Tropaar van de Hl. Tichon, Patriarch van Moskou, toon 3:

Door God uitverkoren in tijden van beproeving,
hebt gij God verheerlijkt in volkomen heiligheid en liefde.
In uw nederigheid werd Gods majesteit openbaar,
in uw eenvoud en ootmoedigheid Zijn kracht.
Heilige Patriarch en belijder Tichon,
Bid tot Christus God, met Wie gij gekruisigd zijt,
Om het Russische land en uw kudde te redden.


Скорбная весть.
Вчера вечером, 27 февраля 2017 года в городе Роттердаме (Нидерланды), на 57-м году жизни, после продолжительной болезни преставился ко Господу протоиерей Григорий Красноцветов, настоятель храма Святого Благоверного князя Александра Невского.

Кончина о.Григория горькая уграта для нас и еще невозможно осознать, что его больше нет. Никогда не забудется сердечное тепло и все то доброе, что успел сделать о.Григорий.
Светлая Ему память и низкий поклон от всех нас.

Вечная Память

Via deze weg informeren wij u dat 27 februari na een langdurig ziekbed, op 56-jarige leeftijd, aartspriester Grigoriy, de rector van de heilige Alexander Nevsky kerk te Rotterdam, is overleden.

Wij vragen om uw gebeden.
Familie Krasnotsvetov


Gebed van Efraim de Syrier

Heer en Meester van mijn leven,
bewaar mij voor de geest van ledigheid,
moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat.
(Grote buiging)
Maar schenk mij, Uw dienaar,
de geest van reinheid, nederigheid, geduld en liefde.
(Grote buiging)
Ja, Heer en Koning, doe mij mijn eigen fouten zien en niet mijn broeder veroordelen,
want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.
(Grote buiging)
Heer reinig mij, zondaar.
(12x met kleine buigingen)
(Herhaling van het gebed met alleen op het einde een grote buiging)


Nieuw!

U bent allen uitgenodigd om op 25 maart aanstaande om 10.00 uur deel te nemen aan de liturgie op het adres: Einsteinstraat 60, 6227BZ Maastricht.

Van daar uit vertrekken wij naar de basilica van het Ontslapen van de Moeder Gods (R.K.  OLV basiliek: Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht), waar om 13.30 de crypte geopend wordt en waar de reliek van de Gordel van de Moeder Gods uitgestald zal worden voor verering, tijdens en na de Akathist. Het zou goed zijn als u de Akathist van de Moeder Gods (dezelfde als die van de zaterdag van de Akathist in de Grote vasten) zou fotograferen voor iedere deelnemer.

Map

Parking Info

Aartspriester : Vader Sergi Merks Tel.: 023-5325355. e-Mail schrijven

Diensten: Iedere tweede en vierde zondag van de maand. (zie onze Kalender)
Adres diensten: "Byzantijnse kapel" Dobbelmannweg 3, Nijmegen / Buslijn 4 vanaf Centraal Station.
Contactadres: Jos Gemmekeweg 13, 2104 TM Heemstede.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A