Geestelijkheid
 
Aartspriester Sergi Merks.  Aartspriester Sergi Merks.

Vader Sergi studeerde 8 jaar aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam waar hij in 1978 cum laude afstudeerde. Daarna werkte hij als leraar Godsdienst, Maatschappijleer en Filosofie in het Middelbaar en Hoger Onderwijs. Naast zijn werk studeerde hij nog Russisch, Ruslandkunde en Filosofie.

Eind zeventiger jaren kwam hij in contact met de Orthodoxie. Lange tijd zong hij in het koor van de Russisch-Orthodoxe Parochie van de Hl. Nicolaas in Amsterdam en werd uiteindelijk aangenomen in de Russisch-Orthodoxe Kerk door vader Alexis Voogd.

In de jaren 1985 en 1986 studeerde hij aan de Geestelijke Academie van de Russisch-Orthodoxe Kerk te Leningrad in de toenmalige Sovjetunie, waar hij zijn huidige vrouw, matoesjka Elena, leerde kennen.

In 1989 werd hij in Den Haag door Metropoliet Vladimir van Novotsjerkassk, de latere Metropoliet van Kiev, tot diakon gewijd. Hij diende daarna in Haarlem en Rotterdam.

In 1999 werd hij op het feest van de Icoon van de Moeder Gods van Smolensk in de kathedraal van Smolensk door Metropoliet Kyrill, de huidige Patriarch, tot priester gewijd. Daarna diende hij in Antwerpen en Rotterdam.

In 2005 kreeg hij van Aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland de opdracht een nieuwe Parochie op te richten in Nijmegen, opgedragen aan de Heilige Tichon, Patriarch van Moskou.

In 2008 werd hij verheven tot aartspriester.

Momenteel is hij rector van de Parochie van de Hl. Tichon in Nijmegen en tweede priester van de Parochie van de Hl. Grootvorst Alexander Nevsky in Rotterdam.

 

Diaken Wladimir Timmer

Diaken Wladimir Timmer

Diaken Wladimir Timmer is op 19 januari 1999 gedoopt in de parochie ter ere van de heilige Transfiguratie te Groningen. Nadat hij 5 jaar als altaardienaar had gediend in de parochie ter ere van de heilige Nectarios te Eindhoven, ging hij in 2006 studeren in St. Petersburg op het seminarie, eerst een jaar intern om Russisch te leren en daarna een jaar intern als seminarist.
Hierna ging hij verder als extraneus zodat hij in Nederland kon studeren en in St. Petersburg examens kon doen. Dit in verband met het behoud van zijn registratie voor zijn werk als fysiotherapeut. Inmiddels had hij ook in St. Petersburg ervaring opgedaan als altaardienaar in diverse parochiekerken. Sinds 2009 was hij altaardienaar en lezer in de parochie ter ere van de heilige Tichon, Patriarch van Moskou en geheel Rusland te Nijmegen en deels ook in de parochie ter ere van de Heilige rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevski te Rotterdam.
Op 7 april 2013 tijdens het parochiefeest in Nijmegen, dat samenviel met het feest van Annunciatie en het feest van de Kruisverering, werd hij door aartsbisschop Simon tot diaken gewijd. Inmiddels heeft hij ook zijn studie afgerond. Eventueel meer is te vinden op deze website in het artikel “Waarom wordt een Nederlander Orthodox in de Russisch Orthodoxe Kerk?”