Egypte.
Geen diensten.
       
7 Di. ANNUNCIATIE VAN DE MOEDER GODS.
HL. TICHON, PATRIARCH VAN MOSKOU.
Geen diensten.
       
11 Za. Lazaruszaterdag. Geen diensten.
12 Zo. PALMZONDAG (Westers Pasen) Geen diensten.
       
16 Do. Witte Donderdag.
Gedachtenis van het Laatste Avondmaal.
Geen diensten.
17 Vr. Goede Vrijdag.
Gedachtenis van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus Christus. Strenge vasten!
Geen diensten.
19 Zo.
DE VERRIJZENIS DES HEREN. PASCHA
PASHA
Geen diensten.
20 Ma. Begin van de Lichte Week.
Vastenvrije week.
 
       
26 Zo. Tweede Zondag van Pasen. Thomaszondag. Geen diensten.
       
28 Di. Radonitsa. Gedachtenis van de ontslapenen.
Bezoek aan de graven.
 

M E I

3 Zo. Derde Zondag van Pasen. Zondag van de Hll. Myrondragende vrouwen.
Jozef van Arimathea en Nikodemus.
Geen diensten.
       
10 Zo. Vierde Zondag van Pasen. Zondag van de Verlamde. 10:30 Liturgie
       
17 Zo. Vijfde Zondag van Pasen. Zondag van de Samaritaanse. Martelares Pelagia. Geen diensten.
       
24 Zo. Zesde Zondag van Pasen. Zondag van de Blindgeborene. Hll. Apostelgelijken Methodius en Cyrillus, Apostelen der Slaven.
Naamdag van Patriarch Kyrill.
Na de dienst: Algemene Parochieverg.
10:30 Liturgie
       
28 Do. HEMELVAART DES HEREN Geen diensten.
       
31 Zo. Zevende Zondag van Pasen. Hll. Vaders van het 1e Oecumenische Concilie. 10:30 Liturgie

J U N I

3 Wo. Hll. Apostelgelijken Konstantijn en Helena.
Icoon van de Moeder Gods van Vladimir.
 
       
6 Za. Gedachtenis van de overledenen.
Hl. Xenia van Petersburg.
 
7 Zo. PINKSTEREN
Dag v.d. Hl. Drie-eenheid.
Geen diensten.
8 Ma. Dag van de Heilige Geest.  
       
14 Zo. 1e Zondag na Pinksteren. Toon 8 Alle Heiligen.
Hl. Johannes van Kronstadt.
10:30 Liturgie
15 Ma. Begin van de Apostelvasten.  
       
21 Zo. 2e Zondag na Pinksteren. Toon 1.
Alle Heiligen van het Russische land.
Geen diensten.
       
28 Zo. 3e Zondag na Pinksteren. Toon 2.
Hl. Jona, Metropoliet van Moskou.
Alle Heiligen van Pskov.
10:30 Liturgie
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.