Aartsbisschop van Den Haag en Nederland Elisey
van de Russisch-Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat Moskou.
Geboren op 1 augustus.
Naamdag 27 juni.
Архиепископ Гаагский и Нидерландский ЕЛИСЕЙ

Aartsbisschop van Den Haag en Nederland Elisey (in de wereld Ilya Vladimirovitch Ganaba) werd geboren op 1 augustus 1962 in Leningrad.

Vader - Vladimir Alexandrovitch Ganaba, protodiaken van de Drie-eenheid Kathedraal in de plaats Podolsk, regio Moskou.

In 1971 is hij samen met zijn ouders verhuisd naar Penza alwaar hij in 1979 zijn middelbare schooldiploma heeft behaald. Hij diende als een van de hypodiakens van de bisschop in het altaar en bij het koor van de Uspensky Kathedraal in Penza.

In 1980 ging hij naar de 2-de klas van het Theologisch Seminarie van Leningrad en werd aangenomen als een van de hypodiakens van de aartsbisschop van Vyborg Kirill, rector van de theologische scholen in Leningrad.

In 1982 trad hij toe tot de Theologische Academie van Leningrad.

Op 9 oktober 1982 werd hij door aartsbisschop van Vyborg Kirill tot lector gewijd.

Op 17 november 1985 is hij door de inspecteur van de Theologische Academie van Leningrad, archimandriet Feofan (Galinski), in de Academiekerk van de heilige apostel Johannes de Theoloog, tot monnik gewijd met de naam Elisey, ter ere van de heilige profeet Elisa.

Op 22 november 1985 werd hij door de aartsbisschop van Tikhvin Meliton, de vicaris van het bisdom van Leningrad, gewijd tot diaken. En op 18 januari 1986 - door de aartsbisschop van Tikhvin Meliton gewijd tot priester.

In 1986 studeerde hij af aan de Theologische Academie van Leningrad en werd toegelaten als aspirant aan de Theologische Academie van Moskou.

Op 20 juni 1987 trad hij toe tot de broederschap van het Danilov Klooster in Moskou. In 1988 maakte hij als lid van een delegatie een pelgrimstocht naar het Heilige Land. Met de zegen van de voorzitter van het Departement voor Externe Kerkbetrekkingen Metropoliet van Minsk en van Wit-Rusland Filaret diende hij drie maanden in het Gorny klooster van de Russische kerkelijke missie in Jeruzalem.

Op 27 december 1988 werd hij bij verordening van de Heilige Synode benoemd tot plaatsvervangend hoofd van de Russische kerkelijke missie in Jeruzalem en werd hij tot abt verheven en ontving hij het kruis met versieringen.

Op 5 oktober 1992 werd hij door een beslissing van de Heilige Synode vrijgesteld van zijn taken als plaatsvervangend hoofd van de Russische kerkelijke missie in Jeruzalem en ter beschikking gesteld van de voorzitter van het Departement voor Externe Kerkrelaties van het Patriarchaat van Moskou Metropoliet van Smolensk en Kaliningrad Kirill.

Op 10 oktober 1992 werd hij tot medewerker benoemd van de afdeling Buitenlandse Instellingen van het DEKR. Op 23 februari 1993 trad hij weer toe tot de broederschap van het Danilov Klooster in Moskou. Op 20 januari 1994 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling Buitenlandse Instellingen van het DEKR. Op 15 augustus 1995 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling Inter-orthodoxe Betrekkingen van het DEKR.

In aanloop naar het feest van Pasen in 1997 werd hij door de Metropoliet van Smolensk Kirill verheven tot archimandriet.

Op 21 augustus 1997 werd hij benoemd tot secretaris van het DEKR voor Inter-orthodoxe Betrekkingen en Buitenlandse Instellingen.

Van maart 1999 tot en met juli 2000 diende hij, in opdracht van Zijne Heiligheid Patriarch Alexy II, als rector van de Alexander Nevski Kathedraal in de stad Tallinn in verband met de burgerlijke registratie van de kathedraal als een stavropegiale parochie.

Bij bepaling van de Heilige Synode van 31 maart - 1 april 1999 werd hij benoemd tot vertegenwoordiger van het Patriarchaat van Moskou in Estland, met behoud van zijn werkzaamheden bij het Departement voor Externe Kerkrelaties.

Bij verordening van de Heilige Synode van 7 oktober 2000 werd hij benoemd tot vertegenwoordiger van de Patriarch van Moskou en geheel Rusland bij de Patriarch van Antiochie en het gehele Oosten.

Bij bepaling van de Heilige Synode van 12 maart 2002 werd hij benoemd tot hoofd van de Russische kerkelijke missie in Jeruzalem en vrijgesteld van zijn functie als vertegenwoordiger van de Patriarch van Moskou en geheel Rusland bij de Patriarch van Groot-Antiochie en het gehele Oosten in Damascus, Syrie.

Bij beslissing van de Heilige Synode van 6 oktober 2006 (journaal nr. 111) werd hij gekozen tot bisschop van Bogorodsk en vicaris van het bisdom Korsun en kreeg de opdracht het bisdom van Sourozh te besturen.

Op 24 november 2006 werd hij in de huiskerk met de naam van Alle Heiligen van Rusland van de patriarchale residentie in het Danilov klooster in Moskou benoemd tot bisschop. Hij werd gewijd op 26 november tijdens de Goddelijke Liturgie in de Kathedrale kerk van Christus de Verlosser. De dienst werd geleid door Zijne Heiligheid Patriarch Alexy II.

Bij bepaling van de Heilige Synode van 27 december 2007 (journaal nr. 118) werd hij benoemd tot bisschop van Sourozh.

Op 1 februari 2010 kreeg hij de rang van aartsbisschop.

Bij beslissing van de Heilige Synode van 28 december 2017 (journaal nr. 116) werd hij benoemd tot aartsbisschop van Den Haag en Nederland en vrijgesteld van het bestuur van het bisdom van Sourozh.